יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen

אגרת יעקב

אגרת יעקב

על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי על: שמירת יעד בשם (save target as) 


יעקב פרק א 1-8

 


יעקב פרק א 9-12

 


יעקב פרק א 12-18

 


יעקב פרק א 19-21

 


יעקב פרק א 22-27

 


יעקב פרק ב 1-13

 


יעקב פרק ב 14-סוף הפרק

 


יעקב פרק ג 1-5

 


יעקב פרק ג 5-12

 


יעקב פרק ג – הלשון

 


יעקב פרק ג 13-15

 


יעקב פרק ג 13-18

 


יעקב פרק ד 1-3

 


יעקב פרק ד 4-10

 


יעקב פרק ד 11-סוף הפרק

 


יעקב פרק ה 1-6

 


יעקב פרק ה 7-11

 


יעקב פרק ה 12-סוף הפרק

 

אגרת יעקב

אגרת יעקוב פרק א

א   יעקב עבד אלהים ואדנינו ישוע המשיח שאל לשלום שנים עשר השבטים שבגולה: 2 אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים: 3 מפני שידעים אתם כי-בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות: 4 והסבלנות שלמה תהיה בפעלה למען תהיו שלמים ותמימים ולא תחסרו כל-דבר: 5 ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובלא הונאת דברים ותנתן לו: 6 ובלבד שיבקש באמונה ובבלי ספק כי-בעל ספק דומה לגל הים נשא ומטרף ברוח: 7 והאיש ההוא אל-ידמה בנפשו כי-ישא דבר מאת יהוה: 8איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל-דרכיו:

אגרת יעקב

9 אבל האח השפל יתהלל ברוממתו: 10 והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר:11 כי זרח השמש בחמתו וייבש את-החציר ויבל ציצו וחן מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו: 12 אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר-הבטיח יהוה לאהביו: 13 אל-יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא-ינסה איש: 14 כי אם-ינסה כל-איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו: 15 ואחרי-כן הרתה התאוה ותלד חטא והחטא כי נגמר יוליד את-המות: 16 אל-תתעו אחי אהובי: 17 כל-מתת טובה וכל-מתנה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל-צל שנוי אין-עמו: 18 הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיות כמו ראשית בכורי יצוריו: 19 על-כן אחי אהובי יהי כל-איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס: 20 כי-כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים: 21 לכן הסירו מעליכם כל-טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את-הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את-נפשתיכם: 22 והיו עשי הדבר ולא שמעיו בלבד לרמות את-נפשכם:

ראה גם

ספר שמואל א

ספר שמואל א  על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי …

כתיבת תגובה