יום ראשון , יולי 26 2020
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / איוב א – שלמה אוסטרובסקי

איוב א – שלמה אוסטרובסקי

איוב א – שלמה אוסטרובסקי


איוב א
 

 

 

איוב פרק א

 

א איש היה בארץ-עוץ איוב שמו; והיה האיש ההוא, תם וישר וירא אלהים וסר מרע: 2 ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות: 3 ויהי מקנהו שבעת אלפי-צאן ושלשת אלפי גמלים, וחמש מאות צמד-בקר וחמש מאות אתונות, ועבדה רבה מאד; ויהי האיש ההוא, גדול מכל-בני-קדם: 4 והלכו בניו ועשו משתה, בית איש יומו; ושלחו, וקראו לשלשת אחיתיהם (אחיותיהם), לאכל ולשתות עמהם: 5 ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם, והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם, כי אמר איוב, אולי חטאו בני, וברכו אלהים בלבבם; ככה יעשה איוב כל-הימים:    פ

איוב א

6 ויהי היום, ויבאו בני האלהים, להתיצב על-יהוה; ויבוא גם-השטן בתוכם: 7 ויאמר יהוה אל-השטן מאין תבא; ויען השטן את-יהוה ויאמר, משוט בארץ, ומהתהלך בה: 8 ויאמר יהוה אל-השטן, השמת לבך על-עבדי איוב; כי אין כמהו בארץ, איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע: 9 ויען השטן את-יהוה ויאמר; החנם, ירא איוב אלהים: 10 הלא-את (אתה) שכת בעדו ובעד-ביתו ובעד כל-אשר-לו מסביב; מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ: 11 ואולם שלח-נא ידך, וגע בכל-אשר-לו; אם-לא על-פניך יברכך:

איוב א

12 ויאמר יהוה אל-השטן, הנה כל-אשר-לו בידך, רק אליו, אל-תשלח ידך; ויצא השטן, מעם פני יהוה: 13 ויהי היום; ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין, בבית אחיהם הבכור: 14 ומלאך בא אל-איוב ויאמר; הבקר היו חרשות, והאתנות רעות על-ידיהם: 15 ותפל שבא ותקחם, ואת-הנערים הכו לפי-חרב; ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך: 16 עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, אש אלהים, נפלה מן-השמים, ותבער בצאן ובנערים ותאכלם; ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך: 17 עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, כשדים שמו שלשה ראשים, ויפשטו על-הגמלים ויקחום, ואת-הנערים הכו לפי-חרב; ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך:

איוב א

18 עד זה מדבר, וזה בא ויאמר; בניך ובנותיך אכלים ושתים יין, בבית אחיהם הבכור: 19 והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פנות הבית, ויפל על-הנערים וימותו; ואמלטה רק-אני לבדי להגיד לך: 20 ויקם איוב ויקרע את-מעלו, ויגז את-ראשו; ויפל ארצה וישתחו: 21 ויאמר ערם יצתי (יצאתי) מבטן אמי, וערם אשוב שמה, יהוה נתן, ויהוה לקח; יהי שם יהוה מברך: 22 בכל-זאת לא-חטא איוב; ולא-נתן תפלה לאלהים:

tepil.net

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה