יום רביעי , ספטמבר 23 2020
heen
דף הבית / תשובות לשאלות כלליות / איפה כתוב אשת חיל מי ימצא? – אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה פירוש

איפה כתוב אשת חיל מי ימצא? – אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה פירוש

איפה כתוב אשת חיל מי ימצא? – אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה פירוש

תשובה:

בספר משלי פרק לא’:

דברי למואל מלך; משא, אשר-יסרתו אמו: 2 מה-ברי ומה-בר-בטני; ומה בר-נדרי: 3 אל-תתן לנשים חילך; ודרכיך, למחות מלכין: 4 אל למלכים למואל, אל למלכים שתו-יין; ולרוזנים, או (אי) שכר: 5 פן-ישתה וישכח מחקק; וישנה דין כל-בני-עני: 6 תנו-שכר לאובד; ויין למרי נפש: 7 ישתה וישכח רישו; ועמלו, לא יזכר-עוד: 8 פתח-פיך לאלם; אל-דין, כל-בני חלוף: 9 פתח-פיך שפט-צדק; ודין, עני ואביון: פ

איפה כתוב אשת חיל מי ימצא

10 אשת-חיל מי ימצא; ורחק מפנינים מכרה: 11 בטח בה לב בעלה; ושלל, לא יחסר: 12 גמלתהו טוב ולא-רע; כל, ימי חייה: 13 דרשה צמר ופשתים; ותעש, בחפץ כפיה: 14 היתה כאניות סוחר; ממרחק, תביא לחמה: 15 ותקם בעוד לילה, ותתן טרף לביתה; וחק, לנערתיה: 16 זממה שדה ותקחהו; מפרי כפיה, נטע (נטעה) כרם: 17 חגרה בעוז מתניה; ותאמץ, זרעותיה: 18 טעמה כי-טוב סחרה; לא-יכבה בליל (בלילה) נרה: 19 ידיה שלחה בכישור; וכפיה, תמכו פלך: 20 כפה פרשה לעני; וידיה, שלחה לאביון: 21 לא-תירא לביתה משלג; כי כל-ביתה, לבש שנים: 22 מרבדים עשתה-לה; שש וארגמן לבושה: 23 נודע בשערים בעלה; בשבתו, עם-זקני-ארץ: 24 סדין עשתה ותמכר; וחגור, נתנה לכנעני:

איפה כתוב אשת חיל מי ימצא

25 עז-והדר לבושה; ותשחק, ליום אחרון: 26 פיה פתחה בחכמה; ותורת-חסד, על-לשונה: 27 צופיה הליכות ביתה; ולחם עצלות, לא תאכל: 28 קמו בניה ויאשרוה; בעלה, ויהללה: 29 רבות בנות עשו חיל; ואת, עלית על-כלנה: 30 שקר החן והבל היפי; אשה יראת-יהוה, היא תתהלל: 31 תנו-לה מפרי ידיה; ויהללוה בשערים מעשיה:”

איפה כתוב אשת חיל מי ימצא

גם בספר הברית החדשה כתוב על הנשים:

“וכן אתנה הנשים הכנענה לפני בעליכן למען אשר-יקנו באין-אמר ודברים על-ידי מעשי הנשים מי שאינם שמעים לדבר: 2 בראותם כי תצנענה לכת ביראה: 3 ופארכן אל-יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצות: 4 כי אם-האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה הוא יקר בעיני אלהים: 5 כי כן התקשטו לפנים גם-הנשים הקדשות המיחלות לאלהים בהכנען לפני בעליהן: 6 כשרה אשר שמעה בקול אברהם ותקרא-לו אדון אשר אתן הייתן לה לבנות בעשותכן הטוב ולא תיראנה מפחד:”

איפה כתוב אשת חיל מי ימצא

תשובות לשאלות נוספות:

איפה כתוב אשת חיל מי ימצא? – אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה פירוש
איפה כתוב אישה בונה אישה הורסת? – חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ; וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ
איפה כתוב איש איש באמונתו יחיה? – צדיק באמונתו יחיה או איש באמונתו יחיה?
איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור? למה צמים ביום כיפור?
איפה כתוב בתורה שאסור משכב זכר? – איפה כתוב בתורה על משכב זכר?
איפה כתוב בתורה שצריך לחבוש כיפה? – האם צריך להיות כיסוי ראש לגברים?
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול לחם בפסח? – למה אוכלים מצות בפסח?
איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה – למה אסור לקיים יחסים לפני החתונה
איפה כתוב בתורה שהעולם עגול? הרי כדור הארץ עגול ולא שטוח
איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש? – מי חייב בכיסוי ראש
איפה כתוב אשת חיל מי ימצא

תגיות: איפה כתוב אשת חיל מי ימצא, אשת חיל מי ימצא פירוש, אשת חיל מי ימצא מילים מנוקד, אשת חיל מי ימצא הרצאה, אשת חיל מי ימצא להורדה, אשת חיל מי ימצא נשים ואזרחות בישראל, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה פירוש, אשת חיל מי ימצא משמעות

ראה גם

האם אלוהים טוב ? האם אלוהים הוא טוב?

האם אלוהים טוב ? האם אלוהים הוא טוב?

האם אלוהים טוב ? האם אלוהים הוא טוב?   האם אלוהים טוב ? האם אלוהים …

כתיבת תגובה