יום שלישי , אפריל 20 2021
heen
דף הבית / תשובות לשאלות כלליות / איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש? – מי חייב בכיסוי ראש

איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש? – מי חייב בכיסוי ראש

איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש? – מי חייב בכיסוי ראש

לכהן הגדול הייתה מצנפת, אך מעבר לכך אנו לא קוראים בתורה שגברים נדרשו לכסות את הראש.

לגבי נשים אפשר לקרוא בספר במדבר פרק ה’ פסוקים: יח’-כב’ כתוב:

“והעמיד הכהן את-האשה, לפני ה’, ופרע את-ראש האשה , ונתן על-כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא; וביד הכהן יהיו, מי המרים המאררים. והשביע אתה הכהן, ואמר אל-האשה אם-לא שכב איש אתך, ואם-לא שטית טמאה, תחת אישך–הנקי, ממי המרים המאררים האלה. ואת, כי שטית תחת אישך–וכי נטמאת; ויתן איש בך את-שכבתו, מבלעדי אישך. והשביע הכהן את-האשה, בשבעת האלה, ואמר הכהן לאשה, יתן ה’ אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך–בתת ה’ את-ירכך נפלת, ואת-בטנך צבה. ובאו המים המאררים האלה, במעיך, לצבות בטן, ולנפל ירך; ואמרה האשה, אמן אמן”

איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש

ניתן להבין מקטע זה שהאישה הייתה מכסה את ראשה בדרך כלל ובמקרה המצויין למעלה הכהן הסיר את כיסוי הראש מעליה.

 

בספר הברית החדשה כתוב באופן ברור רק לגבי כיסוי הראש בזמן תפילה:

אחי, משבח אני אתכם על שאתם זוכרים אותי בכל דבר ומחזיקים במסרת שמסרתי לכם. 3 רצוני שתדעו כי ראש כל איש הוא המשיח, וראש האשה הוא האיש, וראש המשיח הוא אלהים. 4 כל איש המתפלל או מתנבא וראשו מכסה, מבזה הוא את ראשו. 5 וכל אשה המתפללת או מתנבאת בגלוי ראש, מבזה את ראשה; שכן כמוה כמי שגלח שער ראשה. 6 אם ראש האשה אינו מכסה, אזי גם ראוי שיגזז שער ראשה. אבל אם בושה היא לאשה לגזז או לגלח את שערה, שתתכסה.

איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש

7 האיש אמנם אינו חיב לכסות את ראשו, מהיותו צלם אלהים וכבודו, אך האשה היא כבוד האיש; 8 כי אין האיש מן האשה, אלא האשה מן האיש; 9 גם, האיש לא נברא למען האשה, כי אם האשה למען האיש. 10 משום כך חובה שתהיה מרות על ראש האשה מפני המלאכים. 11 ואולם באדון אין האשה בלי תלות באיש ואין האיש בלי תלות באשה, 12 כי כשם שהאשה מן האיש כן גם האיש נולד מן האשה, והכל מאלהים. 13 שפטו אתם בעצמכם: היאה לאשה להתפלל לאלהים בגלוי ראש? 14 כלום הטבע עצמו אינו מלמד אתכם שאם לאיש שער ארך הרי זה לבזותו? 15 אבל האשה אם יש לה שער ארך הרי זה לכבוד לה, כי נתן לה השער לכסות. 16 ואם מישהו מתכון להתוכח, לנו אין מנהג כזה, אף לא לקהלות אלהים.

איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש

שאלות נוספות:

איפה כתוב בתורה שאסור להדליק אש בשבת – האם זה כולל חשמל
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול בשר וחלב? – האם יש פסוק כזה
איפה כתוב בתורה שמותר לאכול בשר? הרי בגן עדן לא אכלו בשר?
איפה כתוב בתורה שאסור לעשות קעקוע? – האם זה חטא?
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול חזיר? – האם כתוב חזיר או לא כתוב?

איפה כתוב בתורה שאסור לשקר? האם האיסור הוא רק על עדות שקר?

 ========================================================

איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש

קריאת הברית החדשה
קטעים מהברית החדשה
קריאת התנ”ך
נבואות והתגשמותן
שאלות ותשובות
ספרים ללא תשלום
הזמנת סרטים בחינם
עדויות
יסודות המשיחיות
צפייה בסרט ישוע 

הגות מכתבי הקודש 
האזנה לדרשות

איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש

לוהים אוהב אותך
היכן תהיה בנצח
יהודים משיחיים – נוצרים או יהודים
לקחים מחיי שמשון
הצורך להתוודות על חטאים
אתה חייב להיוולד מחדש
להיות בטוח שאכנס לגן עדן 
האם מותר ליהודי לקרוא בברית החדשה?

ימי שישי בערב בבית הקהילה – אתם מוזמנים
שבת בבוקר
רביעי בערב
סדרת שיעורים להאזנה על ספר קהלת 
סדרת שיעורים להאזנה על ספר ההתגלות 
האזנה לדרשה: מיהו האלוהים שלך?
מה ההבדל בין יהודים משיחיים לבין נוצרים?

איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש

צירת קשר
דף הבית
כיצד להגיע
זמני אסיפות
לוח ארועים
ספריית סרטונים
קישורים 
אדם – החופש האמיתי 
אילן – מצא אוצר בכלי חרס 
צבי – כיצד הגעתי לאמונה בישוע המשיח

 

ראה גם

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ"ך על צניעות?

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ”ך על צניעות?

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ”ך על צניעות? יש המנסים לטעון שבתורה לא …

כתיבת תגובה