יום שני , מאי 10 2021
heen
דף הבית / תשובות לשאלות כלליות / איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה – למה אסור לקיים יחסים לפני החתונה

איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה – למה אסור לקיים יחסים לפני החתונה

איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה – למה אסור לקיים יחסים לפני החתונה

בספר דברים פרק כב פסוקים יג-כא כתוב:

13 כי-יקח איש אשה; ובא אליה ושנאה: 14 ושם לה עלילת דברים, והוציא עליה שם רע; ואמר, את-האשה הזאת לקחתי, ואקרב אליה, ולא-מצאתי לה בתולים: 15 ולקח אבי הנער (הנערה) ואמה; והוציאו את-בתולי הנער (הנערה) אל-זקני העיר השערה: 16 ואמר אבי הנער (הנערה) אל-הזקנים; את-בתי, נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה: 17 והנה-הוא שם עלילת דברים לאמר, לא-מצאתי לבתך בתולים, ואלה בתולי בתי; ופרשו השמלה, לפני זקני העיר: 18 ולקחו זקני העיר-ההוא את-האיש; ויסרו אתו: 19 וענשו אתו מאה כסף, ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע, על בתולת ישראל; ולו-תהיה לאשה, לא-יוכל לשלחה כל-ימיו:    ס    20 ואם-אמת היה, הדבר הזה; לא-נמצאו בתולים לנער (לנערה): 21 והוציאו את-הנער (הנערה) אל-פתח בית-אביה, וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה, כי-עשתה נבלה בישראל, לזנות בית אביה; ובערת הרע מקרבך:

איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה

בקטע ברור מעל כל צל של ספק שלא ניתן לקיים יחסי מין לפני החתונה.

העונש על כך הוא עונש מוות על פי התורה.

 

גם בספר הברית החדשה הדבר ברור ולא ניתן לחלוק עליו.

ולענין אשר כתבתם אלי הנה טוב לאדם שלא יגע באשה: 2 אך מפני הזנות תהי לכל-איש אשתו ויהי לכל-אשה בעלה: 3 האיש יהי יוצא ידי חובתו עם אשתו וכמו-כן האשה עם בעלה: 4 האשה אין גופה ברשותה אלא ברשות בעלה וכמו-כן האיש אין גופו ברשותו אלא ברשות אשתו:

יחסי מין הם רק בין בעל ואישה אשר אוחדו בברית הנישואין.

איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה

 

שאלות נוספות:

איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה – למה אסור לקיים יחסים לפני החתונה
איפה כתוב בתורה שהעולם עגול? הרי כדור הארץ עגול ולא שטוח
איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש? – מי חייב בכיסוי ראש
איפה כתוב בתורה שאסור להדליק אש בשבת – האם זה כולל חשמל
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול בשר וחלב? – האם יש פסוק כזה
איפה כתוב בתורה שמותר לאכול בשר? הרי בגן עדן לא אכלו בשר?
איפה כתוב בתורה שאסור לעשות קעקוע? – האם זה חטא?
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול חזיר? – איפה כתוב בתורה לא לאכול חזיר?
איפה כתוב בתורה שאסור לשקר? האם האיסור הוא רק על עדות שקר?

 

איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה

ראה גם

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ"ך על צניעות?

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ”ך על צניעות?

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ”ך על צניעות? יש המנסים לטעון שבתורה לא …

כתיבת תגובה