יום שלישי , ספטמבר 22 2020
heen
דף הבית / תשובות לשאלות כלליות / איפה כתוב שמע ישראל? – שמע שראל ה’ אלוהינו ה’ אחד

איפה כתוב שמע ישראל? – שמע שראל ה’ אלוהינו ה’ אחד

איפה כתוב שמע ישראל? – שמע שראל ה’ אלוהינו ה’ אחד

תשובה:

ספר דברים פרק ו’:

“וזאת המצוה, החקים והמשפטים, אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם; לעשות בארץ, אשר אתם עברים שמה לרשתה: 2 למען תירא את-יהוה אלהיך, לשמר את-כל-חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך, אתה ובנך ובן-בנך, כל ימי חייך; ולמען יארכן ימיך: 3 ושמעת ישראל ושמרת לעשות, אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאד; כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך, ארץ זבת חלב ודבש: פ

4 שמע ישראל; יהוה אלהינו יהוה אחד: 5 ואהבת, את יהוה אלהיך; בכל-לבבך ובכל-נפשך ובכל-מאדך: 6 והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום על-לבבך: 7 ושננתם לבניך, ודברת בם; בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: 8 וקשרתם לאות על-ידך; והיו לטטפת בין עיניך: 9 וכתבתם על-מזוזת ביתך ובשעריך:”

איפה כתוב שמע ישראל? – שמע שראל ה’ אלוהינו ה’ אחד

בפסוק ד’ אנו מוצאים סוד גדול.

שם אלוהים נאמר שלוש פעמים ואז נאמר “אחד”.

אני מאמין שיש כאן רמז לשילוש האלוהי, כלומר אלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש.

 

איפה כתוב שמע ישראל? – שמע שראל ה’ אלוהינו ה’ אחד

 

שאלות נוספות

Title
איפה כתוב איש איש באמונתו יחיה? – צדיק באמונתו יחיה או איש באמונתו יחיה?
איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור? למה צמים ביום כיפור?
איפה כתוב בתורה שאסור משכב זכר? – איפה כתוב בתורה על משכב זכר?
איפה כתוב בתורה שצריך לחבוש כיפה? – האם צריך להיות כיסוי ראש לגברים?
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול לחם בפסח? – למה אוכלים מצות בפסח?
איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה – למה אסור לקיים יחסים לפני החתונה
איפה כתוב בתורה שהעולם עגול? הרי כדור הארץ עגול ולא שטוח
איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש? – מי חייב בכיסוי ראש
איפה כתוב בתורה שאסור להדליק אש בשבת – האם זה כולל חשמל
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול בשר וחלב? – האם יש פסוק כזה
איפה כתוב שמע ישראל? – שמע שראל ה’ אלוהינו ה’ אחד

ראה גם

האם אלוהים טוב ? האם אלוהים הוא טוב?

האם אלוהים טוב ? האם אלוהים הוא טוב?

האם אלוהים טוב ? האם אלוהים הוא טוב?   האם אלוהים טוב ? האם אלוהים …

כתיבת תגובה