יום חמישי , מרץ 4 2021
heen
דף הבית / תשובות לשאלות כלליות / איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור? למה צמים ביום כיפור?

איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור? למה צמים ביום כיפור?

איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור? למה צמים ביום כיפור?

תשובה:

בספר ויקרא פרק כג’ כתוב:

“26 וידבר יהוה אל-משה לאמר: 27 אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא, מקרא-קדש יהיה לכם, ועניתם את-נפשתיכם; והקרבתם אשה ליהוה: 28 וכל-מלאכה לא תעשו, בעצם היום הזה; כי יום כפרים הוא, לכפר עליכם, לפני יהוה אלהיכם: 29 כי כל-הנפש אשר לא-תענה, בעצם היום הזה; ונכרתה מעמיה: 30 וכל-הנפש, אשר תעשה כל-מלאכה, בעצם היום הזה; והאבדתי את-הנפש ההוא מקרב עמה: 31 כל-מלאכה לא תעשו; חקת עולם לדרתיכם, בכל משבתיכם: 32 שבת שבתון הוא לכם, ועניתם את-נפשתיכם; בתשעה לחדש בערב, מערב עד-ערב, תשבתו שבתכם:”

איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור

יש מי שיתוכח ויאמר שהמילה “ועיניתם” אינה חייבת להיות דווקא על ידי צום.

יש פרק בישעיה הנביא אשר עוזר לנו להבין שעינוי הנפש הוא אכן צום.

בישעיה פרק נח’ כתוב:

“קרא בגרון אל-תחשך, כשופר הרם קולך; והגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם: 2 ואותי, יום יום ידרשון, ודעת דרכי יחפצון; כגוי אשר-צדקה עשה, ומשפט אלהיו לא עזב, ישאלוני משפטי-צדק, קרבת אלהים יחפצון: 3 למה צמנו ולא ראית, ענינו נפשנו ולא תדע; הן ביום צמכם תמצאו-חפץ, וכל-עצביכם תנגשו: 4 הן לריב ומצה תצומו, ולהכות באגרף רשע; לא-תצומו כיום, להשמיע במרום קולכם: 5 הכזה, יהיה צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו; הלכף כאגמן ראשו, ושק ואפר יציע, הלזה תקרא-צום, ויום רצון ליהוה: 6 הלוא זה צום אבחרהו, פתח חרצבות רשע, התר אגדות מוטה; ושלח רצוצים חפשים, וכל-מוטה תנתקו:”

קטע מלמד אותנו שאכן יום ענות אדם נפשו הוא יום שבו האדם צם.

איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור

 

 

תשובות לשאלות נוספות:

Title
איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור? למה צמים ביום כיפור?
איפה כתוב בתורה שאסור משכב זכר? – איפה כתוב בתורה על משכב זכר?
איפה כתוב בתורה שצריך לחבוש כיפה? – האם צריך להיות כיסוי ראש לגברים?
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול לחם בפסח? – למה אוכלים מצות בפסח?
איפה כתוב בתורה שאסור לשכב לפני החתונה – למה אסור לקיים יחסים לפני החתונה
איפה כתוב בתורה שהעולם עגול? הרי כדור הארץ עגול ולא שטוח
איפה כתוב בתורה על כיסוי ראש? – מי חייב בכיסוי ראש
איפה כתוב בתורה שאסור להדליק אש בשבת – האם זה כולל חשמל
איפה כתוב בתורה שאסור לאכול בשר וחלב? – האם יש פסוק כזה
איפה כתוב בתורה שמותר לאכול בשר? הרי בגן עדן לא אכלו בשר?
איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור

איפה כתוב בתורה על יום כיפור

ראה גם

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ"ך על צניעות?

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ”ך על צניעות?

איפה כתוב בתורה על צניעות? האם כתוב בתנ”ך על צניעות? יש המנסים לטעון שבתורה לא …

כתיבת תגובה