יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / אל העברים- ישוע והברית החדשה – 2011

אל העברים- ישוע והברית החדשה – 2011

אל העברים- ישוע והברית החדשה  – 2011


אל העברים- ישוע והברית החדשה
 

 

 

אגרת אל-העברים פרק א

 

א   האלהים אשר-דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל-אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו: 2 אשר-שמו ליורש כל וגם-עשה בידו את-העולמות: 3 והוא זהר כבודו וצלם עצמותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי טהרו אתנו בנפשו מחטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים: 4 ויגדל מאד מן-המלאכים כאשר השם אשר נחלו יקר הוא מאשר להם: 5 כי אל-מי מן המלאכים אמר מעולם בני אתה אני היום ילדתיך ועוד אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי לבן: 6 ובהביאו את-הבכור שנית לעולם אמר והשתחוו-לו כל-אלהים:

אל העברים- ישוע והברית החדשה

7 הן למלאכים הוא אמר עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט: 8 ולבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך: 9 אהבת צדק ותשנא רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך: 10 ואמר אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים: 11 המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו: 12 כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו: 13 ואל-מי מן-המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך: 14 הלא כלם רוחות השרת המה שלוחים לעזרה בעד הבאים לרשת את-הישועה:

 

 

אל העברים- ישוע והברית החדשה

אגרת אל-העברים פרק ב

ב   לכן עלינו לשמר מאד את-אשר שמענו פן-ילוז ויאבד ממנו: 2 כי אם-הדבר הנאמר על-ידי המלאכים היה קים וכל-פשע ומרי נשא את-ענשו כמשפט: 3 איך נמלט אנחנו אם-לא נשים לב לתשועה גדולה כזאת הנאמרה מתחלה בפי האדון ומקימת-לנו מאת שמעיה: 4וגם-אלהים העיד עליה באתות ובמופתים ובגבורות שנות ובמתנות רוח קדשו אשר חלק כרצונו: 5 כי לא תחת יד-המלאכים שת את-העולם הבא אשר אנחנו מדברים בו: 6 כי אם-כאשר העיד המעיד לאמר מה-אנוש כי-תזכרנו ובן-אדם כי תפקדנו: 7 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו ותמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת-רגליו:

אל העברים- ישוע והברית החדשה

8 הנה בשיתו כל תחתיו לא-השאיר דבר שלא-שת תחתיו ועתה עדין אין אנו ראים כי-כל הושת תחתיו: 9 אבל ישוע המחסר מעט ממלאכים אותו ראינו מעטר בכבוד והדר מפני ענותו עד-מות למען אשר יטעם בחסד אלהים את-המות בעד כלם: 10 כי-הוא אשר הכל למענו והכל על-ידו בהנחתו בנים רבים לכבוד נאה היה לו להשלים בענוים את-שר ישועתם: 11 כי גם-המקדש גם-המקדשים כלם מאחד המה ועל-כן לא בוש מקרא להם אחים: 12 לאמר אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהלל: 13 ואומר וקויתי לו ועוד הנה אנכי והילדים אשר נתן-לי יהוה: 14 ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף-הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על-ידי המות את אשר-לו ממשלת המות הוא השטן:

אל העברים- ישוע והברית החדשה

15 ולהתיר כל-אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל-ימי חייהם: 16 כי אמנם לא במלאכים החזיק כי אם-בזרע אברהם החזיק: 17 על-כן צריך היה לו להדמות לאחיו בכל-דבר למען אשר-יהיה כהן גדול רחמן ונאמן בעניני אלהים לכפר על-חטאת העם: 18 כי באשר הוא נסה ויענה בנפשו יכל לעזר את-המתנסים:

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן

כתיבת תגובה