יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / סיפורים מעוררי השראה / אם ישוע הוא מלך המשיח, מדוע הוא לא נולד בארמון?

אם ישוע הוא מלך המשיח, מדוע הוא לא נולד בארמון?

אם ישוע הוא מלך המשיח, מדוע הוא לא נולד בארמון?

ישוע נולד בדיר של חיות בבית לחם. השכיבו אותו בתוך אבוס, הכלי שממנו החיות אוכלות.

האם כך צריך להיוולד מלך?

אלוהים מלמד אותנו שהוא רוצה להיות קרוב אלינו בני האדם ואינו רוצה להיות מרוחק מאיתנו.

אם המשיח ישוע היה נולד בארמון מפואר, אנחנו בני האדם הפשוטים לא היינו מסוגלים להתקרב אליו.

נוסף על כך, אלוהים מלמד אותנו שכאשר אדם רוצה להתקרב אליו, הוא צריך להשפיל את עצמו.

אם ישוע הוא מלך המשיח, מדוע הוא לא נולד בארמון?

בני אדם עשירים ומכובדים היו צריכים להשפיל את עצמם ולהיכנס לדיר חיות על מנת לראות את מלך המשיח.

אלוהים גם מלמד אותנו שהוא מוכן להשפיל את עצמו ולהתלכלך בגלל שהוא אוהב אותנו.

 

אם ישוע הוא מלך המשיח, מדוע הוא לא נולד בארמון?

ב לכן אם יש איזה עדוד במשיח, אם איזו נחמה של אהבה, אם איזו שתפות של רוח., אם אילו רחמים וחמלה – 2 אזי מלאו נא את שמחתי בזה שתהיו תמימי דעים, חדורי אהבה אחת, בעלי כונה אחת ומחשבה אחת 3 ואל תעשו דבר מתוך תחרות., אף לא מתוך כבוד שוא, אלא בנמיכות רוח יחשב איש איש את רעהו לנכבד ממנו. 4 כל אחד אל ידאג רק לעניניו, אלא גם לעניניו של זולתו. 5 יהא בכם הלך רוח זה אשר היה במשיח ישוע.: 6 הוא אשר היה קים בדמות אלהים לא חשב לשלל היות שוה לאלהים, 7 אלא הריק את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני אדם; וכאשר היה בצורתו כאדם, 8 השפיל עצמו וצית עד מות., עד מות בצלב. 9 על כן הגביהו אלהים מאד ונתן לו את השם הנעלה על כל שם.,

אם ישוע הוא מלך המשיח, מדוע הוא לא נולד בארמון?

10 למען תכרע בשם ישוע כל ברך, בשמים ובארץ ומתחת לארץ., 11 וכל לשון תודה כי ישוע המשיח הוא האדון, לתפארת אלהים האב.

12 לכן אהובי, כשם שציתם תמיד, לא רק כמו בעת נוכחותי., אלא על אחת כמה וכמה כעת, בהעדרי – השמעו עתה, וביראה וברתת פעלו לממוש תשועתכם.; 13 ואמנם אלהים הוא הפועל בכם גם שתרצו וגם שתפעלו כטוב בעיניו. 14עשו כל דבר בלי להתלונן ובלי להתוכח, 15 למען תהיו נקיים מאשם וטהורים, בנים לאלהים אין דפי בהם., בתוך דור עקש ופתלתל אשר תופיעו בו כמאורות בעולם, 16 בהחזיקכם את דבר החיים.; זאת תהיה לי לתהלה ביום המשיח, שלא לשוא רצתי ולא לריק עמלתי. 17 אבל גם אם אשפך כנסך על קרבן עבודת הקדש של אמונתכם., שמח אני ושש עם כלכם. 18 כך שמחו גם אתם ושישו עמי.

אם ישוע הוא מלך המשיח, מדוע הוא לא נולד בארמון?

19 תקותי באדון ישוע שאשלח אליכם במהרה את טימותיאוס, למען אתעודד גם אני בהודע לי מה מצבכם. 20 אין לי איש תמים דעים עמי כמוהו, אשר בלב שלם ידאג לעניניכם. 21 הכל דואגים לעניניהם, לא לדברים אשר למשיח ישוע. 22 אבל יודעים אתם את אפיו הבחון; כמו בן העובד עם אביו הוא שרת עמי בעבודת הבשורה. 23 לכן אותו מקוה אני לשלח מיד לאחר שאראה מה יעשו בי. 24 ובוטח אני באדון שגם אני אבוא במהרה.

ראה גם

כיצד להסתכל על עושר בעולם הזה?

כיצד להסתכל על עושר בעולם הזה? הגרף הראשון מראה לנו את ההבדל בסכום הכסף בבנק …

כתיבת תגובה