יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר

הסוהר בפיליפי שאל “מה עלי לעשות כדי להוושע?” השליח פולוס ענה “האמן באדון ישוע, ותיושע..” (מעשי השליחים טז’ 31-30). אך מה הכוונה בלהאמין באדון ישוע?

לאנשים רבים ישנן דעות משונות לגבי נושה זה. להלן מספר דעות נפוצות, הנוגדות את הכתובים. אנשים טוענים: “אני מאמין”

1.מכיוון שהם מסכימים כי ישוע אכן חי ומת.
2.מכיוון שהם מעריכים מאוד את מוסריותו של ישוע.
3.מכיוון שהצטרפו לקבוצה דתית כלשהי.
4.מכיוון שהם מתפללים לאלוהים.
5.מכיוון שאמרו תפילה כלשהי או חזרו על הצהרה כלשהי.

האם זוהי האמונה המקראית בישוע? האם אמונה כזו משנה את חייהם של אנשים? האם אמונה כזו מבטיחה שנגיע לגן-עדן?

מהי אמונה?
מהי אמונה בישוע? אמונה על-פי המקרא הוגדרה כבעלת הרעיונות של בטחון,בטחון אישי,שכנוע ואמינות. אנו אומרים “אני מאמין באדם ההוא”. מאמר זה נוגד לרעיון של ספק, וזה לא להיות נאיבים או פתיים. באמונה ישנם היסודות הבאים:

1.לאמונה יש נושא. האמונה היא במישהו, או משהו. עבור המשיחיים זהו מישהו חי, האדון ישוע המשיח (מעשי השליחים כ’ 21). “זהו פועל אלוהים, שתאמינו בזה אשר הוא שלח” (יוחנן ו’ 29). האדון ישוע שאל את העוור: “האם אתה מאמין בבן-האדם” (יוחנן ט’ 35). הגנב, על הצלב, על מנת שיכנס לגן-עדן, כל שהיה עליו לעשות, היה להאמין בישוע (לוקס כג’ 43-42). אמונה זו היא לב הבשורה המשיחית (מעשי השליחים ח’ 35-37; ראשונה ליוחנן ה’ 13). אין מדובר בכמה אנו מאמינים, אלא במי אנו מאמינים. האמונה מקבלת אותו (יוחנן א’ 12).

2.באמונה יש ספוק. עלינו לשמוע את דבר הבשורה, ולהאמין לה (מעשי השליחים טו’ 7). הקורינתיים נושעו לאחר ששמעו את הבשורה מפיו של פולוס. בשורה זו, שהיא “הבשורה המלאה” מוגדרת בזהירות בראשונה אל הקורינתיים טו’ 4-1. ישוע מת עבור חטאינו, נקבר וקם שוב לתחייה, הכל על-פי הכתובים. אנו בוטחים בישוע לאחר ששמענו את הבשורה, הנקראת גם “דבר האמת” (אל האפסיים א’ 13). הבשורה יקרה היא כל-כך וחיונית, עד כי כל אדם או מלאך אשר ינסו להוסיף לה, או לשנותה, נמצאים תחת קללה (אל הגלטיים א’ 9-6).

3.לאמונה יש בסיס. הבסיס לאמונה הוא דבר אלוהים (ראשונה אל התסלוניקים ב’ 13; אל הרומיים י’ 17). לאמונה המשיחית יש בכתובים כמו לנושא שלה, “עדות אלוהים” (ראשונה ליוחנן ה’ 9). האמונה מקבלת את אמת האלוהים (ראשונה אל התסלוניקים ב’ 13) ומאמינה כי אלוהים אמיתי הוא, אפילו אם כל אדם יהיה כוזב (אל הרומיים ג’ 4-3). אין אנו קופצים לאפילה באמונה עוורת, או סומכים על רגשותינו. אנו מאמינים וסומכים על דבר ה’.
4. האמונה מביאה לידי מעשים. אנו עשויים לחשוב כי אמונה היא בעצם הסכמה עם הצהרה כלשהי. אך אין הדבר כך. שים לב לפעלים במשפטים הבאים: אנשים באו אל ישוע, נפלו לרגליו, וצייתו לדברו. הוא אמר לאיש להושיט ידו (מתי יב’ 13). הוא אמר לאחר להרים את מיטתו (מתי ט’ 6). הוא צווה על אחר לרחוץ בבריכת-מים (יוחנן ט’7). הוא תמיד צווה על פעולה כלשהי. אברהם הוא דוגמא טובה לאדם שהאמין באלוהים. אם נשווה את בראשית יב’ 4-1, מעשי השליחים ז’ 3-2 ואל העבריים יא’ 8, נראה כי הוא שמע את דבר אלוהים, והגיב עליו בכך שעזב את ביתו בלי שידע להיכן הוא מובל. תגובה זו של בטחון בדבר ה’ מראה בבירור על אמונתו. אמונה מושיעה היא אמונה המובילה למעשים. אמונה מושיעה אף-פעם איננה פסיבית, הסכמה אינטלקטואלית עם עובדה הסטורית. אמונה שאינה מביא למעשים, היא “אמונה מתה”. כשאדם מאמין באמת במשיח, חייו יהיו מלאים במעשים טובים (יעקב ב’ 26-14, היכן ש “אמונה מושיעה” ו “אמונה מתה” מושוות). אמונה מושיעה היא יותר מאמונה כי העובדות לגבי ישוע ומותו נכונות הם. אנו מאמינים בבן-אלוהים, וקושרים עצמנו אליו בהתחייבות אישית.

דוגמאות לאמונה
הכתובים מלאים בדוגמאות של אמונה. הפרק האחד-עשר באגרת אל העברים, נקרא “מגילת הכבוד של האמונה”, מכיוון שהוא מציג אנשי אמונה יוצאי-דופן. קרא פרק זה וציין לעצמך את מעשיהם.

שתי דוגמאות נוספות, ראויות לציון. הראשונה היא אמונתו של שר המאה במתי ח’ 10-5. שר המאה האמין כי המשיח יכול לרפא את עבדו בכך שהוא יצוה עליו להרפא.
הדוגמא השנייה היא אמונתה של האשה הכנענית (מתי טו’ 28-22). היא התחננה בפני האדון כי יוציא מבתה את השדים אשר אחזוה. אמונתה היתה ענווה ועיקשת.

כיצד באים אל ישוע?
מספר דברים מעורבים בבואנו אל ישוע:

רוח הקודש הוכיחה אותנו על חטא (יוחנן טז’ 11-8). אנו מכירים ביחסנו החוטא כלפי אלוהים (לוקס טו’ 18; יח’ 14-13).
אנו מתחרטים וחוזרים בתשובה (לוקס יג’ 3; מעשי השליחים ג’ 19; יז’ 30; כ’12.)
קיים ידע והבנה של הבשורה. אנו חייבים להאמין בה על-מנת להוושע (מעשי השליחים טו’ 9-7; ראשונה אל הקורינתיים טו’ 4-1). לב הבשורה הוא האדון ישוע המשיח.
אנו מאמינים לדבר אלוהים (מרקוס ד’ 20; יוחנן ה’ 24).
אנו מקבלים את בן-האלוהים ע”י אמונה (יוחנן א’ 12; ראשונה ליוחנן ה’ 13-12), ומתחילים ללכת אחריו (יוחנן י’ 27,5,4).
כתוצאה אנו נצהיר עליו בפני אחרים (מתי י’32; לוקס יב’8; אל הרומיים י’9)

אמונה מושיעה שמה את כל כובד משקלה על האדון ישוע ומלאכתו מושלמת על הצלב. האמונה היא הכלי, האמצעים והצנור, דרכה זורם חסד אלוהים. האמונה אינה מקור לישועה ואינה מעשה שמקנה לנו זכות, והיא אינה מעשה מוסרי שיעשה אותנו ראויים. עלינו להגיש יד ריקה ולקחת את אשר אלוהים מגיש לנו, חינם. אלו, אשר אינם מצייתים לבשורה, יענשו (השנייה אל התסלוניקים א’ 8).

האמונה נותנת את כל הכבוד לאלוהים. כל אדם יכול לחיות על פיה, ללא הבדל גיל, מעמד או מנת משכל, היא אוניברסלית. ישנן אמונות שקר אשר משתמשות בשם ישוע המשיח, אך הוא יחשוף אותן, וידון אותן (מתי ז’ 23-21; לוקס יג’ 28). אלו הם זונים (צמחים טפילים) בין החיטין (מתי יג’ 30-24). אמונה אמיתית תביא לשינוי בחיי המאמין (אל העברים ו’ 10-9). מאמינים אמיתיים מצייתים לדבר אלוהים (ראשונה ליוחנן ב’ 5-4), אוהבים מאמינים אחרים (ראשונה ליוחנן ג’ 14). עושים מעשים טובים (אל האפסיים ב’10) עושים צדקה (ראשונה ליוחנן ג’ 10,7; אל האפסיים ד’ 24-22) ואינם חוטאים דרך קבע (ראשונה ליוחנן ג’ 10-9; אל הגלטיים ה’ 21-19). האם אתה מאמין בישוע המשיח?

אמונה בישוע המשיח שיעור מס’ 11

הנושא החשוב ביותר עבורנו לגבי הזמן או הנצח, הוא האם נהיה לנצח עם אלוהים, או מופרדים ממנו. ענה בזהירות על שאלות אלה:

1. מדוע אתה חושב שאתה מאמין בישוע?
התפללתי שישוע יכנס ללבי.
אלוהים ענה להרבה מתפילותי.
שיניתי את צורת חיי הישנה.
אני קורא בכתובים ומבקר בקהילה משיחית.
אף אחת מן התשובות.

2. אמונה מושיעה היא: (בחר אחת מן התשובות)

הסכמה עם הכתובים.
אמונה באלוהים בכל לב.
אמונה כי דברים דתיים או רוחניים הכרחיים המה.
אמונה כי ישוע חי ומת והיה האדם הגדול בהסטוריה האנושית.
אף אחת מן התשובות.

3. הגדר “אמונה מושיעה” במילים שלך.

4. במה האמין “הגנב הטוב” (לוקס כג’ 43-39)?

5. רשום את שלושת המרכבים הבסיסיים של הבשורה בראשונה אל הקורינתיים טו’ 4-1 וסמן בעגול את העובדה שהכי קשה היה לך לקבלה.

6. כתוב במילים שלך את הראשונה ליוחנן ה’ 9

האם אתה מקבל בשלמות עדות זו? הסבר.

7. מה היתה ההוכחה לאמונה האמיתית של האשה הכנענית במתי טו’ 22-28, האם אתה היית נוהג בדרך דומה?

8. באיזו דרך פעלת בהקשר לפסוקים הבאים:

לוקס יג’ 3

לוקס יח’ 14-13

יוחנן טז’ 9-7

אל הרומיים י’ 10-9

אל האפסיים א’ 13

ההתגלות ג’ 20

9. מה דעתך? באלו נושאים עדיין יש לך שאלות בקשר למה זאת אומרת להאמין בישוע ?

אם היית מת היום והיית צריך לעמוד לפני אלוהים, והוא היה שואל אותך: “למה שאכניס אותך לגן עדן ?” מה היית עונה ?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו):
“אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

לעיתים שומעים את הביטוי “האמן בישוע המשיח”. האם אתה חושב שלהאמין בישוע זה יותר מאשר הסכמה שכלית לעובדות מסוימות בקשר אליו ולחייו ?
מה היא לדעתך אמונה אמיתית ?
האם זה אפשרי,לדעתך, לבטוח באלוהים בנושאים של היום יום ולא לבטוח בו בקשר לעתיד הנצחי ?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה