יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / בעית החטא – דיון חמישי

בעית החטא – דיון חמישי

בעית החטא – דיון חמישי

 

מדוע קיימים בעולמנו רשע,סבל,צער מלחמה ושנאה? מדוע קיימים בצע, קנאה, גאוה ואכזריות? מדוע רואים אנו גם ילדים, הנוהגים באנוכיות, משקרים, אינם מצייתים ומכאיבים לקרובים להם ביותר, וכל זאת מבלי שאף אדם ילמדם לנהוג כך? האם זה בגלל סביבה לא טובה? הכתובים אומרים לנו שהשורש למצבו של האדם מתחיל בלידתו וקיים לפני שישנם השפעות חיצוניות עליו. (תהילים נא’ 7, נח’ 4). לא נוכל להבין כראוי את בעיותיו של האדם ללא התייחסות לבעית החטא.

תפיסות מקובלות לגבי החטא
מהו חטא? המלון יסביר בוודאי כי זוהי עבירה על חוק מוסרי או חוק אלוהי. הגדרה זו ברורה למדי. אולם אנשים התרחקו מהגדרה פשוטה זו והעדיפו להשתמש בהסברים שונים ומשונים. להלן מספר דוגמאות:

1. חטא אינו קיים. מושגי טוב ורע הם עניין חברתי בלבד.

2. דבר הפוגע באדם אחר, הינו חטא. אולם מעשיך בחייך הפרטיים
הם עסקך בלבד.

3. החטא קשור במנהגים רעים. אלו נתפסים ע”י קבוצות שונות באופן
שונה.

4. החטא הינו מחשבה רעה או שפיטה גרועה.

5. החטא מכעיס את אלוהים, אך אינו חמור. הרי כולם חוטאים,
מפני שכולם אנושיים.

תפיסת הכתובים לגבי החטא
התפיסות הנ”ל מנוגדות לתפיסת הכתובים. להלן הדרך בה רואים הכתובים את נושא החטא:

1.איש בדרכו הולך (ישעיהו נג’ 6)
2.כל העובר על התורה (ראשונה ליוחנן ג’ 4).
3.מרדנות כלפי אלוהים (שמואל א’ טו’23).
4.כשיודעים לעשות טוב אך נמנעים מלעשותו (אגרת יעקב ד’ 17).
5.עשייה שלא מתוך אמונה (אל הרומיים יד’ 23).
6.חוסר אמונה במשיח ישוע (יוחנן טז’ 9).
7.כל עוול (ראשונה ליוחנן ה’ 17).
8.כל דבר הנוגד את טבעו של אלוהים (אל הרומיים ג’ 23).

מספר דברי רשע הנובעים מלבו של האדם מפורטים בבשורה לפי מרקוס ז’23-21. למשל מחשבות רשע, זנות, נאוף, חמדנות, קנאה, גדוף, גאווה ואווילות. אין חטא הנסתר מעיני אלוהים (תהילים צ’ 8). הם נובעים מטבענו החוטא (אל הרומיים ז’ 18). חטאינו הם עבירה כנגד אלוהים, מכיוון שהוא קדוש )תהילים קמה’ 17; ישעיהו ו’ 5-3; חבקוק א’ 13). אם אלוהים לא היה קיים, גם החטא לא היה קיים, מכיוון שלא היתה אז דמות מושלמת שהיתה משמשת אמת-מידה לטוב ולרע.

מקור החטא ותוצאותיו
החטא הראשון, עליו מספרים הכתובים, התרחש בשמיים. המלאך לוציפר התאווה להשתוות לאלוהים(ישעיהו יד’ 14-12). חטאו היה גאווה (יחזקאל כח’ 17-15). תוצאות החטא – המלאך גורש מהשמיים והפך לשטן. דרך פתויו לאדם הראשון, חדר החטא לעולם. חטא זה היה חוסר ציות לאלוהים (בראשית ב’ 17-16, ג’ 6-1). היה עליו לשאת באחריות לגבי החטא, ואף להענש בהתאם (בראשית ג’ 24-16). אנו רואים בראשית ג’ כי בני-האדם הראשונים אבדו את התחברותם עם אלוהים. גזר-דינם היה ניתוק מנוכחותו. מעתה יכלו למות מוות פיזי, שהוא ניתוק הנפש מהגוף. הם באותו רגע מתו מוות רוחני שהוא ניתוק הנפש מהתחברות עם אלוהים. הם חוו את אמיתות הפסוק הידוע “שכר החטא הוא מוות” (אל הרומיים ו’ 23). שכר הוא דבר-מה שאנו מרוויחים וראויים לו. “הנפש החוטאת, היא תמות” (יחזקאל יח’ 4). רק מוות יכול לכפר על חטא. מוות זה כולל את המוות השני (ההתגלות כ’ 14). שפירושו ניתוק נצחי מאלוהים. חטאי בני-האדם כתובים בשמים וישמשו בסיס לשפיטה (ההתגלות כ’ 12). כסף,תפילה,הליכה לקהילה ומעשים טובים לא ישלמו את חוב החטא.

אלוהים אוהב ומקבל חוטאים
מדהימה האמת, כי אלוהים הקדוש, השונא כל-כך את החטא, עדיין אוהב כל-כך את החוטא. “אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעודנו חוטאים” (אל הרומיים ה’ 8). “לא שאנחנו אהבנו את אלוהים, אלא שהוא אהב אותנו” (ראשונה ליוחנן ד’ 10). הוא הוכיח אהבה זו בשולחו את בנו יחידו להושיע אותנו (יוחנן ג’ 16). דרך מות בנו אלוהים יכול להציע לנו כפרה לחטאינו (מעשי השליחים יג’ 38, אל האפסיים א’7). הכרה בחטא חייבת לגרום לרצון לקבלת סליחה. כותב התהילים זעק “כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד” (נא’ 5). הוא ביקש מחילה ולא כיחש בחטאיו לה’. הבן האובד אמר “אקום ואלך אל אבי ואומר לו: אבא חטאתי לשמיים ולך” (לוקס טו’ 18). המשיח מספר על שני אנשים אשר התפללו. האחד אף לא העז להרים עיניו לשמיים, אלא הכה על חזהו וזעק “אלוהים רחם נא עלי, על איש חוטא!” ישוע הכריז על אדם זה כנצדק (לוקס יח’ 14-13). רוח-הקודש של אלוהים גורמת לנו להכיר בחטאינו (יוחנן טז’ 11-8)

אלוהים קורא לחוטאים לשוב בתשובה
אמר ישוע: “לא באתי לקרוא את הצדיקים לתשובה, כי אם את החוטאים” )לוקס ה’ 32). עבודת רוח-הקודש לעורר את המצפון בבני-האדם מביאה לחזרה בתשובה (יוחנן טז’ 8). הכוונה היא לשנוי כוון, התרחקות מהחטא והתקרבות לאלוהים. בספר זכריה יהוה קורא “שובו אלי!” (זכריה א’ 3). רק טובו של אלוהים מביא לחזרתנו בתשובה (אל הרומיים ב’ 4). אין בחטא שום שמחה, כי אם רק עצב (השנייה אל הקורינתיים ז’ 10-9). התשובה מביאה לשנוי אמיתי, ולא רק דיבורים (מתי ג’ 8; לוקס יג’ 5,3; מעשי שליחים כו’ 20). הדרשות המשיחיות הראשונות קראו לתשובה (מעשי השליחים ב’ 38; ג’ 19; יז’ 30). פעולה זו לא תקנה עבורנו את הדרך לאלוהים, אלא תכיר במצבנו הנואש. חזרה בתשובה כלפי אלוהים ואמונה בישוע המשיח הן שתי פעולות השלובות זו בזו כתגובה נכונה לאלוהים (מעשי השליחים כ’ 21). התשובה איננה מעשה אשר שכרו ישועה. התשובה היא מצב בו אנו מכירים במצבנו הגרוע עקב חטאינו, ורוצים להשתנות (ישעיהו נה’ 7(.

הצורך בבחינה עצמית
חשוב שנדע כי אנו אבודים על מנת שנוכל לפגוש במושיע (לוקס יט’ 10). אבדון זה מקורו בחטא, אשר ממנו עלינו לשוב ולחזור לאלוהים.

ש א ל ו ן

1.האם הנך תמיד חסר-אנוכיות?
2.האם אף-פעם לא קנאת או חמדת?
3.האם תמיד עשית את הטוב ביותר?
4.האם תמיד היית טוב ומתחשב כלפי אחרים?
5.האם תמיד אהבת את אלוהיך בכל לבך,נפשך ומאודך?
6.האם תמיד אהבת אחרים כפי שאתה אוהב את עצמך?
7.האם תמיד היית מושלם כמו האדון ישוע המשיח?

על פי הכתובים, אפילו אם רק אחת מהשאלות נענתה ב “לא”, הרי שאת/ה חוטא/ת, “הרי מי שמקיים את כל התורה ונכשל בדבר אחד, אשם הוא בכל” )אגרת יעקב ב’ 10). עבירה אחת כנגד קדושתו המוחלטת של אלוהים הופכת אדם לחוטא. האדון ישוע בא להושיענו מחטאתינו (מתי א’ 21). העונש וכח החטא, איומים הם. האפשרות של מוות שני, איומה היא. כותב התהילים כתב “אשרי נשוי פשע (שנסלחו לו פשעיו) כסוי חטאה. אשרי אדם לא יחשוב יהוה לו עוון” (תהילים ל”ב 2-1). חשוב שאדם הרואה עצמו כמשיחי אך החטא שולט בחייו, שישאל את עצמו “אם אדם איננו נושע מחטאו, במה ישועתו”?

בעית החטא שעור מס’ 5

השאלות הבאות עשויות להבהיר מהי בעיתו הגדולה ביותר של האדם.

1. הגדר במילים שלך את המושג חטא לאחר שקראת את הפסוקים הבאים: מתי ה’ 28; אל הרומיים ג’ 23; יעקב ד’ 17; ראשונה ליוחנן ג’ 4.

כתוב במילים שלך ישעיהו נג’ 6.

2. על-פי ישעיהו יד’ 14-12 ויחזקאל כח’ 17-15 החטא מקורו בשמיים ושורשיו ב-: (בחר אחת מן האפשרויות)

גאווה.
שפוט גרוע.
חוסר הבנה.

2. על-פי בראשית ב’ 17, ג’ 6-1 החטא הראשון עלי אדמות עליו מסופר, שורשיו ב-:

חוסר אמונה וציות.
תשוקה ומוסר ירוד.
כעס ותסכול.
חוסר הבנה.

4. מהו יחסו של אלוהים לחטא? (חבקוק א’ 13)

מהו מחיר החטא אותו דרש אלוהים בתקופת התנ”ך (יחזקאל יח’ 20)? ובתקופת הברית-החדשה (אל הרומיים ו’ 23)?

5. ישנם שלושה סוגי מוות המוזכרים בכתובים:

מוות פיזי (נתוק הנפש מהגוף)
מוות רוחני (ניתוק רוח-האדם מרוח אלוהים)
המוות השני (ניתוק נצחי של רוח האדם מרוח-אלוהים. מתרחש כאשר אדם מת מוות פיזי בעודו מת מבחינה רוחנית).

התאם את הפסוקים שלהלן עם הסוגים השונים של המוות.

מוות פיזי ————- א. אל האפסיים ב’ 3-1
מוות רוחני ————- ב. אל העברים ט’ 27
מוות שני ————- ג. ההתגלות כ’ 15-11

6. על-פי אל הרומיים ה’ 8, עבור מי מת המשיח? ישנם שני סוגי חוטאים כפי שמתואר בלוקס יח’ 14-10. אלו המודים כי הם חוטאים ואלו שאינם מודים. מדוע חשוב להכיר בעובדה שהנך חוטא?

7. חזרה בתשובה פירושה: (בחר אחת מן האפשרויות)

פעולה דתית הנשמרת ונעשית באופן קבוע.
שנוי בדרך חשיבה המביא לשינוי בדרך התנהגות.
לבקש מאלוהים סליחה.
אנו איננו מרוצים מהאופן בו קרו הדברים.

8. על-מנת שאלוהים יסלח לנו עלינו(בחר באפשרות אחת)

להכיר בחטאינו.
לשאת באחריות לחטאינו.
בקשת מחילה מאלוהים.
להיות מוכנים להפסיק לחטוא.
כל התשובות נכונות.

9. מה דעתך? כיצד ומתי החלת להכיר בעובדת היותך חוטא ובצורך שלך במושיע?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו):
” אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

לפי דעתך, מהו חטא ?
II.האם אתה רואה משהו בעיתונים או בטלויזיה שמצביע על כך שהאדם הוא חוטא ?
III.מה אתה חושב שאלוהים צדיק יעשה בקשר לחטא ?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה