יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen

בשורת יוחנן השליח

בשורת יוחנן

 

על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי על: שמירת יעד בשם (save target as) 


בשורת יוחנן – הקדמה

 


בשורת יוחנן פרק א 1-5


בשורת יוחנן פרק א 6-13


בשורת יוחנן פרק א 14-18


בשורת יוחנן פרק א 19-3
4


בשורת יוחנן פרק א 
35-סוף


בשורת יוחנן פרק ב 1-12


בשורת יוחנן פרק ב 1
3-סוף


בשורת יוחנן פרק ג 1-8


בשורת יוחנן פרק ג 9-16


בשורת יוחנן פרק ג 16-21


בשורת יוחנן פרק ג 22-סוף


בשורת יוחנן פרק ד 1-30


בשורת יוחנן פרק ד 31-42


בשורת יוחנן פרק ד 43-סוף


בשורת יוחנן פרק ה 1-9


בשורת יוחנן פרק ה 10-18


בשורת יוחנן פרק ה 19-29


בשורת יוחנן פרק ה 30-סוף


בשורת יוחנן פרק ו 1-15


בשורת יוחנן פרק ו 16-21


בשורת יוחנן פרק ו 22-34


בשורת יוחנן פרק ו 35-52


בשורת יוחנן פרק ו 47-סוף


בשורת יוחנן פרק ז 1-13


בשורת יוחנן פרק ז 14-18


בשורת יוחנן פרק ז 19-29


בשורת יוחנן פרק ז 28-36


בשורת יוחנן פרק ז 37-39


בשורת יוחנן פרק ז 40-53


בשורת יוחנן פרק ח 1-11


בשורת יוחנן פרק ח 12-20


בשורת יוחנן פרק ח 21-30


בשורת יוחנן פרק ח 31-47

בשורת יוחנן פרק ח’ פסוקים 48 עד סוף הפרק

בשורת יוחנן פרק ט’ פסוקים 1-12

בשורת יוחנן פרק ט’ פסוקים 13-23

בשורת יוחנן פרק ט’ פסוקים 24 עד סוף הפרק

בשורת יוחנן פרק י’ פסוקים 1-10

בשורת יוחנן פרק י’ פסוקים 11-21


בשורת יוחנן פרק ד


בשורת יוחנן פרק ה


בשורת יוחנן פרק י


בשורת יוחנן פרק כא

 

 

בשורת יוחנן

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק א

א   בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר: 2 הוא היה בראשית את האלהים: 3 הכל נהיה על-ידו ומבלעדיו לא נהיה כל-אשר נהיה: 4 בו היו חיים והחיים היו אור לבני האדם: 5 והאור האיר בחשך והחשך לא השיגו: 6 ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן: 7 הוא בא לעדות להעיד על-האור למען יאמינו כלם על-ידו: 8 הוא לא-היה האור כי אם-להעיד על-האור: 9 האור האמתי המאיר לכל-אדם אשר בא אל-העולם: 10 בעולם היה ועל-ידו נהיה העולם והעולם לא ידעו: 11 הוא בא בשלו ואשר-המה לו לא קבלהו: 

בשורת יוחנן

12 והמקבלים אתו המאמינים בשמו נתן-עז למו להיות בנים לאלהים: 13 אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא-מחפץ גבר נולדו כי אם-מאלהים: 14 והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה כבודו ככבוד בן יחיד לאביו רב-חסד ואמת: 15 ויוחנן העיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי הבא אחרי היה לפני כי קדם-לי היה: 16 וממלואו לקחנו כלנו חסד על-חסד: 17 כי התורה נתנה ביד-משה והחסד והאמת באו על-ידי ישוע המשיח: 18 את האלהים לא-ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע: 19וזאת עדות יוחנן בשלח היהודים כהנים ולוים מירושלים לשאל אתו מי אתה: 20 והוא הודה ולא כחש ויודה לאמר לא המשיח אני:) 21ויאמרו אליו ומי אתה האליהו אתה ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא: 22 ויאמרו אליו מי-זה אתה למען נשיב את-שלחינו דבר מה-תאמר לנפשך: 23 ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר אמר ישעיהו הנביא:

ראה גם

ספר שמואל א

ספר שמואל א  על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי …

כתיבת תגובה