יום חמישי , יולי 22 2021
heen

בשורת לוקס

בשורת לוקס

 

על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי על: שמירת יעד בשם (save target as) 


בשורת לוקס פרק יט 1-10

 

בשורת מרקוס

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק א

א   אחרי אשר רבים הואילו לחבר ספור המעשים אשר נאמנו בשלמות בתוכנו: 2 כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר: 3 חשבתי לטוב גם-אני החקר אחר כל-הדברים היטב מראשיתם לכתבם כסדרם אליך האדיר תאופילוס: 4למען תדע אמת האמרים אשר למדת: 5 כהן היה בימי הורדוס מלך ארץ יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע: 6 ושניהם צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל-מצות יהוה ובחקתיו: 7 ולהם אין ולד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים:8 ויהי היום בכהנו לפני אלהים בסדר משמרו: 9 להקטיר קטרת לפי גורלו כמשפט עבודת הכהנים ויבא אל-היכל יהוה: 10 וכל-קהל העם מתפללים בחוץ בשעת הקטרת:

בשורת מרקוס

11 והנה מלאך יהוה נראה אליו עמד מימין מזבח הקטרת: 12 וירא זכריה ויבהל ואימה נפלה עליו:13 ויאמר אליו המלאך אל-תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן: 14 והיה-לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו: 15 כי-גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא מבטן אמו: 16 ורבים מבני ישראל ישיב אל-יהוה אלהיהם: 17 והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב לב אבות על-בנים ואת הסוררים בתבונת הצדיקים להעמיד עם מוכן ליהוה: 18 ויאמר זכריה אל-המלאך במה אדע את-הדבר הזה כי-אני זקנתי ואשתי באה בימים: 19 ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את-הבשורה הזאת: 20 והנך נאלם ולא תוכל לדבר עד-היום אשר יקום הדבר הזה תחת כי-לא האמנת לדברי והם ימלאו במועדם: 21 והעם הוחילו לזכריה ויתמהו כי-התמהמה בהיכל: 22 ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי-מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם: 23 ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וישב אל-ביתו:

ראה גם

ספר שמואל א

ספר שמואל א  על מנת להוריד את השיעורים לחצו קליק ימני על  ולאחר מכן קליק שמאלי …

כתיבת תגובה