יום שישי , מאי 24 2024
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / “דברך אמת” – דיון ראשון

“דברך אמת” – דיון ראשון

“דברך אמת” – דיון ראשון

“..כל אשר הוא מן האמת, שומע לקולי,” אמר האדון ישוע למושל הרומאי. “אמר לו פילטוס: מהי אמת?” (יוחנן יח’ 37-38). ישנו ערך מועט מבחינה נצחית בלימוד כל דבר, כשאנו מאמינים כי:

1)אין דבר כזה שנקרא אמת
2)האמת תמיד משתנה
3)אין שום אפשרות לדעת בודאות מהי האמת.

האמת הוגדרה כהסכמה לעובדה או מציאות, בהתאמה עם ההוה, עם מה שהיה ומה שצריך להיות, כל המנוגד למוטעה, לכזב ולשקר. האמת היא צרה מאוד, ואינה ניתנת לשינוי, אף לא ע”י הסטוריה או תרבות. היא מוחלטת ועצמאית לגמרי. להאמין אחרת הינו הרסני עבור למידה וערכים.

החיפוש אחר האמת

משורר התהילים זעק “הדריכני באמתך ולמדני..” (תהילים כה’ 5). הוא האמין כי אמת זו, נצחית היא (תהילים קיז’ 2). מפני שיקרה היא כל כך מצווים אנו “אמת קנה ואל תמכור” (משלי כג’ 23). הנביא מדבר על “אלוהי אמן” (ישעיהו סה’ 16 אמן=אמת). האדון ישוע אמר “אני..האמת”. (יוחנן יד’ 6) וגם:”דברך אמת” (יוחנן יז’ 17). זה נראה שכל בני האדם רוצים “להגיע להכרת האמת” (ראשונה לטימותיאוס ב’ 4), אולם הכתובים מספרים כי בני-האדם “המירו את אמת אלוהים בשקר, וכבדו ועבדו את הנברא במקום את הבורא..” (אל הרומיים א’ 25). אלו הטוענים שהם מחפשי האמת, בהרבה מן המקרים אינם אוהבים את האמת (שנייה אל התסלוניקים ב’ 10). הם מעדיפים את דרכם הם, וזו דרך תועה. ישוע הבטיח לאלו המחפשים בכנות את האמת ותדעו את האמת, “והאמת תשחרר אתכם” (יוחנן ח’ 32). בני-האדם זקוקים לדעת את האמת אודות אלוהים, אודות החיים, ואודות הנצח.

מקור האמת

היכן נחפש את האמת? ישנם שיחפשוה בתוכם. הם רואים ברגשותיהם בהגיונם ובתשוקותיהם אבני דרך מהימנות. ישנם אלה, המחפשים את האמת בחברה לה הם שייכים. הם שואבים מנסיונם, עצתם ולימודם של אלה הסובבים אותם. ישנם אלה המאמינים, כי האמת נעלה מכל יכולתו של האדם, ועל מנת להבינה, עליהם להעזר באלוהים, או כח עליון כלשהו. הדרך, בה מוסר לנו אלוהים ידע, שאין לנו דרך אחרת לגלות אותו, נקראת חזון. הדרך, בה הוא מדריך אנשים לכתוב אודות האמת אותה הוא רוצה לגלות, נקראת השראה. הטענה, שכך בדיוק עשה בששים וששה ספרי המקרא, נטענת ע”י הנביאים, השליחים וישוע המשיח בעצמו. זה נקרא ה “כתוב” (מרקוס יב’ 10) או “הכתובים” (מרקוס יב’ 24), והכוונה היא שאלה הם כתבים קדושים. אנו קוראים לאוסף הכתבים האלה: “הכתובים” כלומר “הספר” – מה שמציין את מקומו מעל לשאר הספרים. הכתבים האלה נקראים גם:”דבר אלוהים” (מרקוס ז’ 13, השניה לקורינתים ב’ 17, הראשונה לתסלוניקים ב’ 13, אל העברים ד’ 12).
ביטויים כגון:”יהוה דיבר ” “יאמר אלוהים” “ויהי דבר יהוה צבאות” מופיעים כשלושת אלפים פעם בתנ”ך. אלוהים מדבר ישירות לאנשים, במקרים רבים (שמות כד 12; דברים י’ 2,1 ). כותבי המקרא הצהירו כי ה’ דבר דרכם אל בני-האדם, להלן מספר הצהרות של אנשי אלוהים קדושים:
משה: “ויאמר ה’ אלי” (דברים א’ 42). “ויאמר אלוהים אל משה” (שמות ג’ 15-14).
יהושע: “ויאמר ה’ אל יהושע” (יהושע א’ 1)
ירמיהו: “ויאמר ה’ אלי” (ירמיהו א’ 9-7)
יחזקאל: “ויאמר אלי” (יחזקאל ג’ 4)
מלאכי: “אמר ה’ צבאות” (25 פעמים)
ישוע: “..יתקיים הכל” (מתי ה’ 18, מדבר לגבי התורה)
“מצוות אלוהים” (מרקוס ז’ 8, מדבר על ספרי התורה)
“הן כתוב..” (יוחנן ו’ 45 מדבר על נביאי התנ”ך)
“יש להם משה והנביאים..” (לוקס טז’ 31-29)
“כל הכתוב..בתורת משה ובנביאים ובתהילים” (לוקם כד’ 44)
“השליחים: “..רוח הקודש דיברה מקדם..” (מעשי השליחים א’ 16)
“היטב דברה רוח הקודש..” (מעשי השליחים כח’ 25)

ההצהרות שנעשו ברורות הן. “כל הכתוב נכתב על פי רוח אלוהים”.
(שנייה אל טימותיאוס ג’ 16). “..רוח הקודש הניעה בני אדם לדבר, מטעם אלוהים”. (שנייה לפטרוס א’ 21). “..לא במילים שחכמת אנוש מלמדת, אלא במילים שהרוח מלמדת..” (ראשונה אל הקורינתיים ב’ 13).

הוכחה לאמת

המשפטים הבאים מביאים הוכחה ברורה לכך שההצהרות הקודמות הן אמת:

אלה שטענו להשראה היו בעלי ערכים גבוהים ורוחניות גבוהה. מי היה מאשים אנשים כמשה, פולוס,ישעיהו ואפילו האדון ישוע,בכך שיש להם אישיות מפוקפקת?

הכתובים בעלי אחידות מפליאה ברעיונותיהם והוראתם, על-אף שנכתבו לאורך תקופה של כ-1500 שנה, וע”י למעלה מ-40 סופרים שונים. כיצד נוכל להסביר אחידות זו?

ההצהרות ההיסטוריות הרבות בכתובים הביאו לכתיבת ספרים רבים בארכיאולוגיה שמאשרים את האמת בכתובים. יש תמיכה להצהרות שנוגעות הן לארועים הסטוריים והן לאנשים.

הספר עמד במבחן הזמן, ובמשך השנים לא הוחסר ממנו דבר. על אף שזהו הספר אשר סבל יותר ביקורת מכל ספר אחר אשר אי פעם נכתב. עדיין הוא הספר הנמכר ביותר בעולם. היו מספר נסיונות להשמיד כל עותק שבנמצא, אך אלו עלו בתוהו. השמעת אי פעם על ספר אחד שעמד בבקורת כזאת ובכאלה רדיפות ועדיין נמכר כספר הנמכר ביותר?

גם היום יש לכתובים כח לשנות חייהם של אנשים, פושעים אלימים ואנשים עדינים כאחד. המסר של הכתובים מצליח לנגוע ללבם. מליונים מצאו דרכו תקווה נחמה ועדוד, בשעותיהם הקשות ביותר. המכיר אתה ספר נוסף ששינה חיים רבים כל כך לטובה?

מאות נבואות מפורטות התמלאו בדיוק רב. היכן נמצא עוד נבואות המתמלאות בדיוק של מאה אחוזים?

הנושאים החשובים של החיים והנצח העסיקו אנשי רוח רבים. הכתובים מסבירים נושאים אלה. השיעורים הבאים, מטרתם לעזור לקורא להבין נושאים כגון: אלוהים, בני-אדם, החטא, הישועה, נצח וישוע המשיח. חשוב לדעת מה בדיוק אומרים הכתובים לפני שאנו מסכימים, או לא מסכימים. ישוע אמר לגבי המנהיגים הדתיים שחיו בזמנו, ששגיאותיהם נובעות מחוסר ידיעתם את הכתובים (מתי כב’ 29). דניאל אמר שזהו “כתב אמת” (דניאל י’ 21). האם אתה יודע את האמת?

 

“דברך אמת” שיעור מס’ 1

האדם צמא לידע ולאמת. יש בידו מקורות שונים, אך רובo אינם מהימנים. הכתובים טוענים שהם אמת האלוהים שנגלתה לאדם.

1. אלו מהאמירות הבאות מתארת בצורה המדוייקת ביותר את הדרך בה רואים הכתובים את האמת? (בחר אפשרות אחת)
אין דבר כזה שנקרא: אמת.
האמת משתנה כל הזמן.
אין אפשרות לדעת בודאות מהי האמת.
האמת היא אחת וניתן לדעת אותה.

2.לפני לידתו של ישוע, כיצד הסביר אלוהים לאדם מהי האמת (אל העברים א’ 1).

איזו הוכחה נתן אלוהים על מנת לאשר שהנביאים דיברו אמת? (דברים יח’ 22)

מה טענו הנביאים לגבי המקור לדבריהם?

3.מהי הדרך החשובה ביותר בה סיפר אלוהים את האמת (אל העברים א’מתי יז’ 5)?

מה אמר ישוע לגבי האמת (יוחנן יד’ 6, יז’ 17)?

4.כיצד אישר ישוע את הסמכות שהיתה לסופרי התנ”ך? (לוקס כד’ 44)?

כיצד התייחס למאורעות הבאים מהתנ”ך?
בריאת אדם וחווה (מרקוס י’ 6)
יונה והדג (מתי יב’ 40-39)
נח והתיבה (מתי כד’ 39-37)

5.מדוע זה בלתי עקבי לטעון שאנחנו מקבלים את ההוראה של ישוע, אבל דוחים את ההוראה של ספרים אחרים בתנ”ך, למשל ספר בראשית (יוחנן ה’ 47-46)?

6.סופרי הברית-החדשה כתבו על חייו ולימודיו של ישוע. איזו סמכות הם נתנו לדברים שכתבו? (ראשונה אל הקורינתיים יא 23 ; השנייה לפטרוס א’ 21-16)?

7.מה היתה אחת השגיאות הגדולות ביותר של המנהיגים הדתיים בימיו של ישוע (מתי כב 29)?

8.נסח במילים שלך את השנייה אל טימותיאוס ג’ 17-15.

מהי אחת הסיבות החשובות ביותר, ללמוד את הכתובים (יוחנן ה’ 39)

9.מה דעתך? הקף בעגול את האמירות המשקפות את הרגשתך לגבי הכתובים:

אני מאמין שהכתובים הם דבר-אלוהים לאדם, ועל-אף שנכתבו ע”י אנשים רבים ובמשך שנים רבות, אין בו סטיות מהמקור, והוא מהימן מבינה הסטורית ומבחינת הוראתו.

אני מאמין שרק דברי ישוע בכתובים נכתבו בהשראה אלוהית.

אני מאמין שספורים שונים, כגון אדם וחווה, נח והתיבה, אין לקחתם באופן מילולי, מכיוון שנועדו רק לעזור בהוראת הכתובים.

אני מאמין שהכתובים מלאים בסתירות.

אני מאמין שהכתובים מכילים את כל הידע הדרוש לי לגבי אלוהים, החיים והעתיד.

אני מאמין שבכתובים יש הכוונה לערכים טובים וחשובים, אך הם אינם אמת מוחלטת.

האמת של הכתובים מתאימה לכל דור, גזע ותרבות.

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו):
” אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

אם היית אלוהים והיית רוצה לתקשר עם בני אדם, כיצד היית עושה זאת?
יותר מכך, כיצד היית משכנע את בני האדם שזוהי הדרך האמיתית שלך ליצור עמם קשר ?
III.אם מישהו היה מוכיח לך שהכתובים הם אמת, האם היית מוכן להתאים את חייך להוראותיהם המוסריות?

“ודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך”. שום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

הבנת האדם – דיון רביעי

הבנת האדם – דיון רביעי “מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו?” שואל המשורר …

כתיבת תגובה