יום שישי , מאי 24 2024
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

“ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה מ’ 18) שאל הנביא. הכתובים אומרים שאלוהים אינו דומה לשום אדם או דבר שאנו מכירים. הם אכן משתמשים בשפת אנוש על מנת לתארו. העובדה שהכתובים מספרים על זרועו או עינו, ידו או פיו, אינה מצביעה בהכרח על כך שהוא בעל איברים אלו, כפי שאל לנו לחשוב שהוא דומה לעוף מפני שהכתובים מדברים על כנפיו. (תהלים צא’ 4). אם אפשר היה להבינו ולהסבירו באופן מושלם, הרי שהיה נמצא ברמתו של האדם. עלינו להזהר בדחיית עובדות לגבי אלוהים אך ורק מפני שלא חוינו אותן קודם לכן, ואין לנו כלים להשוואה. צופר הנעמתי שאל את איוב: “האם עד תכלית שדי תמצא?” (איוב יא’ 7) ופרושו – האם תוכל להבין את אלוהים באופן מושלם?), התשובה היא שאנו יכולים לדעת כל מה שאלוהים בחר להראות לנו דרך הכתובים, באופן מושלם, אך לא מעבר לזה. ישנם מושגים שהם מעל ליכולת הבנתנו.

תכונות יחודיות לאלוהים
הצהרות מסוימות בכתובים נכתבו בקשר לתכונותיו של אלוהים, כפי שהוא בחר לגלות לנו.
1. הוא קים בזכות עצמו. – יש לו חיים בעצמו (יוחנן ה’ 26). הוא היה הראשון, והיה כבר קים בבראשית (בראשית א’1, יוחנן א’ 1).

2. הוא נצחי. – “ומעולם עד עולם אתה אל” (תהלים צ’2, חבקוק א’ 12) “אהיה” מבטא את השם של : “אני הוא” (שמות ג’ 14). “יהוה אלוהי צבאות אשר היה הווה ויבוא” (התגלות ד’ 8).

3. הוא אינסופי. – כלומר ללא גבולות. שום דבר אינו יכול להכילו. (מלכים א’ ח’ 27). אי אפשר למדוד אותו.

4. כל יכול. – יש לו הכח והסמכות לעשות ככל שירצה (איוב מב’ 2, מתי יט’ 26). תכונה זו נקראת “כל יכול”.

5. הוא יודע הכל. – אין הגבלה לשכלו, ידיעתו והבנתו (תהלים קמז’ 5-4). אי אפשר להוסיף עליהם, אי אפשר להפתיעו או להוליכו שולל (אל העברים ד’ 13, הראשונה ליוחנן ג’ 20). תכונה זאת נקראת “כל יודע”. הוא יודע אחרית מבראשית (ישעיה מו’ 10) הוא יודע כל אשר יתרחש (מעשי השליחים ב’ 23).

6. הוא נמצא בכל מקום בעת ובעונה אחת. – הוא אינו מוגבל לזמן או למקום (תהלים קלט’ 12-7). אי אפשר להסתתר מפניו (ירמיהו כג’ 24,23, עמוס ט’ 2).

7. הוא אינו משתנה. – הוא עשוי להשתנות במצב או במקרה, אך אין השינוי מתבטא בתכונותיו הנצחיות ובמטרותיו (מלאכי ג’ 6, יעקב א’ 17). הוא אינו בוגד או בלתי נאמן, תכונה זאת נקראת “בלתי הפיך”.

8. הוא בלתי תלוי באחרים. – הוא אינו זקוק לדבר ממקורות אחרים מפני שהוא אינו חסר דבר (מעשי השליחים יז’ 25-24).

9. הוא ריבון. – הוא מושל ושולט בכל, ודבר לא יעמוד בדרכו. הוא עושה הכל על פי רצונו (אל האפסיים א’ 11, ישעיה מ’ 14-13). בידו הזכות, כאלוהים, לעשות כחפצו (אל הרומים ט’15-18(, הוא אינו חייב דבר לאף אחד.

תכונות המיוחדות לאלוהים. (תכונות המשותפות גם לבני אדם).
1. אהבה. זהו ביטוי של הקרבה עצמית, הנותנת עצמה והמחפשת את הטוב ביותר עבור האחר. היא מעשית ומטיבה. מפני שאלוהים אוהב אותנו, הוא נתן לבנו, יחידו, למות בעדנו (יוחנן ג’ 16). אהבתו אינה תלויה בקסמנו או ביחסנו אליו. למעשה אלוהים אוהב את האדם העויין, וחסר הכרת-תודה והחוטא, על אף שהוא שונא את החטא (הראשונה ליוחנן ד’ 10, אל האפסיים ב’ 5-4, אל הרומים ה’ 8, ירמיהו לא’ 2). החמלה קשורה באהבה, זהו רגש של רחמים והשתתפות ברגשותיו של האחר (תהלים פו’ 15, מתי ט’ 36, יד’ 14).

2. זעם. חוסר שביעות רצונו מהרע שבאדם, המונע ממנו חזרה בתשובה, (אל הקולוסים ג’ 7-5, אל הרומים ב’ 6-4) אינו סותר את אהבתו לאדם. זהו צד אחר באופיו האלוהי. אל הרומים א’ 18 מראה לנו כנגד מי מכוון זעמו: “..על כל עולתם ורשעתם של בני אדם..”

3. חסד. יחס טוב שאין אנו ראויים לו, ואשר ניתן לנו חינם, לא כתשלום על מעשינו הטובים (אל הרומים ד’5-4, יא’ 6). החסד מציע לאנושות את הישועה (אל האפסיים ב’ 8, טיטוס ב’ 11).

4. רחמים. הבאת הקלה לחוטאים ולנצרכים, הנובעת מרגש חמלה, דומה לחסד (תהלים קג’ 8) אלוהים מלא רחמים (אל האפסיים ב’ 4).

5. קדושה. הוא מופרד מהכל ואין בו רשע או טומאה (תהלים צט’ 9, ישעיה נז’ 15). הוא נקרא “הקדוש”, והשמים מספרים על קדושתו (ההתגלות ד’ 8, ישעיה ו’ 3). רק אלוהים קדוש באופן מושלם ומוחלט (התגלות טו’ 4, אל העברים ז’ 26). תכונה זו מחייבת את הענשת החוטאים (ישעיה נט’ 2). אנו מצווים להיות קדושים מפני שהוא קדוש (הראשונה לפטרוס א’ 16).

6. צדק. יחס הוגן כלפי אחרים. אין באלוהים שום חוסר צדק (נחמיה ט’ 33, תהלים קמה’ 17). הוא השופט הנאמן (השניה אל טימותיאוס ד’ 8), והוא, ללא יוצא מן הכלל, עושה צדק (בראשית יח’ 25). צדקתו דורשת ששכר החטא ישולם, אך באהבתו הוא מספק בעצמו תשלום זה, כך שהוא גם הצדיק וגם המצדיק את המאמינים בישוע (אל הרומים ג’ 26).

7. אמת. באלוהים אין שקר, חוסר נאמנות או חוסר עקביות (במדבר כג’ 19, הראשונה ליוחנן ה’ 20). הוא האמת (יוחנן יד’ 6). הוא נאמן באופן מושלם ומוחלט (השניה אל טימותיאוס ב’ 13, התגלות יט’ 11).

8. סבלנות. רסון עצמי בפני פעולה, שבמקרה אחר היתה ננקטת, ע”י בעל הכח. אורך אפיים מתמיד כלפי זה שאינו משביע רצון, הוא היבט אחד למונח (אל הרומים ט’22, מעשי השליחים יג’18) היבט נוסף הוא התמדה ודרישה אחר הטוב (השניה לפטרוס ג’9).

9. חכמה. אלוהים הוא כל יודע. שימושו בידע זה נותן לו חכמה אינסופית. הבנה עמוקה המשולבת בשיפוט נכון (אל הרומים יא’ 33, אל האפסיים ג’ 10). “..אין חקר לתבונתו” (ישעיה מ’ 28). האלוהים אשר לו כל החכמה בוחן את ליבו של כל אדם (אל הרומים ח’ 27, טז’ 27).

10. טוב-לב. טוב לבו הוא זה שאמור להביא אנשים לידי חרטה (אל הרומים ב’ 4). אלוהים מלא בטוב לב וברצון טוב (תהלים קיט’ 68, קמה’ 9). צרות ומכאובים, אל להם להביא ספק בליבנו לגבי טובו של אלוהים.

11. רוחב-לב. אלוהים הוא הנותן הנדיב ביותר שקיים, והדוגמא הברורה ביותר היא מסירת בנו למעננו (יוחנן ג’ 16). זוהי הסיבה שהוא אוהב את הנותן בשמחה (השניה אל הקורינתים ט’ 7). הוא נותן לנו בנדיבות (יעקב א’ 5). הוא זה הפותח ארובות השמים וממטיר עלינו ברכות. הוא נותן במידה מלאה, “עד בלי די” (מלאכי ג’ 10).

 

דמותו של אלוהים שיעור מס’ 3

מעשיו של אלוהים מושפעים מתכונותיו ואופיו. השאלות הבאות יסייעו לנו להבין טוב יותר מיהו.

1. קשה לאדם להבין מיהו אלוהים מכיוון ש:
האדם חושב שאלוהים הוא כמוהו.
דרכיו של אלוהים נעלות בהרבה מדרך האדם.
אין עם מי להשוות את אלוהים, ואין עם מה להשוותו.
אין שום אפשרות לדעת מיהו אלוהים.
כל הרשומים מעלה.
תשובות א’ עד ג’.

2. מה היחס בין אלוהים וכל אשר קיים (מעשי השליחים יז’ 25-24)?

אילו תכונות אלוהיות מופיעות בפסוקים הבאים, המצביעות על חוסר תלותו המוחלט וקיומו לכשעצמו. הסבר במילים שלך.

יוחנן ה’ 26, יוחנן א’ 1, בראשית א’ 1.

שמות ג’ 14, תהלים צ’ 2, התגלות ד’ 8.

מלכים א’ ח’ 27.

3. קרא תהלים קלט’. רשום שלוש תכונות של אלוהים המופיעות במזמור.

4. רשום במילים שלך את פסוק 28 מהאגרת אל הרומים פרק ח’.

מהי הנחמה שיש למאמין המשיחי מפסוק זה ?

5. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי אהבת אלוהים.

אלוהים אוהב את העולם כולו ?
אלוהים אהבנו לפני שאהבנו אותו ?
אהבת אלוהים נצחית היא ?
אהבת אלוהים מתעלמת מחטא.

6. חרון אלוהים אמיתי הוא כמו אהבתו. כנגד מי מכוון חרון זה. (בחר שלוש תשובות)

הרשע והחטא של האדם.
הלב הקשה שאין בו חרטה.
האדם שאינו מציית.
החוטא שנסלח לו.

7. התאם בין ההגדרות שבצד ימין לבין התכונות המופיעות בצד שמאל.

______ יחס טוב שאין אנו ראויים לו                           א. חסד (אל האפסיים ב’ 8, טיטוס ב’ 11).

______ פעולת חמלה כלפי חוטאים ונצרכים                   ב. קדושה (תהלים צט’ 9, התגלות טו’ 4).

______ העדר מוחלט של חטא או רשע. נבדל מן השאר.    ג. רחמים (תהלים קג’ 8, אל אפסיים ב’ 4).

______ יחס הוגן כלפי אחרים                                   ד. צדק (נחמיה ט’ 33, בראשית יח’ 25).

8. כשהכתובים אומרים שאלוהים קדוש, הם מתכוונים כי :

אין בו חטא.
הוא שונא את החטא ואוהב את הטוב.
הוא מובדל מהחוטאים לגמרי.
כל התשובות נכונות.

9. מה דעתך? חשוב בזהירות על תכונות אלוהים כפי שהובאו בפרק.
איזו מהן מדברת אל ליבך יותר מהאחרות?

האם יש תכונות שמטרידות אותך ? אם כן, מדוע?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו):
” אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

אילו תכונות יש לאלוהים שאין לבני אדם ?
מה הכוונה בכך שאלוהים הוא קדוש ?
מהו יחסך לתיאור בכתובים של אלוהים שהוא גם אל אהבה וגם אל זעם?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך. רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

הבנת האדם – דיון רביעי

הבנת האדם – דיון רביעי “מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו?” שואל המשורר …

כתיבת תגובה