יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / תשובות מספר בראשית / האם הייתה קשת בענן לפני המבול בזמנו של נוח?

האם הייתה קשת בענן לפני המבול בזמנו של נוח?

האם הייתה קשת בענן לפני המבול בזמנו של נוח?

תשובה:

בואו נקרא את הקטע המדבר על הקשת בספר בראשית פרק ט’:

“8 ויאמר אלהים אל-נח, ואל-בניו אתו לאמר: 9 ואני הנני מקים את-בריתי אתכם; ואת-זרעכם אחריכם: 10 ואת כל-נפש החיה אשר אתכם, בעוף בבהמה ובכל-חית הארץ אתכם; מכל יצאי התבה, לכל חית הארץ: 11 והקמתי את-בריתי אתכם, ולא-יכרת כל-בשר עוד ממי המבול; ולא-יהיה עוד מבול לשחת הארץ: 12 ויאמר אלהים, זאת אות-הברית אשר-אני נתן, ביני וביניכם, ובין כל-נפש חיה אשר אתכם; לדרת עולם: 13 את-קשתי נתתי בענן; והיתה לאות ברית, ביני ובין הארץ: 14 והיה בענני ענן על-הארץ; ונראתה הקשת בענן: 15 וזכרתי את-בריתי, אשר ביני וביניכם, ובין כל-נפש חיה בכל-בשר; ולא-יהיה עוד המים למבול, לשחת כל-בשר: 16 והיתה הקשת בענן; וראיתיה, לזכר ברית עולם, בין אלהים, ובין כל-נפש חיה, בכל-בשר אשר על-הארץ: 17 ויאמר אלהים אל-נח; זאת אות-הברית אשר הקמתי, ביני ובין כל-בשר אשר על-הארץ:”

האם הייתה קשת בענן לפני המבול בזמנו של נוח

אם הקשת הייתה גם לפני המבול אז נוח היה יכול לומר לאלוהים שזה לא סימן או אות כי תמיד הייתה קשת.

נוסף על כך, לפני המבול לא ירד גשם אלא אד עלה מהאדמה והישקה את הצמחים. אז ללא עננים וגשם גם אין קשת.

אז בכל פעם שאנו רואים את הקשת בשמיים אנו יכולים להיזכר בברית שאלוהים כרת עם נוח ועם כל בני האדם.

האם הייתה קשת בענן לפני המבול בזמנו של נוח

ראה גם

מה אלוהים ברא בכל יום

מה אלוהים ברא בכל יום ? טבלה מה נברא בכל יום

מה אלוהים ברא בכל יום ? טבלה מה נברא בכל יום מה אלוהים ברא בכל …

כתיבת תגובה