יום שישי , פברואר 19 2021
heen
דף הבית / מאמרים ודרשות / צפייה בדרשות / האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות?

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות?

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות?

 

 

נסו להשיב על השאלה הבאה מבלי לעשות חישובים: “האם אדם חי מיליון יום?”

כאשר בחורים צעירים נשאלו שאלה זו הם השיבו מיד: “כן, בודאי שאדם חי מיליון יום!”

עכשיו בואו ננסה לעשות חישוב:

כמה ימים יש בשנה?

אם נחיה עשר שנים, כמה ימים נחיה?

3650

ואם נחיה מאה שנה?

36500

זהו!

 

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

הבשורה על-פי יוחנן פרק ג

ג ובפרושים איש נקדימון שמו קצין היהודים: 2 ויבא אל-ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא-יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם-האלהים עמו: 3 ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם-לא יולד איש מלמעלה לא-יוכל לראות את-מלכות האלהים: 4 ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן היוכל לשוב אל-בטן אמו ויולד: 5 ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם-לא יולד איש מן-המים והרוח לא-יוכל לבוא אל-מלכות האלהים: 6 הנולד מן-הבשר בשר הוא והנולד מן-הרוח רוח הוא:

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

7 אל-תתמה על-אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה: 8 הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את-קולו ולא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל-הנולד מן-הרוח: 9 ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת: 10 ויען ישוע ויאמר אליו רב בישראל אתה וזאת לא ידעת: 11 אמן אמן אני אמר לך כי את אשר-ידענו נדבר ואת אשר-ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו: 12 אם הגדתי לכם עניני הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו בהגידי לכם עניני השמים: 13 ואיש לא-עלה השמימה בלתי אם-אשר ירד מן-השמים בן-האדם אשר הוא בשמים: 14 וכאשר הגביה משה את-הנחש במדבר כן צריך בן-האדם להנשא:

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

15 למען אשר לא יאבד כל-המאמין בו כי אם-יחיה חיי עולם: 16 כי-אהבה רבה אהב האלהים את-העולם עד-אשר נתן את-בנו את-יחידו למען אשר לא-יאבד כל-המאמין בו כי אם-יחיה חיי עולם: 17 כי האלהים לא-שלח את-בנו בעולם לדין את-העולם כי אם-למען יושע בו העולם: 18 המאמין בו לא ידון ואשר לא-יאמין בו כבר נדון כי לא-האמין בשם בן-האלהים היחיד: 19 וזה הוא הדין כי האור בא אל-העולם ובני האדם אהבו החשך יותר מן-האור כי רעים מעשיהם: 20 כי כל-פעל עולה שנא את-האור ולא יבא לאור פן-יוכח על-מעשיו:) 21 אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים:)

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

22 ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל-ארץ יהודה וישב-שם עמהם ויטבל: 23 וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי-שם היו מים לרב ויבאו ויטבלו: 24 כי עוד לא-נתן יוחנן אל-בית הסהר: 25 ותהי מחלקת בין תלמידי יוחנן ובין יהודי על-דבר הטהרה: 26 ויבאו אל-יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו: 27 ויען יוחנן ויאמר לא-יוכל איש לקחת דבר בלתי אם-נתן-לו מן-השמים: 28 ואתם עדי אשר אמרתי אינני המשיח רק-שלוח אני לפניו: 29 אשר-לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה:

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

30 הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור: 31 הבא ממעל נעלה על-כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על-כל: 32 ואת אשר ראה ושמע אתו יעיד ואין מקבל עדותו: 33 ואשר קבל עדותו הוא חתום חתם כי האלהים אמת: 34 כי אשר שלחו אלהים הוא ידבר דברי אלהים כי-לא במדה נתן אלהים את-הרוח: 35 האב אהב את-בנו ואת-כל נתן בידו: 36 כל-המאמין בבן יש-לו חיי עולם ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם-חרון אף אלהים ישכן עליו:

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

ראה גם

לחטא יש מחיר

לחטא יש מחיר – ואתה תשלם במוקדם או במאוחר

לחטא יש מחיר – ואתה תשלם במוקדם או במאוחר. בספר במדבר לב פסוק כג כתוב: …

כתיבת תגובה