יום ראשון , יולי 26 2020
heen
דף הבית / מאמרים ודרשות / צפייה בדרשות / האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות?

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות?

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות?

 

 

נסו להשיב על השאלה הבאה מבלי לעשות חישובים: “האם אדם חי מיליון יום?”

כאשר בחורים צעירים נשאלו שאלה זו הם השיבו מיד: “כן, בודאי שאדם חי מיליון יום!”

עכשיו בואו ננסה לעשות חישוב:

כמה ימים יש בשנה?

אם נחיה עשר שנים, כמה ימים נחיה?

3650

ואם נחיה מאה שנה?

36500

זהו!

 

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

הבשורה על-פי יוחנן פרק ג

ג ובפרושים איש נקדימון שמו קצין היהודים: 2 ויבא אל-ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא-יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם-האלהים עמו: 3 ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם-לא יולד איש מלמעלה לא-יוכל לראות את-מלכות האלהים: 4 ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן היוכל לשוב אל-בטן אמו ויולד: 5 ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם-לא יולד איש מן-המים והרוח לא-יוכל לבוא אל-מלכות האלהים: 6 הנולד מן-הבשר בשר הוא והנולד מן-הרוח רוח הוא:

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

7 אל-תתמה על-אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה: 8 הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את-קולו ולא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל-הנולד מן-הרוח: 9 ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת: 10 ויען ישוע ויאמר אליו רב בישראל אתה וזאת לא ידעת: 11 אמן אמן אני אמר לך כי את אשר-ידענו נדבר ואת אשר-ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו: 12 אם הגדתי לכם עניני הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו בהגידי לכם עניני השמים: 13 ואיש לא-עלה השמימה בלתי אם-אשר ירד מן-השמים בן-האדם אשר הוא בשמים: 14 וכאשר הגביה משה את-הנחש במדבר כן צריך בן-האדם להנשא:

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

15 למען אשר לא יאבד כל-המאמין בו כי אם-יחיה חיי עולם: 16 כי-אהבה רבה אהב האלהים את-העולם עד-אשר נתן את-בנו את-יחידו למען אשר לא-יאבד כל-המאמין בו כי אם-יחיה חיי עולם: 17 כי האלהים לא-שלח את-בנו בעולם לדין את-העולם כי אם-למען יושע בו העולם: 18 המאמין בו לא ידון ואשר לא-יאמין בו כבר נדון כי לא-האמין בשם בן-האלהים היחיד: 19 וזה הוא הדין כי האור בא אל-העולם ובני האדם אהבו החשך יותר מן-האור כי רעים מעשיהם: 20 כי כל-פעל עולה שנא את-האור ולא יבא לאור פן-יוכח על-מעשיו:) 21 אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים:)

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

22 ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל-ארץ יהודה וישב-שם עמהם ויטבל: 23 וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי-שם היו מים לרב ויבאו ויטבלו: 24 כי עוד לא-נתן יוחנן אל-בית הסהר: 25 ותהי מחלקת בין תלמידי יוחנן ובין יהודי על-דבר הטהרה: 26 ויבאו אל-יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו: 27 ויען יוחנן ויאמר לא-יוכל איש לקחת דבר בלתי אם-נתן-לו מן-השמים: 28 ואתם עדי אשר אמרתי אינני המשיח רק-שלוח אני לפניו: 29 אשר-לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה:

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

30 הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור: 31 הבא ממעל נעלה על-כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על-כל: 32 ואת אשר ראה ושמע אתו יעיד ואין מקבל עדותו: 33 ואשר קבל עדותו הוא חתום חתם כי האלהים אמת: 34 כי אשר שלחו אלהים הוא ידבר דברי אלהים כי-לא במדה נתן אלהים את-הרוח: 35 האב אהב את-בנו ואת-כל נתן בידו: 36 כל-המאמין בבן יש-לו חיי עולם ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם-חרון אף אלהים ישכן עליו:

האם ספרת כמה ימים נשארו לך לחיות

ראה גם

מתי תעשה את הדבר הנכון?

מתי תעשה את הדבר הנכון?

מתי תעשה את הדבר הנכון? מתי תעשה את הדבר הנכון? במשך החיים יש לך לא …

כתיבת תגובה