יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר

הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר

הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר

נאמר פעמים רבות “אף אדם אינו יכול לומר בבטחה כי הוא יגיע לגן-עדן” לרב ההצהרה מביאה לידי תגובות מנוגדות. ישנם האומרים כי מעשים שאנו עושים במשך חיינו, עלולים לגרום לנו לאבד את ישועתנו. איזה בסיס יכול להיות לבטחון שלנו שאכן רכשנו חיי-עולם? על שאלה זו חייבים לענות ע”י הצהרות מכתבי הקודש.

האפשרות לבטחון
“זאת כתבתי אליכם, המאמינים בשם בן-האלוהים, למען תדעו שיש לכם חיי-עולם” (הראשונה ליוחנן ה’ 13). שים לב כי לא נאמר למען תחשבו, או תקוו, או תחושו, או תנחשו. המלה היא תדעו. למעלה משלושים פעם כותב יוחנן באגרתו הראשונה את המלה לדעת בצורה כלשהיא. “ובזה נדע שהכרנו אותו” (ב’ 3″)אנחנו יודעים כי עברנו מן המוות אל החיים” (ג’14), “ובזאת נדע שהוא שוכן בנו” (ג’ 24), “ובזה נדע כי מן האמת אנחנו” (ג’ 19), “בזאת יודעים אנו שעומדים אנו בו” (ד’13). אמת הדבר, כי “לא כל האומר לי אדוני אדוני יכנס למלכות השמיים” (מתי ז’ 21). יתרה מזו, יהיו מאלה אשר קוראים לעצמם משיחיים, ומשייכים עצמם לקהילות משיחיות, שגם הם ידחו ע”י האדון (לוקס יג’ 27-25).
“…בפירותיהם תכירו אותם” אמר המושיע (מתי ז’ 20). אולם, אם היתה לידה רוחנית חדשה אמיתית (אל האפסיים א’ 13), ויש לה עדות בחיי האדם (ראשונה ליוחנן ב’ 6), המאמין יכול להיות בטוח בחיי-העולם שלו כבר עכשיו (השנייה אל טימותיאוס א’ 12; אל הרומיים ח’ 39-38). הבטחון בישועה הוא הודאות שיש למשיחי בקשר לישועתו (חיי נצח ).
הכתובים מסבירים בפירוש כי אלוהים רוצה שהמשיחי ידע על הבטחון שיש לו בישועה. בטחון איננו אופטימיות אנושית בלבד, זוהי עובדה הנשענת על עדות אלוהית שאנו בעלי קשר עם אלוהים.

שלוש עדויות לבטחון המאמין בישועתו
אלוהים נתן למאמין שלוש עדויות, המעידות על קשרו לאלוהים ואשר עליהן מתבסס בטחונו בישועתו.

1. דבר אלוהים. זהו העד החזק ביותר שיש לנו. כפי שישועתנו נשענת על אמונה בדבר אלוהים (בראשית טו’ 6; אל הרומיים י’ 10-9), כך גם בטחוננו נשען על דברו. המאמין בבן, יש לו חיי עולם (יוחנן ג’16, 36; ה’24 ). הישועה שלנו מבוססת על העובדה שיש לנו את בן האלוהים, ולא על ההרגשה שיש לנו (הראשונה ליוחנן ה’ 12). הכתובים אף פעם לא מדברים על “להרגיש” נושע. אם באנו אל ישוע, נתונה לנו מילתו שהוא לא יגרש אותנו החוצה (יוחנן ו’ 37).

2. מבחן המציאות. עוד עדות חשובה היא המציאות של חיים שהשתנו. לגנב על הצלב היתה הזדמנות מעטה לצדד בישוע, אך הוא הצהיר בפני האנשים על אמונתו וגער בגנב השני (לוקס כג’ 43-40). על אף שישנם מאמינים החיים באופן “עולמי” מאוד (ראשונה אל הקורינתיים ג’ 4-1), אשר להם לוט היא דוגמא טובה (השנייה לפטרוס ב’ 8-7), אין זה אומר כי חייהם אינם מראים על עדות רוחנית. הכתובים מדברים על כשלונות אנושיים (ראשונה ליוחנן א’ 9; ב’ 2-1), אך לא פותחים פתח לחיי חטא. הרשימה הבאה היא מבחן מהכתובים לחיים אלוהיים בחיי המאמין:
עדות על ישוע (אל הרומיים י’ 10-9)
מעשים טובים (יעקב ב’ 26-14; אל האפסיים ב’ 10).
ציות לדבר אלוהים (הראשונה ליוחנן ב’ 5-4; ה’ 3-2).
אי-אהבת העולם (חיי שפע ותענוגות) (הראשונה ליוחנן ב’ 15)
עשיית צדקה (הראשונה ליוחנן ג’ 10,7).
התרחקות מחיי חטא (הראשונה ליוחנן ג’ 10-9; אל הגלטיים ה’ 21).
VII.אהבה למאמינים אחרים (הראשונה ליוחנן ג’ 14).
VIII.הכרה באלוהותו של המשיח (השנייה ליוחנן 9)
הנכונות להודות ולהתוודות על חטא, כמאמין (הראשונה ליוחנן א’ 9-8).

3. עדות פנימית. העדות השלישית היא הרגשותינו. זהו העד החלש ביותר מהשלושה, עקב היותו סובייקטיבי וניתן להולכת שולל. אולם בצירוף עם השניים האחרים, זהו עד חשוב. הנקודות הבאות בודקות את המציאות של חיים אלוהיים.

עדות רוח הקודש עם רוחנו (אל הרומיים ח’ 16)
לא רואים את החטא יותר כחוב שלא נפרע (אל העברים י’ 2)
צער כשאנו חוטאים (תהילים לב’ 3-5)
שינוי בדרך חיינו. אנו חשים מציאות בתפילותינו, אכפת לנו האובדים, ויש לנו רצון לקרוא בכתובים וכו’.

מאמינים בעלי ספקות להבדיל מלא-נושעים מוצהרים אף-על-פי שספקות לגבי ישועתנו רציניים הם (ולפעמים אף בגדר חטא) רוב המשיחיים נתקפים בהם בשלב זה או אחר. הנקודות הבאות עשויות לעזור לו המטילים ספק בישועתם.

מאמינים בעלי ספקות
1. מודאגים לגבי הקשר שלהם עם אלוהים (שואלים שאלות לגבי זה).
2.דואגים שוב ושוב לישועתם.
3. מזדהים עם משיחיים אחרים, על-אף שלפעמים לא מרגישים ראויים
לחברה זו.
4.הספקות עולים לרוב בתקופות של שפל רוחני,רגשי או פיזי.

בלתי נושעים מוצהרים
1. נוטים להיות חסרי דאגה ומלאי בטחון.
2. מוצאים ישועתם במקור אחר, מתנגדים וכועסים כשמועלה הנושא.
3. מותחים בקורת לגבי מאמינים והקהילה, ומאשימים אותם.
4. אינם מראים הכרה בצורך בזמנים האלה.

התמודדות עם ספקות
1.זהוי הספקות. אולי שאלת שאלות מסוג זה: “כשקיבלתי את ישוע בחיי, שום דבר לא קרה, לא הרגשתי שונה”. “אני לא יודע אם אני מאמין כפי שצריך להאמין”. “אני לא מרגיש את רוח-הקודש בכלל”. “אני מרגיש שעשיתי את החטא שאינו ניתן לסליחה”. “חיי אינם מראים כי אני משיחי, נכשלתי באופן מוחלט כל-כך”.

2.בחן את עצמך. השאלות הבאות עשויות לעזור להצביע על מצבו הרוחני האמיתי של השואל. “האם אי-פעם חשת חרטה על חטא?”. על מה אתה מבסס את תקותך להגיע לגן עדן?”. מתי ובאילו נסיבות קיבלת את ישוע לחייך?”. מאמין אמיתי מרגיש חרטה על חטאים, ומתבסס בתקוותו לישועה על ישוע בלבד, ועל מעשהו על הצלב. הוא יכול באופן כללי, להצביע על רגע בו התחייב, ללא שום תנאים, לחיות עבור ישוע אדונו ומושיעו. אפילו אם הזמן אינו ברור, הוא יזכור בבירור את נתינת ההתחייבות.

ודא ע”י תפילה. רצוי אולי להתחייב שוב, בתפילה לאדון ישוע המשיח, במקרה של ספקות. אולם, שנון תפילה זו, אינה משמשת תחליף לאמונה בדבר ה’ והשענות עליו. אסור להשען על רגשות.

החשיבות שבחשבון-נפש
ישוע הזהיר לגבי רמיה עצמית בהקשר לישועה. רבים יטענו שהכירו אותו ועשו דברים רבים בשרותו, אף על-פי כן הם יזרקו לחושך החיצון מכיוון שלא היו מאמינים אמיתיים (מתי ז’ 23-21; לוקס יג’ 28-23). אי- לכך, אם עולים בנו ספקות כלשהם, רצוי שנבחן עצמנו, האם עומדים אנו באמונה (השנייה אל הקורינתיים יג’ 5) ע”י שאילת השאלות מהפיסקה הקודמת. התחייבות מחדש לאדון המושיע אפשרית, אם עדיין ישנם ספקות.

הבטחון שבישועה שיעור מס’ 12

הדבר הטוב ביותר הוא הכרת האלוהים, ולאחריו הידיעה כי אנו שייכים לו לנצח. כיצד נדע בבטחה שאנו בעלי חיי נצח? ענה בזהירות על שאלות אלה:

1. איזה מהמשפטים הבאים משקף בצורה הטובה ביותר את התפיסה המקראית של בטחון הישועה?

אני חושב שיש לי חיי עולם.
אני מקווה שיש לי חיי עולם.
אני יודע שיש לי חיי עולם.
כשאמות, אדע אם נכונו לי חיי עולם.

2. סמן בעגול נכון/לא נכון לגבי המשפטים הבאים:

אין לאדם שום אפשרות לדעת בבטחון אם יש לו חיי נצח (נכון/לא נכון)
ישנה אפשרות לבטחון בישועה, גם אם הסיבות אינן נכונות (נכון/לא נכון)
ישנם כאלה האומרים כי הם מאמינים, אך הם יאבדו (נכון/לא נכון)
הבטחון בישועה הינו הנחה אופטימית אנושית בלבד (נכון/לא נכון)

3. כתוב במילים שלך את הראשונה ליוחנן ה’ 13-10.

4. מה אומרים הפסוקים הבאים לגבי יכולתו של אדם לדעת מראש אם יש לו חיי עולם?

הראשונה ליוחנן ב’ 3

הראשונה ליוחנן ג’ 14

הראשונה ליוחנן ג’ 19

הראשונה ליוחנן ג’ 24

הראשונה ליוחנן ד’ 13

5. איזה מהבאים הוא העד הטוב ביותר לקשרינו עם אלוהים? סדר את ארבעת העדים על-פי סדר אמינות. מהאמין ביותר לפחות ביותר:

עדות של חברים

דבר אלוהים

מבחן המציאות

עד פנימי (רגשות ומחשבות)

6. על-פי מתי ז’ 23-21, מדוע חשוב שהבטחון בישועתנו יבוסס על הדברים הנכונים?

7. אלו מהשאלות לבחינה עצמית שבדיון נכונות בחייך?

8. האם אי-פעם היו לך ספקות לגבי ישועתך, לאחר שקיבלת את המשיח כאדון וכמושיע? כיצד התייחסת אליהם?

9. מה דעתך? אם היה שואל אותך מישהו “מדוע בטוח אתה כי יש לך חיי נצח” כיצד היית משיב ?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו):
“אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

האם אתה חושב שזה אפשרי לאדם לדעת ב 100 אחוז שיש לו חיי נצח ?
למה אתה חושב שהתכוון השליח יוחנן כשכתב :”זאת כתבתי אליכם, המאמינים בשם בן האלוהים, למען תדעו שיש לכם חיי עולם” (הראשונה ליוחנן ה’ 13)
האם היה זמן בחייך שבו ידעת ב 100 אחוז שיש לך חיי נצח ?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה