יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / הלידה החדשה – דיון תשיעי

הלידה החדשה – דיון תשיעי

הלידה החדשה – דיון תשיעי

“..אם לא יולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים” (יוחנן ג’ 3).
מלים אלו נאמרו למאמין באלוהים, אדם דתי המבלה שעות כימים בבית- הכנסת, אדם מוסרי אשר בא לחלוק כבוד לישוע, ואשר אליו כוון ישוע מלים אלה. כל תכונותיו של נקדימון לא הספיקו על-מנת להכינו לפגישה נצחית עם אלוהיו. האם אתה מוכן לפגישה עם אלוהיך?

מה הכוונה ללידה חדשה?
לידה חדשה, פירושה התחדשות (חיים חדשים). כשישוע אמר לנקדימון שעליו להוולד מחדש, לא היתה הכוונה ללידה פיזית, כי אם רוחנית (יוחנן ג’ 6). ישוע תהה כיצד נקדימון לא ידע זאת, בהיותו מורה בעמו (יוחנן ג’ 10). לידתו המחודשת של עם ישראל מופיעה בתנ”ך (יחזקאל לו’ 26; לז’ 10-1). לידתה המחודשת של הבריאה ממצבה הנפול, היתה ידועה גם-כן (מתי יט’ 28). נקדימון לא הבין שמושג זה – לידה חדשה, מתייחס לכל אדם, כאשר הוא מצטרף למשפחת אלוהים.
הלידה החדשה היא חוויה אישית. היא חיים חדשים, קשרי משפחה חדשים וכח פנימי חדש. הכתובים אומרים כי אנו נכנסים למלכות האלוהים כמו אחד שעובר מהמוות אל תוך החיים (יוחנן ה’ 24). אנו עוברים מהליכה בחושך להליכה באור (יוחנן ח’ 12). אנו עוברים ממלכת השטן אל ממלכת בן-האלוהים היקר ישוע המשיח (אל הקולוסים א’ 13). אנו הופכים לבריאה חדשה (שנייה אל הקורינתיים ה’ 17). קיומנו החדש הוא בצדקה, קדושה ואמת (אל אפסיים ד’ 24).

מדוע חייב האדם הטבעי להוולד מחדש?
האדם הטבעי הנו האדם כפי שנולד וחי בבשר מבלי שקבל חיים חדשים מאת אלוהים.
הוא מושחת (בראשית ח’ 21). לבו מלא מרמה (ירמיהו יז’9) .בבשרו לא קיים שום טוב (אל הרומיים ז’ 18)
הוא מת בגלל חטאיו (אל האפסיים ב’ 1). על-פי אמת המידה של אלוהים אין באדם חיים רוחניים.
הוא נשלט בידי השטן (אל האפסיים ב’ 2).
הוא אויב לאלוהים (אל הרומיים ה’ 10). אין לו תקווה ואין לו אלוהים בעולם זה (אל האפסיים ב’ 12).
כל ילדי-האלוהים היו במצב זה בשלב מסויים.

כיצד יכול אדם להוולד מחדש?
שתי דוגמאות ללידה חדשה. בחינה מקרוב של פרק ג’ בבשורה על-פי יוחנן, לא תחזק את דעותיהם של רוב האנשים לגבי הכניסה אל מלכות האלוהים. ישוע אינו מזכיר מעשים טובים, הצטרפות לחוג דתי כלשהו ואף לא קיום פולחנים דתיים. הוא הביא שתי דוגמאות ללידה החדשה:

הרוח (יוחנן ג’ 8). כשהרוח נושבת היא בלתי-נראית ולא ניתן לחזות מראש את כווניה, אך אפשר להבחין בקלות בהשפעותיה. המקור הוא אלוהים ולא האדם. הלידה החדשה, מקורה באלוהים (יוחנן א’ 13). היא נשלחת מאת אלוהים על-מנת שתשפיע בצורה בלתי-נראית, אך מלאת כח.
II.נחש הנחושת (יוחנן ג’ 15-14; במדבר כא’ 9-6). כשהעם חטא, אלוהים הדריך את משה ביציקת נחש מנחושת ותליתו על מוט, כל אלו, אשר האמינו לדברי משה והסתכלו אל הסמל, אשר אלוהים סיפק, ניצלו. ישוע אמר, על עצמו, כי בן האדם יורם, כמו הנחש על המוט, על מנת שיאמינו בו, ויוושעו. ההרמה, היא, בבירור, תאור ישוע על הצלב (יוחנן יב’ 33-32). הלידה החדשה מתרחשת כשמסתכלים בישוע, ומאמינים כי נצלב עבור חטאינו.

2. שני פרטים עיקריים בלידה החדשה.

דבר ה’ (ראשונה לפטרוס א’ 23; אגרת יעקב א’ 18). אנו שומעים את דבר האמת ומאמינים בו, וכך נושעים (אל האפסיים א’ 13; אל הרומיים י’ 17). זהו זרע הישועה (מתי יג’ 23-18; 9-3). הלידה החדשה מתרחשת כשאנו באמת ובתמים, מאמינים לדבר ה’ ומצייתים לו.
רוח-הקודש (טיטוס ג’ 5; יוחנן ג’ 8,6,5,). היא מוכיחה את האדם על חטאיו (יוחנן טז’ 11-8) ומדריכה אותו אל ישוע. הלידה החדשה היא עבודה של רוח-הקודש. היא מתחילה בחרטה וחזרה בתשובה וממשיכה בטיהור החיים, טיהור וחידוש.

ראוי לציין, כי לכל האמור לעיל, אין קשר עם הטבילה במים. למעשה, הטבילה אינה מוזכרת. המים בכתובים הינם סמל לרוח-הקודש (יוחנן ז’ 38-39). ולדבר ה’ (אל האפסיים ה’ 26). אין לדוגמאות בהן השתמש ישוע קשר עם הטבילה. הטבילה הינה “תצלום” של הישועה. היא חשובה, ובאה לאחר הלידה החדשה, אך אינה גורמת ללידה החדשה (מעשי-השליחים ח’ 13-12, 38-37).

מהן תוצאות הלידה החדשה
לב חדש ורוח חדשה (יחזקאל יא’ 19).
אנו נוטלים חלק בטבע האלוהי (שנייה לפטרוס א’ 4).
רוח-אלוהים שוכנת בתוכנו (אל הרומיים ח’ 9).
אנו ילדים במשפחת אלוהים (ראשונה ליוחנן ג’ 1).
חיי-נצח (ראשונה ליוחנן ה’ 12-11).
אהבה לישוע המשיח אדוננו (ראשונה ליוחנן ה’ 1).
אהבה לאחרים, ובעיקר למשיחיים (ראשונה ליוחנן ג’ 14; ד’ 7).
רצון לציית לאדון ישוע (ראשונה ליוחנן ב’ 3).
מפסיקים לחטוא דרך קבע (ראשונה ליוחנן ג’ 9).
10.מתחילים לנהוג בצדק דרך קבע (ראשונה ליוחנן ב’ 29).

היש בך רגשות חרטה לגבי חטאיך? האם בקשת מישוע שיגאול אותך
מעונשם? האם מאמין אתה בבשורת הישועה ומוכן לשים מבטחך בישוע?

הלידה החדשה שיעור מס’ 9

ישוע אמר כי אין אדם יכול לראות את מלכות האלוהים, אלא אם נולד מחדש. חשוב מאוד להבין זאת. ענה בבקשה על שאלות אלה:

1. סמן בעגול נכון או לא נכון:

נולדים מחדש ע”י טבילה במים (נכון/לא נכון)
שתי הדוגמאות אותן מביא ישוע לגבי הלידה החדשה,הן הים ונחש הנחושת
(נכון/לא נכון)
“לידה חדשה” הנה ביטוי אשר פרושו “שנוי דתנו” (נכון/לא נכון)

2. נקדימון בא אל ישוע כ: (בחר אחת מן התשובות)

מאמין באלוהים.
אדם מוסרי.
אדם ההולך באופן קבוע לבית-הכנסת.
אדם החפץ להכיר את ישוע.
כל התשובות נכונות.

3. הלידה החדשה, פירושה: (בחר אחת מן התשובות)

הצטרפות לקהילה.
שינוי דת.
חיים חדשים מאלוהים.
תהליך רוחני.
אמונה באלוהים.

4. האדם הטבעי חייב להוולד מחדש מפני ש: (בחר אחת מן האפשרויות)

הוא מושחת.
הוא מת בחטאיו.
הוא נשלט ע”י השטן.
הוא אוייב לאלוהים.
כל התשובות נכונות.

5. כתוב במילים שלך את יוחנן א’ 13-12.

6. מה תפקידו של דבר ה’ בלידה החדשה (מתי יג’ 3-9, 18-23; אל הרומיים י’ 17; אל האפסיים א’ 13; ראשונה לפטרוס א’ 23) ?

7. מה תפקיד רוח-הקודש בלידה החדשה (יוחנן ג’ 8-6; טז’ 11-7; טיטוס ג’5; מעשי השליחים ב’ 37)?

8. כתוב במלים שלך את יוחנן א’ 13-12.

9. מה דעתך? הסבר במילים שלך מהי הלידה החדשה?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו): “אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

הרבה אנשים משתמשים בביטוי:” לידה מחדש “. מה אומר ביטוי זה לגביך ?
לפי דעתך, כיצד נהפך אדם לחבר במשפחת אלוהים?
מדוע, אתה חושב, שישוע השתמש בביטוי זה על מנת לתאר מה זה אומר להפוךלמשיחי ?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה