יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / הנס הגדול – שלמה אוסטרובסקי

הנס הגדול – שלמה אוסטרובסקי

הנס הגדול – שלמה אוסטרובסקיהנס הגדול
 

 

 

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק ח

 

ח   וישוע הלך אל-הר הזיתים: 2 ויהי בבקר ויבא עוד אל-המקדש וכל-העם באו אליו וישב וילמדם: 3 ויביאו הסופרים והפרושים לפניו אשה אשר נתפשה והיא נאפת ויעמידוה בתוך: 4 ויאמרו אליו רבי האשה הזאת נתפשה על מעשה נאופה: 5 ומשה צונו בתורה לסקל נשים כאלה ואתה מה-תאמר: 6 והם לנסות אתו דברו-זאת למצא עליו שטנה ויתכופף ישוע למטה ויתו באצבעו על-הקרקע: 7 ויהי כאשר הוסיפו לשאל אתו וישא את-עיניו ויאמר אליהם מי בכם חף מפשע הוא ידה-בה אבן בראשונה:

הנס הגדול

8 ויתכופף שנית למטה ויתו על-הקרקע: 9 הם שמעו ולבם נקפם ויצאו אחד אחד החל מן-הזקנים ועד האחרונים ויותר ישוע לבדו והאשה עמדת בתוך: 10 וישא ישוע את-עיניו וירא כי-אין איש בלתי האשה לבדה ויאמר אליה אשה איפה שטניך ההרשיעך איש: 11 ותאמר לא אחד אדני ויאמר לכן גם-אני לא ארשיעך לכי לדרכך ואל תחטאי עוד: 12 ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל-ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי-אור החיים יהיה-לו: 13 ויאמרו הפרושים על-נפשך אתה מעיד עדותך איננה נאמנה: 14 ויען ישוע ויאמר אליהם אף אם-אעיד על-נפשי עדותי אמת יען אשר-ידעתי מאין באתי ואנה אני הלך ואתם לא ידעתם מאין באתי ואנה אלך:

הנס הגדול

15 אתם לפי הבשר תשפטו ואני לא אשפט איש: 16 וכי אשפט אנכי משפטי אמת כי לא לבדי אני כי אם-אני והאב אשר שלחני: 17 וגם בתורתכם כתוב כי עדות שני אנשים נאמנה היא: 18 אני הוא המעיד עלי וגם-האב אשר שלחני יעידני: 19 ויאמרו אליו אביך איו ויען ישוע גם-אתי גם את-אבי לא ידעתם ולו ידעתם אתי כי עתה גם את-אבי ידעתם: 20 כדברים האלה דבר בבית האוצר בלמדו במקדש ולא-תפשו איש כי לא-בא עתו: 21 ויוסף ישוע ויאמר אליהם אני הלך מזה ותבקשוני ובחטאתכם תמותו אל-אשר אני הלך שמה אתם לא-תוכלו לבוא: 22 ויאמרו היהודים היאבד עצמו כי אמר אל-אשר אני הולך שמה אתם לא-תוכלו לבוא:

הנס הגדול

23 ויאמר אליהם אתם הנכם מן-התחתונים ואני מן-העליונים אתם מן-העולם הזה ואני אינני מן-העולם הזה: 24 לכן אמרתי לכם כי תמותו בחטאיכם כי אם-לא תאמינו כי-אני הוא בחטאיכם תמותו: 25 ויאמרו אליו מי-זה אתה ויאמר אליהם ישוע אשר גם מראש דברתי לכם: 26 רבות עמי לדבר ולשפט עליכם אכן שלחי נאמן הוא ואשר שמעתי ממנו אתו אדבר אל-העולם: 27 והם לא הבינו כי על-האב אמר אליהם: 28 אז אמר להם ישוע בעת תנשאו את-בן-האדם וידעתם כי-אני הוא וכי אינני עשה דבר מנפשי כי אם-כאשר למדני אבי אלה אדבר: 29 ואשר שלח אתי הוא עמדי האב לא עזבני לבדד כי את-הטוב בעיניו אני עשה תמיד: 30 ויהי בדברו זאת ויאמינו בו רבים:

הנס הגדול

31 ויאמר ישוע אל-היהודים המאמינים בו אם-תעמדו בדברי באמת תלמידים אתם לי: 32 וידעתם את האמת והאמת תוציאכם לחרות: 33 ויענו אתו זרע אברהם אנחנו ומימינו לא-היינו לאיש לעבדים ואיכה תאמר בני חורין תהיו: 34 ויען אתם ישוע אמן אמן אני אמר לכם כל-עשה חטא עבד הוא לחטא: 35 והעבד לא-ישכן בבית לעולם הבן ישכן לעולם: 36 לכן אם-הבן יעשה אתכם בני חורין חפשים באמת תהיו: 37 ידעתי כי-זרע אברהם אתם אבל אתם מבקשים להמיתני כי דברי לא-יכן בתוככם: 38 אני מדבר את אשר ראיתי אצל אבי ואתם עשים את אשר ראיתם אצל אביכם:

הנס הגדול

39 ויענו ויאמרו אליו אבינו הוא אברהם ויאמר אליהם ישוע לו הייתם בני אברהם כמעשי אברהם עשיתם: 40 ועתה אתם מבקשים להמיתני אני האיש אשר דברתי אליכם האמת אשר שמעתי מעם האלהים אברהם לא עשה כזאת: 41 את-מעשי אביכם אתם עשים ויאמרו אליו לא ילדי זנונים אנחנו יש-לנו אב אחד הוא האלהים: 42 ויאמר אליהם ישוע לו היה אלהים אביכם כי-עתה אהבתם אתי כי אנכי יצאתי ובאתי מאת האלהים הן-לא-ממני באתי אך-הוא שלחני: 43 מדוע לא תדעו לשוני יען אשר לא-תוכלון לשמע את-דברי: 44 אתם מאת אביכם השטן ולעשות את-תאות אביכם חפצתם הוא רוצח היה מראש ובאמת לא עמד כי אמת אין-בו מדי דברו שקר ידבר מלבו כי-משקר הוא ואבי השקר:

הנס הגדול

45 ואני יען דברי האמת לא תאמינו לי: 46 מי בכם על-עון יוכיחני ואם-אמת דברתי מדוע לא-תאמינו לי: 47 אשר מאת האלהים הוא ישמע את-דברי האלהים ואתם לא שמעתם באשר אינכם מאת האלהים: 48 אז יענו היהודים ויאמרו אליו הלא הטבנו אשר דברנו כי שמרוני אתה ושד בך: 49 ויען ישוע שד אין-בי רק את-אבי אני מכבד ואתם תבזוני: 50 אכן לא אדרש את-כבודי יש אחד אשר ידרש וישפט: 51 אמן אמן אני אמר לכם אם-ישמר איש את-דברי לא יראה-מות לנצח: 52 ויאמרו אליו היהודים עתה ידענו כי-שד בך הן אברהם והנביאים מתו ואתה אמרת אם-ישמר איש את-דברי לא יטעם-מות לנצח: 53 הגדול אתה מאברהם אבינו אשר מת גם-הנביאים מתו מה-תעשה עצמך:

הנס הגדול

54 ויען ישוע אם-אני מכבד את-נפשי כבודי מאין אבי הוא המכבד אתי אשר תאמרו לו הוא אלהינו: 55 ולא ידעתם אתו ואני ידעתי ואם-אמרתי אינני יודע אתו אהיה משקר כמוכם אבל ידעתיו ואת-דברו שמרתי: 56 אברהם אביכם שש לראות את-יומי וירא וישמח: 57 ויאמרו אליו היהודים לא בן-חמשים שנה אתה ואת-אברהם ראית: 58 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הייתי: 59 אז ירימו אבנים לרגם אתו וישוע התעלם ויצא מן-המקדש ויעבר בתוכם עבור וחלוף:

 

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן

כתיבת תגובה