יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / Languages / התגלות פרק יא 1-14 חזון יוחנן יא א-יד – פרשנות

התגלות פרק יא 1-14 חזון יוחנן יא א-יד – פרשנות

 התגלות פרק יא 1-14  חזון יוחנן יא א-יד – פרשנות

ניתן להאזין לשיעור על ידי לחיצה על הקישור:

 


התגלות פרק יא 1-14

 

חזון יוחנן פרק יא
יא וינתן-לי קנה והוא כמטה ויעמד המלאך ויאמר קום ומד את-היכל יהוה ואת המזבח ואת המשתחוים בו: 2 והחצר אשר מחוץ להיכל אתה נטש ואל-תמדנה כי-לגוים נתנה ורמסו את-עיר הקדש ארבעים ושנים חדשים: 3 ונתתי לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים וששים והם מתכסים בשקים: 4 אלה הם שני הזיתים ושתי המנרות העמדים לפני אלהי הארץ: 5 וכי-יבקש איש להרע להם אש יצאת מפיהם אכלת את-איביהם וכן כל-המבקש להרע להם מות יומת: 6 והם יש-לאל ידם לעצר את-השמים ולא-יהיה מטר בימי נבואתם וישלטו על-המים להפכם לדם ועל-הארץ להכתה בכל-נגע מדי יחפצו:

התגלות פרק יא

7 ובכלותם עדותם החיה העלה מתהום תעשה עמהם מלחמה ותוכל להם והרגתם: 8 והיתה נבלתם ברחוב העיר הגדולה הנקראת כפי הרוח בשם סדום ומצרים אשר-שם נצלב גם-אדניהם: 9 ורבים מן-העמים והמשפחות והלשנות והגוים יראו את-נבלתם ימים שלשה וחצי ולא יתנו לשום את-גויתם בקברים: 10 וישבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו וישלחו מנות איש לרעהו כי שני הנביאים האלה הכאיבו את-ישבי הארץ: 11 ויהי אחרי ימים שלשה וחצי ותבא בהם רוח חיים מאת האלהים ויעמדו על-רגליהם ואימה גדולה נפלה על-כל-ראיהם: 12 וישמעו קול גדול מן-השמימה מדבר אליהם לאמר עלו הנה ויעלו בענן השמימה ועיני שנאיהם ראות: 13 ובשעה ההיא היה רעש גדול ותפל עשירית העיר ושבעת אלפים בני-אדם למספר שמותם נהרגו ברעש והנשארים רעדה אחזתם ויתנו כבוד לאלהי השמים:

התגלות פרק יא

14 אוי שני חלף הלך לו ואוי שלישי מהרה יבוא: 15 והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדנינו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים: 16 ועשרים וארבעה הזקנים הישבים לפני האלהים על-כסאותם נפלו על-פניהם וישתחוו לאלהים: 17 ויאמרו מודים אנחנו לך יהוה אלהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עזך הגדול ותמלך: 18 והגוים קצפו ויבא קצפך ועת לשפט המתים ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדשים וליראי שמך למקטנם ועד-גדולם ולהשחית את-משחיתי הארץ: 19 ויפתח היכל יהוה בשמים וירא ארון בריתו בהיכלו ויהי ברקים וקלות ורעמים ורעש וברד כבד:

 

ראה גם

קהלת ג 10-22 י-כב – פרשנות לספר קהלת

קהלת ג 10-22  י-כב – פרשנות לספר קהלת   לחצו כאן כדי להאזין:   קהלת …

כתיבת תגובה