יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / Languages / התגלות פרק יד חזון יוחנן יד -פרשנות לספר התגלות

התגלות פרק יד חזון יוחנן יד -פרשנות לספר התגלות

התגלות פרק יד  חזון יוחנן יד -פרשנות לספר התגלות

לחצו על מנת להאזין:

 


התגלות פרק יד

חזון יוחנן פרק יד
יד וארא והנה-שה עמד על-הר ציון ועמו מאת אלף וארבעים וארבעה אלפים ושמו ושם אביו כתוב על-מצחותם: 2 ואשמע קול מן-השמים כקול מים רבים וכקול רעם גדול והקול אשר-שמעתי כקול תפשי כנור מנגנים בכנורותיהם: 3 וישירו שיר חדש לפני הכסא ולפני ארבע החיות ולפני הזקנים ואין איש יכל ללמד את-השיר זולתי מאת האלף וארבעים וארבעת האלפים הנקנים מן-הארץ: 4 אלה הם אשר לא-נגאלו בנשים כי-כבתולות המה אלה הם ההלכים אחרי השה אל-כל-אשר ילך אלה נקנו מתוך בני האדם לראשית בכורים לאלהים ולשה: 5 ותרמית לא-נמצאה בפיהם כי תמימים המה לפני כסא האלהים:

התגלות פרק יד

6 וארא מלאך אחר מעופף בחצי השמים ובפיו בשורת עולם לבשר את-ישבי הארץ ואת-כל-גוי ומשפחה ולשון ועם: 7 ויקרא בקול גדול יראו את-האלהים והבו-לו כבוד כי באה עת משפטו והשתחוו לעשה שמים וארץ את-הים ומעינות המים: 8 ומלאך אחר בא אחריו ויאמר נפלה נפלה בבל העיר הגדולה כי השקתה כל-הגוים מיין חמת תזנתה: 9 ומלאך שלישי בא אחריהם ויקרא בקול גדול כל-אשר ישתחוה לפני החיה ולפני צלמה ונשא את-תוה על-מצחו או על-ידו: 10 גם-הוא ישתה מיין חמת אלהים הנמסך ולא מהול בכוס זעמו וענה באש וגפרית לפני המלאכים הקדשים ולפני השה: 11 ועלה עשן ענוים לעולמי-עד והמשתחוים לחיה ולצלמה ואשר ישא את-תו שמה לא ימצאו מנוחה יומם ולילה:

התגלות פרק יד

12 בזאת סבלנותם של-הקדשים השמרים את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע: 13 ואשמע קול מן-השמים מדבר אלי כתב אשרי המתים אשר-ימותו באדון מעתה אמנם כן אמר הרוח למען ינוחו מעמלם כי מעשיהם הלכים אחריהם: 14 וארא והנה ענן בהיר ועל-הענן ישב כדמות בן-אדם ועטרת זהב על-ראשו ובידו מגל מלטש: 15 ומלאך אחר יצא מן-ההיכל ויזעק בקול גדול אל-הישב על-הענן לאמר שלח מגלך וקצר כי באה העת לקצר כי יבש קציר הארץ: 16 וישלח הישב בענן את-מגלו בארץ והארץ נקצרה: 17 ומלאך אחר יצא מן-ההיכל אשר בשמים וגם-לו מגל מלטש בידו: 18 ויצא מלאך אחר מן-המזבח ולו ממשלת האש ויקרא קול גדול אל-אשר בידו המגל המלטש לאמר שלח מגלך המלטש ובצר את-אשכלת גפן הארץ כי-בשלו ענביהם:

התגלות פרק יד

19 וינף המלאך את-מגלו על-הארץ ויבצר את-אשכלת גפן הארץ וישליכם בגת-חמת אלהים הגדולה: 20 ותדרך הגת מחוץ לעיר ויצא-דם מן-הגת ויעל עד רסני הסוסים דרך-אלף ושש מאות ריס:

 

 

ראה גם

קהלת ג 10-22 י-כב – פרשנות לספר קהלת

קהלת ג 10-22  י-כב – פרשנות לספר קהלת   לחצו כאן כדי להאזין:   קהלת …

כתיבת תגובה