יום שלישי , אפריל 20 2021
heen

התחדשות.

התחדשות.

זוהי הלידה החדשה, תחילת החיים הרוחניים, עבור המאמי (יוחנן ג’ 8-3). כשחיים רוחניים ניתנים, רוח-הקודש נכנסת לגוף המאמין. נס זה קורה דרך שמיעה ואמונה לדבר ה’ (אל הרומיים י’ 17;  אל האפסיים א’ 13; הראשונה לפטרוס א’ 23). ע”י עבודת רוח-הקודש )יוחנן ג’ 6-5; טיטוס ג’ 5) וע”י תגובתנו לאלוהים ואמונה באמת (השנייה אל התסלוניקים ב’ 13).

 

מונחים בנושא הישועה מוסף א’
התחדשות.
ריצוי.
פדות.
כפרה.
הצדקה.
יחוס.
מתווך.
פיוס
הקדשה.

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה