יום שלישי , אפריל 20 2021
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / יוחנן טו – שלמה אוסטרובסקי

יוחנן טו – שלמה אוסטרובסקי

יוחנן טו  – שלמה אוסטרובסקייוחנן טו
 

 

 

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק טו

 

טו   אנכי הגפן האמתית ואבי הוא הכרם: 2 כל-שריג בי אשר איננו עשה-פרי יסירנו ואשר יעשה פרי יטהרנו להרבות את-פריו: 3 אתם כבר מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם: 4 עמדו-בי ואני בכם כאשר השריג בל-יעשה פרי מאליו אם-לא יעמד בגפן כן גם-אתם אם-לא תעמדו בי: 5 אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה-פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות דבר: 6 איש אשר לא יעמד בי השלך החוצה כשריג וייבש וילקטום וישליכום אל-תוך האש והיה לבער:

יוחנן טו

7 אם-תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל-מה-שחפצתם אז תשאלו ויעשה לכם: 8 בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים: 9 כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם-אני ואתם עמדו באהבתי: 10 אם-תשמרו את-מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם-אני את-מצות אבי ועמדתי באהבתו: 11 את-אלה דברתי אליכם בעבור תשכן שמחתי בכם ותהיה שמחתכם שלמה: 12 הנה-זאת מצותי אשר תההבון איש את-אחיו כאשר אהבתיכם: 13 אין אהבה רבה מאהבת הנותן נפשו בעד ידידיו:

יוחנן טו

14 ואתם אם-תעשו את אשר-אני מצוה אתכם ידידי אתם: 15 לא-אקרא לכם עוד עבדים כי העבד איננו ידע את-אשר יעשה אדניו ואמרתי ידידי אתם כי כל-אשר שמעתי מאת אבי הודעתי אתכם: 16 לא אתם בחרתם בי כי אם-אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם: 17 את-אלה אנכי מצוה אתכם למען תאהבון איש את-אחיו: 18 אם-העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה: 19 אלו מן-העולם הייתם היה העולם אהב את אשר-לו ויען כי-אינכם מן-העולם כי אם-בחרתי אתכם מן-העולם לכן העולם ישנא אתכם: 20 זככו את-דברי אשר דברתי אליכם לאמר לא גדול העבד מאדניו אם-רדפו אתי גם-אתכם ירדפו אם-שמרו את-דברי גם את-דברכם ישמרו: 21 אבל כל-זאת יעשו לכם בעבור שמי כי לא-ידעו את-שלחי:

יוחנן טו

22 לולא באתי ודברתי אליכם לא-היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על-חטאתם: 23 השנא אתי ישנא גם-את-אבי: 24 לולא עשיתי בתוכם את-המעשים אשר לא עשה איש אחר לא-היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם-אתי גם-את-אבי: 25 אך למלאת דבר-הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני: 26 ובבוא הפרקליט אשר אשלח לכם מאת אבי רוח האמת היוצא מאת אבי הוא יעיד עלי: 27 וגם-אתם תעידו כי מראש הייתם עמדי:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה