יום שלישי , אפריל 20 2021
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / יוחנן יב – שלמה אוסטרובסקי

יוחנן יב – שלמה אוסטרובסקי

יוחנן יב  – שלמה אוסטרובסקייוחנן יב
 

 

 

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק יב

 

יב   וששת ימים לפני חג-הפסח בא ישוע לבית היני מקום לעזר אשר העיר מעם המתים: 2 ויעשו-לו שם משתה בערב ומרתא משרתת ולעזר אחד מן-המסבים אתו: 3 ותקח מרים מרקחת נרד זך ויקר מאד לטרא אחת משקלה ותסך את-רגלי ישוע ותגנב את-רגליו בשערותיה והבית ימלא ריח המרקחת: 4 ויאמר אחד מתלמידיו הוא יהודה בן-שמעון איש קריות אשר ימסר אתו: 5 מדוע לא-נמכרה המרקחת בשלש מאות דינר ונתן לעניים: 6 והוא לא-דבר זאת מחמלתו על-העניים כי גנב היה וכיס הכסף בידו ונשא מאשר ישימו בו:

יוחנן יב

7 ויאמר ישוע הניחה-לה ליום קבורתי צפנה זאת: 8 כי העניים תמיד עמכם ואני אינני תמיד עמכם: 9 וישמעו עם-רב ביהודה כי-הוא שם ויבאו לא-בעבור ישוע לבדו כי גם-לראות את-לעזר אשר העירו מעם המתים: 10 וראשי הכהנים התיעצו להרג את-לעזר: 11 כי בגללו באו שמה רבים מן-היהודים ויאמינו בישוע: 12 ויהי ממחרת כשמוע המון רב אשר באו לחג החג כי-יבא ישוע ירושלים: 13 ויקחו בידם כפות תמרים ויצאו לקראתו ויריעו לאמר הושע-נא ברוך הבא בשם יהוה מלך ישראל: 14 וימצא ישוע עיר אחד וירכב עליו ככתוב: 15 אל-תראי בת-ציון הנה מלכך יבוא לך רכב על-עיר בן-אתנות: 16 ותלמידיו לא-הבינו בראשונה כל-זאת אך אחרי אשר נתפאר ישוע זכרו כי-כן כתוב עליו וכן גם-עשו לו:

יוחנן יב

17 ויעידו הרבים אשר היו אצלו בקראו אל-לעזר לצאת מן-הקבר ויער אתו מעם המתים: 18 על-כן המון העם יצא לקראתו כי שמעו אשר עשה את-האות הזה: 19 והפרושים דברו איש את-אחיו לאמר הראיתם כי הועיל לא תועילו הנה כל-העולם נמשך אחריו: 20 ובתוך העלים להשתחות בחג אנשים יונים: 21 ויקרבו אל-פילפוס איש בית-צידה אשר בארץ הגליל וישאלו ממנו לאמר אדני חפצנו לראות את-ישוע: 22 ויבא פילפוס ויגד אל-אנדרי ואנדרי ופילפוס הגידו אל-ישוע: 23 ויען אותם ישוע ויאמר באה השעה שיפאר בן-האדם:

יוחנן יב

24 אמן אמן אני אמר לכם אם לא-תפל החטה אל-תוך האדמה ומתה תשאר לבדה וכאשר מתה תעשה פרי הרבה: 25 האהב את-נפשו יאבדנה והשנא את-נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח: 26 ואיש כי חפץ לשרתני ילך אחרי ובאשר אהיה שם יהיה גם-משרתי ואשר ישרתני יכבדנו אבי: 27 עתה נבהלה נפשי ומה אמר הצילני אבי מן-השעה הזאת אך על-כן הגעתי לשעה הזאת: 28 אבי פאר את-שמך ויצא קול מן-השמים אמר פארתי ואפאר עוד: 29 והעם העמדים שמה שמעו ויאמרו רעם נשמע ואחרים אמרו מלאך דבר אתו: 30 ויען ישוע ויאמר לא היה הקול הזה למעני כי אם-למענכם: 31 עתה העולם הזה נדון עתה ישלך שר העולם הזה חוצה:

יוחנן יב

32 ואני בהנשאי מעל-הארץ אמשך כלם אלי: 33 וזאת דבר לרמוז אי-זה המות אשר ימות: 34 ויענו אתו העם ויאמרו אנחנו שמענו מן התורה כי המשיח יכון לעולם ואיך אמרת בן-האדם צריך להנשא ומי בן-האדם ההוא: 35 ויאמר אליהם ישוע אך-למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן-ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך: 36 בעוד לכם האור האמינו באור למען תהיו בני האור את-הדברים האלה דבר ישוע וילך ויסתר מפניהם: 37 רבים האתות אשר עשה לעיניהם ובכל-זאת לא האמינו בו: 38 למלאת דבר ישעיהו הנביא אשר אמר יהוה מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על-מי נגלתה: 39 על-כן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו: 40 השע עיניהם והשמין לבבם פן-יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם: 41 כזאת דבר ישעיהו בראותו את-תפארתו וינבא עליו:

יוחנן יב

42 אולם גם מן-השרים האמינו-בו רבים אך בגלל הפרושים לא הודו למען אשר-לא ינדו: 43 כי כבוד אנשים חביב עליהם מכבוד האלהים: 44 ויקרא ישוע ויאמר המאמין בי לא-בי הוא מאמין כי אם-בשלח אתי: 45 והראה אתי הוא ראה את-שלחי: 46 אני באתי אל-העולם להיות אור למען כל-המאמין בי לא ישב בחשך: 47 והשמע את-דברי ולא ישמרם אני לא אשפט אתו כי לא-באתי לשפט את-העולם כי אם-להושיע את-העולם: 48 ואיש אשר יבזני ולא יקח אמרי יש אחד אשר-ידין אתו הדבר אשר דברתי הוא ידין אתו ביום האחרון:

יוחנן יב

49 כי אני לא מלבי דברתי כי אם-אבי השלח אתי הוא צוני את-אשר אמר ואת-אשר אמר ואת-אשר אדבר: 50 ואני ידעתי כי מצותו חיי עולם לכן כל-אשר אדבר כאשר אמר אלי אבי כן אני מדבר:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה