יום שישי , יולי 24 2020
heen

יוחנן יז – 2011

יוחנן יז  – 2011


יוחנן יז
 

 

 

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק יז

 

יז   את-אלה דבר ישוע וישא עיניו השמימה ויאמר אבי הנה-באה השעה פאר את-בנך למען יפארך גם-בנך: 2 כאשר נתת לו השלטן על-כל-בשר למען יתן חיי עולם לכל אשר-נתת לו: 3 ואלה הם חיי העולם לדעת אתך כי אתה האלהים לבדך ואת-ישוע המשיח אשר שלחת: 4 אני פארתיך בארץ כליתי מלאכתך אשר צויתני לעשות: 5 ועתה פארני אתה אבי עמך בכבוד אשר היה-לי עמך טרם היות העולם: 6 את שמך הודעתי לבני האדם אשר נתת לי מתוך העולם לך היו ולי נתת אתם ואת-דברך נצרו: 7 ועתה ידעו כי-כל אשר נתת לי מעמך הוא: 8 כי הדברים אשר נתת לי נתתי להם והם קבלום ויכירו באמת כי מעמך יצאתי ויאמינו כי אתה שלחתני:

יוחנן יז

9 אני בעדם אעתיר לך לא בעד העולם אעתיר כי אם-בעד אלה אשר נתת לי כי-לך המה: 10 וכל-אשר לי לך הוא ושלך שלי ונתפארתי בהם: 11 ואני אינני עוד בעולם והם בעולם המה ואני בא אליך אבי הקדוש נצר אתם בשמך את-אשר נתת לי למען יהיו אחד כמנו: 12 בהיותי עמהם בעולם אני נצרתי אתם בשמך את-אשר נתתם לי שמרתי ולא-אבד מהם איש זולתי בן-האבדון למלאת דבר הכתוב: 13 ועתה הנני בא אליך ואת-אלה אני מדבר בעולם למען תמלא להם שמחתי בקרבם: 14 אני נתתי להם את-דברך והעולם שנא אתם יען כי לא מן-העולם הם כאשר גם-אנכי לא מן-העולם אני:

יוחנן יז

15 ולא אעתיר לך אשר תקחם מן-העולם רק שתצרם מן-הרע: 16 לא מן-העולם הם כאשר גם-אנכי אינני מן-העולם: 17 קדש אתם באמתך דברך אמת: 18 כאשר אתה שלחת אתי אל-העולם כן גם-אני שלחתי אתם אל-העולם: 19 ואני מקדיש את-נפשי בעדם למען יהיו גם-הם מקדשים באמת: 20 אולם לא לבד בעד-אלה אנכי מעתיר לך כי אם-גם-בעד המאמינים בי על-פי דברם: 21 למען יהיו כלם אחד כאשר אתה אבי בי אתה ואני בך והיו גם-המה בנו כאחד למען יאמין העולם כי אתה שלחתני: 22 ואני נתתי להם את-הכבוד אשר נתת לי למען יהיו אחד כאשר אנחנו אחד: 23 אני בהם ואתה בי למען יהיו משלמים לאחד ולמען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אתם כאשר אהבתני:

יוחנן יז

24 אבי אשר נתתם לי רצוני שיהיו עמדי באשר אהיה אני למען יחזו בכבודי אשר נתת לי כי אהבתני לפני מוסדות עולם: 25 אבי הצדיק הן העולם לא ידעך ואני ידעתיך ואלה הכירו אשר אתה שלחתני: 26 ואני הודעתים את-שמך ואוסיף להודיעם למען תהיה-בם האהבה אשר אהבתני וגם אני אהיה בהם:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה