יום שלישי , מרץ 9 2021
heen

יעקב ג 13-18

יעקב ג 13-18


יעקב ג 13-18

 

אגרת יעקוב פרק ג

ג   אחי אל-יהיו רבים מכם למורים באשר ידעתם כי בזאת נחמיר עלינו את-הדין: 2 כי כלנו נכשלים הרבה ואשר לא-יכשל בדבור הוא איש תמים ויכל לשום רסן לכל-גופו: 3 הנה בפי הסוסים נשים את-הרסן למען אשר ישמעו לנו ונהגנו בו את כל-גויתם: 4 והנה האניות אף-כי גדלות הנה ונהדפות ברוח עזה משוט קטן ינהג אתן אל-כל אשר-יחפץ החבל כן גם-הלשון אבר קטן היא וגדלות תדבר: 5 הנה מה-גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם-הלשון אש היא עולם מלא עולה: 6 (כן) הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את-כל-הגוף ומלהטת את-גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם:

יעקב ג 13-18

7 כי כל-מין בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על-ידי מין האדם: 8 אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת ומלאה חמת המות: 9 בה נברך את-האלהים אבינו ובה נקלל את-האנשים העשוים בצלם אלהים: 10 מפה אחד יצאת ברכה וקללה וכן לא-יעשה אחי: 11 היביע המעין מתוקים ומרים ממוצא אחד: 12 אחי היוכל עץ התאנה לעשות זיתים או התוכל הגפן לעשות תאנים כן גם-מעין אחד לא יוכל לנבע מים מלוחים ומתוקים: 13 מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את-מעשיו בענות החכמה: 14 ואם-קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל-תתהללו ואל-תשקרו באמת: 15 לא זאת החכמה הירדת ממעל כי אם-חכמת החלד והיצר והשדים: 16 כי-במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל-מעשה רע: 17 אבל החכמה אשר ממעל טהורה היא אף-אהבת שלום ומכרעת לכף-זכות ולא עמדת על-דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא-לב ולב ואין חנפה בה: 18 ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום:

יעקב ג 13-18

אגרת יעקוב פרק ד

ד   המלחמות והמדנים אשר ביניכם מאין המה הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם: 2 אתם מתאוים ואין לכם תרצחו ותקנאו והשג לא תשיגו תריבו ותלחמו ואין לכם מפני שלא-שאלתם: 3 הן שאלים אתם ולא ינתן לכם על-אשר שאלתם ברעה למען תבלו בתאותיכם: 4(הנאפים ו) הנאפות הלא ידעתם כי-אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים: 5 התדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב בקנאה יתאוה לרוח אשר השכין בקרבנו: 6 וגם יגדיל לתת-חן על-כן הכתוב אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן-חן: 7 לכן הכנעו לפני האלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם: 8 קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב: 9 התענו והתאבלו ובכו שחוקכם יהפך לאבל ושמחתכם ליגון:

יעקב ג 13-18

10 השפלו לפני יהוה והוא ירים אתכם: 11 אחי אל-תדברו איש ברעהו המחרף את-רעהו ודן את-אחיו את-התורה הוא מחרף ואת-התורה הוא דן ואם-תדין את-התורה אינך מקים התורה כי אם-דנה: 12 אחד הוא המחקק (והשפט) אשר יכול להושיע ולאבד ומי אתה כי תדין את-עמיתך: 13 הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה-שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות הון: 14 ולא תדעו מה-ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הנראה כמעט-רגע ואחר כלה וילך: 15 תחת אשר תאמרו אם-ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה: 16 עתה תתהללו בגאותכם וכל-תהלה כזאת רעה היא: 17 לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו חטא הוא לו:

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה