יום שלישי , ספטמבר 22 2020
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / ירמיהו לא- ברית חדשה – 2011

ירמיהו לא- ברית חדשה – 2011

ירמיהו לא- ברית חדשה  – 2011


ירמיהו לא- ברית חדשה
 

 

 

ירמיהו פרק לא

 

לא בעת ההיא נאם-יהוה, אהיה לאלהים, לכל משפחות ישראל; והמה יהיו-לי לעם:    ס    2 כה אמר יהוה, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב; הלוך להרגיעו ישראל: 3 מרחוק יהוה נראה לי; ואהבת עולם אהבתיך, על-כן משכתיך חסד: 4 עוד אבנך ונבנית, בתולת ישראל; עוד תעדי תפיך, ויצאת במחול משחקים: 5 עוד תטעי כרמים, בהרי שמרון; נטעו נטעים וחללו: 6 כי יש-יום, קראו נצרים בהר אפרים; קומו ונעלה ציון, אל-יהוה אלהינו:    פ

ירמיהו לא- ברית חדשה

7 כי-כה אמר יהוה, רנו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגוים; השמיעו הללו ואמרו, הושע יהוה את-עמך, את שארית ישראל: 8 הנני מביא אותם מארץ צפון, וקבצתים מירכתי-ארץ, בם עור ופסח, הרה וילדת יחדו; קהל גדול ישובו הנה: 9 בבכי יבאו, ובתחנונים אובילם, אוליכם אל-נחלי מים, בדרך ישר, לא יכשלו בה; כי-הייתי לישראל לאב, ואפרים בכרי הוא:    ס    10 שמעו דבר-יהוה גוים, והגידו באיים ממרחק; ואמרו, מזרה ישראל יקבצנו, ושמרו כרעה עדרו: 11 כי-פדה יהוה את-יעקב; וגאלו מיד חזק ממנו: 12 ובאו ורננו במרום-ציון, ונהרו אל-טוב יהוה, על-דגן ועל-תירש ועל-יצהר, ועל-בני-צאן ובקר; והיתה נפשם כגן רוה, ולא-יוסיפו לדאבה עוד: 13 אז תשמח בתולה במחול, ובחרים וזקנים יחדו; והפכתי אבלם לששון ונחמתים, ושמחתים מיגונם: 14 ורויתי נפש הכהנים דשן; ועמי את-טובי ישבעו נאם-יהוה:    ס

ירמיהו לא- ברית חדשה

15 כה אמר יהוה, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על-בניה; מאנה להנחם על-בניה כי איננו:    ס    16 כה אמר יהוה, מנעי קולך מבכי, ועיניך מדמעה; כי יש שכר לפעלתך נאם-יהוה, ושבו מארץ אויב: 17 ויש-תקוה לאחריתך נאם-יהוה; ושבו בנים לגבולם:    ס    18 שמוע שמעתי, אפרים מתנודד, יסרתני ואוסר, כעגל לא למד; השיבני ואשובה, כי אתה יהוה אלהי: 19 כי-אחרי שובי נחמתי, ואחרי הודעי, ספקתי על-ירך; בשתי וגם-נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעורי: 20 הבן יקיר לי אפרים, אם ילד שעשעים, כי-מדי דברי בו, זכר אזכרנו עוד; על-כן, המו מעי לו, רחם ארחמנו נאם-יהוה:    ס    21 הציבי לך צינים, שמי לך תמרורים, שתי לבך, למסלה דרך הלכתי (הלכת); שובי בתולת ישראל, שבי אל-עריך אלה: 22 עד-מתי תתחמקין, הבת השובבה; כי-ברא יהוה חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר:    ס

ירמיהו לא- ברית חדשה

23 כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל, עוד יאמרו את-הדבר הזה, בארץ יהודה ובעריו, בשובי את-שבותם; יברכך יהוה נוה-צדק הר הקדש: 24 וישבו בה יהודה וכל-עריו יחדו; אכרים ונסעו בעדר: 25 כי הרויתי נפש עיפה; וכל-נפש דאבה מלאתי: 26 על-זאת הקיצתי ואראה; ושנתי ערבה לי:    ס    27 הנה ימים באים נאם-יהוה; וזרעתי, את-בית ישראל ואת-בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה: 28 והיה כאשר שקדתי עליהם, לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע; כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע נאם-יהוה: 29 בימים ההם, לא-יאמרו עוד, אבות אכלו בסר; ושני בנים תקהינה: 30 כי אם-איש בעונו ימות; כל-האדם האכל הבסר תקהינה שניו:    ס

ירמיהו לא- ברית חדשה

31 הנה ימים באים נאם-יהוה; וכרתי, את-בית ישראל ואת-בית יהודה ברית חדשה: 32 לא כברית, אשר כרתי את-אבותם, ביום החזיקי בידם, להוציאם מארץ מצרים; אשר-המה הפרו את-בריתי, ואנכי בעלתי בם נאם-יהוה: 33 כי זאת הברית אשר אכרת את-בית ישראל אחרי הימים ההם נאם-יהוה, נתתי את-תורתי בקרבם, ועל-לבם אכתבנה; והייתי להם לאלהים, והמה יהיו-לי לעם: 34 ולא ילמדו עוד, איש את-רעהו ואיש את-אחיו לאמר, דעו את-יהוה; כי-כולם ידעו אותי למקטנם ועד-גדולם נאם-יהוה, כי אסלח לעונם, ולחטאתם לא אזכר-עוד:    ס    35 כה אמר יהוה, נתן שמש לאור יומם, חקת ירח וכוכבים לאור לילה; רגע הים ויהמו גליו, יהוה צבאות שמו: 36 אם-ימשו החקים האלה מלפני נאם-יהוה; גם זרע ישראל ישבתו, מהיות גוי לפני כל-הימים:    ס

ירמיהו לא- ברית חדשה

37 כה אמר יהוה, אם-ימדו שמים מלמעלה, ויחקרו מוסדי-ארץ למטה; גם-אני אמאס בכל-זרע ישראל על-כל-אשר עשו נאם-יהוה:    ס    38 הנה ימים זז (באים) נאם-יהוה; ונבנתה העיר ליהוה, ממגדל חננאל שער הפנה: 39 ויצא עוד קוה (קו) המדה נגדו, על גבעת גרב; ונסב געתה: 40 וכל-העמק הפגרים והדשן וכל-השרמות (השדמות) עד-נחל קדרון עד-פנת שער הסוסים מזרחה, קדש ליהוה; לא-ינתש ולא-יהרס עוד לעולם:

ירמיהו לא- ברית חדשה

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה