יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / ישועה ע”י חסד דיון עשירי

ישועה ע”י חסד דיון עשירי

ישועה ע”י חסד –  דיון עשירי

“הן בחסד נושעתם, על-ידי האמונה, וזאת לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא. אין זה נובע ממעשים, כדי שלא יתגאה איש” (אל האפסיים ב’ 9-8). הישועה באה מחסד,כלומר מטובה שאין אנו ראויים לה, מאת אלוהים. זוהי מתנה, כלומר אי-אפשר לקנותה או להרוויחה. זוהי תוראה קשה עבור אנשים בעלי אופי דתי, ולרוב היא מתקבלת רק באופן חלקי, או באופן המכחיש את אמיתותה. משמעותה של המלה חסד בתנ”ך היא: “לנהוג באדיבות ככלפי אדם נחות”. זהו תיאור מצוין לפעולת ה’ כלפינו. בספר הברית החדשה משמעות המילה חסד היא: “טובה, נדיבות ללא גבול, אדיבות כלפי מישהו או מתנה”. זה מצביע על כך שאת הישועה לא ניתן להרויח ולא ניתן להיות ראויים לה. לא ניתן לקנות את הישועה ואפילו לא חלק ממנה.

רעיונות מסולפים לגבי החסד

ההגיון אומר כי ישנן פעולות מסויימות העשויות לעזור ברכישת הישועה. הבה ונראה מה אומרים הכתובים לגבי זה:

1.מעשים טובים כפילוס דרך אל אלוהים. “ואם בחסד, הרי שלא עוד מתוך מעשים (אל הרומיים יא’ 6). “לא בגלל מעשי צדקה שעשינו הוא הושיע אותנו” (טיטוס ג’ 5). צדקת אלוהים ניתנת בנדיבות לאשר אינו עובד (עושה מעשים טובים) (אל הרומיים ד’ 5). הרוצה להרוויח את ישועתו ע”י מעשים, רוצה כי אלוהים יהיה חייב לו (אל הרומיים ד’ 4).

2.קיום עשרת הדברות. “במעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי התורה מביאה רק לידי הכרת החטא” (אל הרומיים ג’ 20). “אינכם תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד” (אל הרומיים ו’14). “נותקתם מן המשיח, אתם,.

אין שום בסיס לגאווה על הזכות להיות עם אלוהים (אל הרומיים ג’ 27). אין שום חדר מדרגות הבנוי מצדקת אדם, והמוביל אל אלוהים. אדם איננו נושע מפני שויתר על דבר-מה או עקב התמקחות עם אלוהים, או ע”י נתינת דבר-מה שאלוהים ברא במילא. הישועה אינה באה מתוך מעשים או קיום מצוות או פולחנים דתיים או ע”י נסיון להפוך את אלוהים לחייב לנו. הישועה היא בחסד, וחסד בלבד.

למה נחוץ החסד?

1.מצבו המוסרי של האדם. אין בו יכולת לבוא בפני אלוהים מבחינה מוסרית (אל הרומיים ה’ 6). הוא חוטא (אל הרומיים ג’ 9). אויב לאלוהים (אל הקולוסים א’ 21) ומת בחטאיו (אל האפסיים ב’ 1). איך יכול הוא, אם כן, לפלס לו דרך לאלוהים?

2.קדושתו המוחלטת של אלוהים. האדם אף פעם לא יכול להגיע אל אלוהים בכוחות עצמו. קדושתו של אלוהים, היא מעבר ליכולת של הטוב שבאנשים(ישעיהו ו’ 5-3). אלוהים ירד אל האדם בחסד.

תוצאות החסד

1.אנו נושעים בחסד (אל הרומיים ג’ 24; ד’ 16). ללא שום תוספת מיד אדם.

2.אנחנו נשמרים ע”י החסד (יוחנן י’ 29-28; ראשונה לפטרוס א’ 5; ה’ 10). אנחנו בידיו והוא שומרנו בכוחו. התורה אינה שומרת עלינו(אל הגלטיים ג’ 3-2), וכן מעשים אחרים. אנו תחת החסד ולא תחת התורה (אל הרומיים ו’ 14).

3.אנו עומדים בחסד (אל הרומיים ה’ 2; ראשונה לפטרוס ה’ 12). אלוהים מתייחס אלינו בהתאם לעקרון זה.

4.אנו חיים על-פי החסד (אל העברים יג’ 21; אל הפיליפיים ב’ 13). אלוהים הוא הפועל בנו ונותן לנו כוח לחיים המשיחיים.

אזהרות לגבי החסד

כל מה שנאמר אינו נותן לנו אישור לחטוא ולא להשמע לקריאתו של ה’ לחיי חסידות.

1.אנחנו לא ממשיכים בחטא על מנת שירבה החסד (אל הרומיים ו’ 1).

2.אל לנו להשתמש בחסדו של אלוהים כתרוץ לחיים לא-מוסריים (אגרת יהודה 4). חירות איננה סיבה להתחיל לרשוע, אלא לשרת איש את רעהו באהבה. (אל הגלטיים ה’ 13).

3.אנו נושעים למעשים טובים (אל האפסיים ב’ 10; טיטוס ג’ 8(. אין אנו חוטאים כדרך קבע (ראשונה ליוחנן ג’ 9). אנו מקיימים את דבר ה’ (ראשונה ליוחנן ב’ 5-3). אלו הם פירות הישועה ולא דרכים בהן אנו רוכשים את טובת אלוהים. אנו חיים עבורו עקב אהבתנו למשיח ישוע (יוחנן יד’ 21,15).

היחוד שבמסר המשיחי הוא בשורה של חסד (מעשי השליחים יד’ 3; כ’ 32,24). בשורה זו באה לנו מאלוהי כל-חסד (ראשונה לפטרוס ה’ 10(. המקבל פנינו לפני כס-החסד (אל העברים ד’ 16). זהו עקרון הקיים בטבעו של אלוהים ובדרך בה הוא נוהג בנו. אל לנו לבוא בפניו אף פעם בהרגשה כי הוא חייב לנו דבר-מה.

 

ישועה ע”י חסד – שיעור מס’ 10

יחודה של האמונה המשיחית, הוא בכך שהיא מדגישה את האמת אודות הישועה בחסד. כל גישה אחרת אל אלוהים מכחישה אמת זו בחלקה או את כולה. היה בטוח שהנך מבין תוראה זו ע”י השבה לשאלות הבאות:

1. קיום עשרת הדברות (בחר אחת מן התשובות)

חיוני לישועה המשיחית.
זה להצטרף לעבודתו של המשיח על הצלב.
אפשר להתעלם ממנו לגמרי.
הנו אמת-המדה המושלמת לרכישת הצדקה בפני אלוהים.
אף אחת מן התשובות.

2. בחר את התשובה המדוייקת ביותר. חסד הוא אלוהים…

המשפיע טוב על אלו אשר אינם ראויים לכך.
המשפיע טוב על אלו אשר ראויים לכך.
המשפיע טוב על הראויים לעונש.

3. על-פי הכתובים, כל בני האדם (בחר אחת מן התשובות)

ביסודם טובים.
ביסודם רוצים באלוהים בחייהם.
III.ביסודם מושחתים.
IV.ביסודם מתכוונים לטוב, אך חלשים.

4. אלוהים יכול להושיע חוטאים ובכל-זאת להשאר קדוש מכיוון
(בחר אחת מן התשובות)

שהמשיח לקח את מקומו של החוטא, וסבל עבורנו.
שאלוהים יכול לעשות ככל שיעלה על רוחו, גם אם אין זה עקבי.
שהחטא איננו נורא כל-כך.
שזוהי חובתו כלפי ברואיו.

5. כתוב במילים שלך את אל האפסיים ב’ 9-8.

6. רשום שני ניגודים בכל אחד מהפסוקים הבאים:

ראשונה לפטרוס ה’ 5
אגרת יהודה 4
אל הגלטיים ה’ 4
אל הרומיים יא’ 6
אל הרומיים ד’ 4

7. אילו מהפסוקים הבאים מראה על חסד?

“עשה, וחיית”.
“ואהבת את יהוה אלוהיך”.
“אנו אוהבים אותו כי הוא אהבנו קודם”.
“הנפש החוטאת, היא תמות”.

8. מהי הדעה המסולפת לגבי החסד אותה מתקנים הפסוקים באגרת יהודה 4, ובראשונה לפטרוס ב’ 16?

9. מה דעתך? כתוב במילים שלך כיצד הנך רואה את חסד אלוהים?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו):
“אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

מה הייתה המטרה בעשרת הדברות?
האם אתה משתמש בביטוי “חסד” בחיי היום יום, למשל “תקופת חסד”?
למה אתה חושב שהכתובים מתכונים כשהם אומרים שאנחנו נושעים בחסד? תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות דיון? ודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי כרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים שעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות דיון.

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה