יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי

ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי

ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי

” אני יודעת שיבוא משיח, זה שקוראים לו כריסטוס”, אמרה האישה השומרונית לישוע. ענה לה ישוע ” אני המדבר אליך, אני הוא ” (יוחנן ד’ 25,26). זמן קצר לפני כן אמר דייג גלילי אל אחיו ” מצאנו את המשיח” (יוחנן א’ 41). הוא זה אשר יביא צדק עולם כשיכונן את מלכותו הנצחית. ישוע מנצרת נולד לפני כאלפיים שנה והולדתו הינה נקודת הפרדה בהסטוריה. הוא הוכר כמשיח אשר העידו ונבאו עליו הכתובים מימי קדם,הוא בא כ:
המלך המובטח, וגואל העם היהודי (שמואל ב’ ז’ 12-14).
האחד שנשלח ע”י אלוהים על מנת שיהיה מושיע לכל העולם (לוקס ב’ 11, יוחנן ד’ 42).
“עמנו אל” (עמנואל) גואל אלוהי (מתי א’ 23, ישעיה ז’ 14).

נבואות על ישוע המשיח
אי אפשר להמעיט בחשיבותו של ישוע המשיח, ואופן השפעתו על ההסטוריה, אין להן דומה. הן מודגשות ע”י הפסוקים הרבים בכתובים, המספרים אודותיו ואשר נכתבו זמן רב קודם להולדתו. זהותו מתבררת לגמרי, על ידי השוואת הנבואות לפרטים שונים חייו. ישנן למעלה מ-200 נבואות לגביו, להלן מספר דוגמאות :

זרע האישה (בראשית ג’ 15, אל הגלטים ד’ 4).
לידה בבית לחם (מיכה ה’ 1, מתי ב’ 1, 4-6).
אם בתולה (ישעיה ז’ 14, מתי א’ 18, 23-25).
המודיע עליו (ישעיה מ’ 3, מתי ג’ 1-3).
כניסתו לירושלים (זכריה ט’ 9, לוקס יט’ 35-38).
דחייתו (ישעיה נג’ 3, תהלים סט’ 9, יוחנן ז’ 5, יט’ 15).
הבגידה בו (זכריה יא’ 12, מתי י’ 4, כו’ 14,15).
הוכה, ירקו עליו (ישעיה נ’ 6, מתי כו’ 67).
סבל בשל חטאם של אחרים (ישעיה נג’ 5, הראשונה לפטרוס ב’ 24, ג’ 18).
נדקר על הצלב (תהלים כב’ 17, זכריה יב’ 10, יוחנן יט’ 34,37).
התפלל עבור אויביו (ישעיה נג’ 12, לוקס כג’ 34).
נצלב יחד עם פושעים (ישעיה נג’ 9,12, מתי כז’ 38).
נקבר בקבר של איש עשיר (ישעיה נג’ 9, מתי כז’ 57-60).
קם מן המתים (תהלים טז’ 8-10, לוקס כד’ 46, מעשי השליחים יג’ 33-35).
הכתובים גם מנבאים על שובו (תהלים נ’ 3-6, דניאל ז’ 13, זכריה יב’ 10, יד’ 4 ופסוקים רבים בברית החדשה). הם מנבאים גם על שלטונו הכלל עולמי (דברי הימים א יז’ 11-14, ישעיה ט’ 6, דניאל ז’ 14, תהלים ב’ 6-8, מה’ 6,7, עב’ 7,8, קי’ 1-3).

תפקידו של ישוע המשיח
האדון ישוע מרכז בתוכו, באופן מיוחד, שלושה תפקידים חשובים מאוד, שלוש משרות, הנתנות ע”י אלוהים.

הוא הנביא הגדול מכל הנביאים (מרקוס ו’ 4, מעשי השליחים ג’ 22)
הוא אשר עליו דיבר משה (דברים יח’ 15-19).

הוא מייצג את עמו בפני האב, ומפגיע בעדם (אל העברים ד’ 14-16, ז’
25). עליו דובר בשמואל א ב’ 35.

הוא מלך.
מלך המלכים. (התגלות יט’ 16) לראשונה בא כמלך היהודים והיום הוא מולך בלב ההולכים אחריו. הוא יוכר ע”י כולם ביום מן הימים (אל הפיליפים ב’ 9,10).

אלוהותו של ישוע
הכתובים מצהירים כי ישוע הוא אלוהים הנגלה בבשר (הראשונה לטימותיאוס ג’ 16) הוא היה התגלמות מדוייקת של האל הבלתי נראה (אל הקולוסים א’ 15). כמה מדהים כי אלוהים חיים הופיע בבשר (יוחנן א’ 1,14). עד כמה עצוב כי ” בעולם היה, ועל ידו נהיה העולם, והעולם לא הכירו ” (יוחנן א’ 10).
מן ההכרח היה שאלוהים יושיענו. רק בו היתה היכולת לכך ” אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע ” (ישעיה מג’ 11). הוא בא אלינו בדמות ישוע מנצרת, על מנת שיהיה ” אלוהינו הגדול ומושיענו ” (טיטוס ב’ 13). מרים שרה ” תגיל רוחי באלוהים מושיעי ” (לוקס א’ 47). הילד אשר עתיד היה להוולד לה, היה מושיעה ואלוהיה. הפסוקים המדברים על אלוהותו של ישוע, רבים הם.

1.הוא נקרא ישירות אלוהים..
2.הוא נקרא בן אלוהים. שומעיו הבינו מזאת שהוא אלוהים (יוחנן י’ 33-36). ישנו שמוש אחר ל”בן אלוהים” אך ישוע הינו בן האלוהים המיוחד והיחיד (יוחנן א’ 14,18).
3.מלוא האלוהות נמצאת בו.
4.הוא נושא את שמות אלוהים. והאחרון (התגלות כב’ 13, א’ 8,17, ישעיה מד’ 6). הוא גם “אני הוא” (יוחנן ח’24,שמות ג’ 14). כשאמר על עצמו “אני הוא” – הכריז על אלוהותו.
5.משתחוים לו כלאלוהים.אל העברים א’ 6, ישעיה מה’ 23). ההשתחויה בלעדית היא לאלוהים (מתי ד’ 10, התגלות כב’ 8,9).
6.יש לכבדו באופן שווה. (יוחנן ה’ 23). האלוהים אינו מוסר מכבודו לאחר (ישעיה מב’ 8)
7.הוא בעל תפקידים אלוהיים..
8.יש בו חיים.
9.יש בו כל התכונות האלוהיות. בכוחו (התגלות א’ 8). הוא קים בכל מקום בעת ובעונה אחת (מתי כח’ 20). הוא יודע – כל (יוחנן כא’ 17). הוא נצחי (מיכה ה’ 1, הראשונה לטימותיאוס א’ 16,17) והוא בעל תכונות אלוהיות אחרות.
10. הוא עשה את עבודתו של אלוהים. הוא ציווה על יסודות העולם (מתי ח’ 26,27, מרקוס ד’ 39-41). הוא ברא מזון עבור ההמון (מתי יד’ 19-21, טו’ 36-38). הוא הקים מן המתים (יוחנן יא’ 32-44, לוקס ז’ 12-16).

אנושיותו של ישוע המשיח
על אף שהוא אלוהים באופן מושלם ונצחי, הוא גם: האדם ישוע המשיח (הראשונה לטימותיאוס ב’ 5). ישוע קרא לעצמו לעתים: בן האדם. הוא לבש אנושיות על מנת שיהיה בכל כמונו. למעט החטא, הוא חש ברגשותינו, הוא רעב וצמא, הוא סבל ובכה והתעייף מאוד. הוא חווה פיתוי ע”י השטן (מתי ד’ 11-1). הוא סבל, דימם, מת ונקבר. לאחר מכן קם מן המתים. הוא היה שונה מהאדם הרגיל, אך היה אנושי לגמרי.

1.הוא היה בעל הורים אנושיים.. אך הוא נולד לעלמה (בתולה) אשר הרתה לרוח הקודש (מתי א’ 18-23).
2.הוא היה בעל גוף רגיל.. הוא התבגר בדרך הרגילה (לוקס ב’ 40,52) אך חייו לא הוכתמו בחטא (אל העברים ד’ 15).
3.הוא היה בעל ישות משולשת.5), נפש (מתי כו’ 38) ורוח (לוקס כג’ 46), אך הציג בפנינו קשר ויחס מיוחד עם האב, שכמותם לא חווה אף אדם אחר.

את תחנוניו נוכל להבין רק על רקע אנושיותו – זעקתו על הצלב (מתי כז’ 46), ומותו. השאלה החשובה ביותר אותה שאל ישוע היתה “ואתם מה אומרים – מי אני?” (מתי טז’ 15). הוא אמר כי אלו אשר לא יאמינו בו בצורה הנכונה ימותו בחטאיהם (יוחנן ח’ 24). ומה אתה אומר? מי הוא,לדעתך, ישוע ?

ישוע המשיח-מתת אל שיעור מס’ 7

ישוע שאל: “ואתם מה אומרים – מי אני?”. יש חשיבות רבה ליכולת של אנשים להבין מיהו ומהי זהותו. בחן את עצמך.

1.את מי חיפשה האישה השומרונית, על מנת שיגלה לה את האמת אודות אלוהים ? (יוחנן ד’ 25).

כיצד ענה ישוע לשאלתה ? (יוחנן ד’ 26).

2.בואו של המשיח (כריסטוס ביונית) נובא מאות שנים לפני שנכתבו הכתובים. התאם את הנבואה לפסוק המתאים.

א. ישעיה ז’ 14, מתי א’ 18, 23-25

ב. ישעיה מ’ 3, מתי ג’ 1-3

ג. ישעיה נג’ 5, הראשונה לפטרוס ב’ 24, ג’ 18

ד. ישעיה נג’ 9,12, מתי כז’ 38

ה. ישעיה נג’ 9, מתי כז’ 57-60

ו. מיכה ה’ 1, מתי ב’ 1, 4-6

ז. תהלים טז’ 8-10, לוקס כד’ 46 מעשי השליחים יג’ 33-35

ח. תהלים כב’ 17, זכריה יב’ 10 יוחנן יט’ 34,37

ט. זכריה ט’ 9, לוקס יט’ 35-38

י. זכריה יא’ 12, מתי י’ 4, כו’ 14,15

______ לידה בבית לחם

______ לידה ע”י בתולה (עלמה)

______ המודיע עליו מראש

______ כניסתו לירושלים

______ הבגידה בו

______ סבל בשל חטאם של אחרים

______ נדקר על הצלב

______ נצלב עם פושעים

______ נקבר בקבר עשירים

______ תקומה מן המתים

3.מצא מהם שלושת תפקידיו של ישוע המשיח:

דברים יח’ 15-19, מרקוס ו’ 4.

II.שמואל א ב’ 35, אל העברים ד’ 14-16, ז’ 25.

III.התגלות יט’ 16, יוחנן יט’ 19, אל הפיליפים ב’ 9,10.

4. באילו דרכים היה ישוע ככל בן אנוש בהיותו על הארץ ?
כיצד עוזרת לך הידיעה, כי ישוע חווה רגשות אנושיות אותן כולנו מרגישים ?

באילו דרכים היה ישוע שונה מבני אנוש (כפי שמוסבר בפסוקים הבאים) ?
מתי א’ 23
יוחנן ח’ 46
יוחנן ז’ 46
מרקוס ד’ 37-41
לוקס ז’ 22

5. אלו תכונות אלוהיות מיוחסות, בפסוקים הבאים, לישוע ?
מתי כח’ 20
מרקוס ב’ 5-7
הראשונה אל טימותיאוס א’ 17
אל העברים יג’ 8
התגלות א’ 8

6. סמן בעיגול : נכון או לא נכון :
אלוהים האב קרא לישוע אלוהים (אל העברים א’נכון/ לא נכון
ישוע מנע מאנשים להשתחוות לו (מתי יד’ 33, יוחנן כ’ 28,29) נכון/ לא נכון
ישוע אף פעם לא טען שהוא אלוהים (יוחנן ח’ 58, י’נכון/ לא נכון

7. כשישוע נולד (בחר אחת מן התשובות)
I. הוא פסק מלהיות אלוהים והפך להיות אדם.
II. הוא מיזג בגופו אלוהות ואנושיות.
III. הוא לא היה לגמרי אנושי עקב היותו אלוהים.
IV. אביו האמיתי היה יוסף, כפי שאמו האמיתית היתה מרים.

8. כתוב במילים שלך את יוחנן א’ 1-3, 14.

9. מה דעתך ? אל הפיליפים ב’ 9-11 מציין כי כל יצור יכרע ברך בפני המשיח, בעתיד. מתי, לדעתך, תעשה זאת אתה ?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו): ” אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לו מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?
מי הוא ישוע המשיח ?
הכתובים מלמדים שאלוהים הפך לאדם. אם הייתה ניתנת לך הזדמנות להיות איתו, מה היית מצפה ממנו ?
האם הביטויים :”בן אלוהים” “ואלוהים הבן” בעלי אותה משמעות עבורך?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה