יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / תשובות מספר בראשית / כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות?

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות?

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות?

תשובה:

אנו קוראים בספר בראשית פרק ה:

“1 זה ספר, תולדת אדם; ביום, ברא אלהים אדם, בדמות אלהים עשה אתו: 2 זכר ונקבה בראם; ויברך אתם, ויקרא את-שמם אדם, ביום הבראם: ס 3 ויחי אדם, שלשים ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו; ויקרא את-שמו שת: 4 ויהיו ימי-אדם, אחרי הולידו את-שת, שמנה מאת שנה; ויולד בנים ובנות: 5 ויהיו כל-ימי אדם אשר-חי, תשע מאות שנה, ושלשים שנה; וימת: ס 6 ויחי-שת חמש שנים ומאת שנה; ויולד את-אנוש: 7 ויחי-שת, אחרי הולידו את-אנוש, שבע שנים, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 8 ויהיו כל-ימי-שת, שתים עשרה שנה, ותשע מאות שנה; וימת: ס 9 ויחי אנוש תשעים שנה; ויולד את-קינן:

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית

10 ויחי אנוש, אחרי הולידו את-קינן, חמש עשרה שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 11 ויהיו כל-ימי אנוש, חמש שנים, ותשע מאות שנה; וימת: ס 12 ויחי קינן שבעים שנה; ויולד את-מהללאל: 13 ויחי קינן, אחרי הולידו את-מהללאל, ארבעים שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 14 ויהיו כל-ימי קינן, עשר שנים, ותשע מאות שנה; וימת: ס 15 ויחי מהללאל, חמש שנים וששים שנה; ויולד את-ירד: 16 ויחי מהללאל, אחרי הולידו את-ירד, שלשים שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 17 ויהיו כל-ימי מהללאל, חמש ותשעים שנה, ושמנה מאות שנה; וימת: ס 18 ויחי-ירד שתים וששים שנה ומאת שנה; ויולד את-חנוך: 19 ויחי-ירד, אחרי הולידו את-חנוך, שמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 20 ויהיו כל-ימי-ירד, שתים וששים שנה, ותשע מאות שנה; וימת: פ

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית

21 ויחי חנוך, חמש וששים שנה; ויולד את-מתושלח: 22 ויתהלך חנוך את-האלהים, אחרי הולידו את-מתושלח, שלש מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 23 ויהי כל-ימי חנוך; חמש וששים שנה, ושלש מאות שנה: 24 ויתהלך חנוך את-האלהים; ואיננו כי-לקח אתו אלהים: פ

25 ויחי מתושלח, שבע ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד את-למך: 26 ויחי מתושלח, אחרי הולידו את-למך, שתים ושמונים שנה, ושבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 27 ויהיו כל-ימי מתושלח, תשע וששים שנה, ותשע מאות שנה; וימת: פ

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית

28 ויחי-למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד בן: 29 ויקרא את-שמו נח לאמר; זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו, מן-האדמה, אשר אררה יהוה: 30 ויחי-למך, אחרי הולידו את-נח, חמש ותשעים שנה, וחמש מאת שנה; ויולד בנים ובנות: 31 ויהי כל-ימי-למך, שבע ושבעים שנה, ושבע מאות שנה; וימת: ס 32 ויהי-נח בן-חמש מאות שנה; ויולד נח, את-שם את-חם ואת-יפת:”

האם באמת אנשים חו תשע מאות שנה?

האם הגיל הוא רק סמלי?

האם חישבו את השנים אחרת?

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית

אנו קוראים בספר בראשית פרק ו:

“3 ויאמר יהוה, לא-ידון רוחי באדם לעלם, בשגם הוא בשר; והיו ימיו, מאה ועשרים שנה:”

מפסוק זה אנו מבינים שאלוהים החליט להגביל את גיל האדם למאה ועשרים. אכן לאחר המבול הגיל שאליו הגיעו אנשים החל לרדת ומעט אנשים הגיעו לגיל מאה ועשרים.

בספר ישעיה הנביא פרק סה כתוב:

“20 לא-יהיה משם עוד, עול ימים וזקן, אשר לא-ימלא את-ימיו; כי הנער, בן-מאה שנה ימות, והחוטא, בן-מאה שנה יקלל:”

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית

מתוארת כאן תקופה באחרית הימים שבה אנשים שוב יחיו חיים מלאים וארוכים. אם אדם ימות בגיל מאה, הוא ייחשב עדיין כנער ווזה מלמד אותנו שתוחלת החיים תגדל וכנראה אנשים יוכלו שוב להגיע לגיל תשע מאות.

אז לסיכום, אנשים באמת חיו תשע מאות שנה ולא מדובר בגיל סמלי.

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית

 

ראה גם

מה אלוהים ברא בכל יום

מה אלוהים ברא בכל יום ? טבלה מה נברא בכל יום

מה אלוהים ברא בכל יום ? טבלה מה נברא בכל יום מה אלוהים ברא בכל …

כתיבת תגובה