יום רביעי , ינואר 20 2021
heen
דף הבית / תשובות מספר בראשית / כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר? – כמה זמן לקח לחיים להיווצר על פני כדור הארץ?

כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר? – כמה זמן לקח לחיים להיווצר על פני כדור הארץ?

כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר? – כמה זמן לקח לחיים להיווצר על פני כדור הארץ?

תשובה:


נוהגים לומר שהעולם נברא בשישה ימים, אך השאלה הראשונה היא “כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר?”

את התשובה אנו מוצאים בספר בראשית.

“1 בראשית ברא אלהים; את השמים ואת הארץ: 2 והארץ, היתה תהו ובהו, וחשך על-פני תהום; ורוח אלהים, מרחפת על-פני המים: 3 ויאמר אלהים יהי אור; ויהי-אור: 4 וירא אלהים את-האור כי-טוב; ויבדל אלהים, בין האור ובין החשך: 5 ויקרא אלהים לאור יום, ולחשך קרא לילה; ויהי-ערב ויהי-בקר יום אחד:”

בראשית פרק א’

כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר

כדור הארץ נוצר ביום אחד, ביום הראשון של הבריאה.

 

כעת נעבור לשאלה השנייה, “כמה זמן לקח לחיים להיווצר על פני כדור הארץ?”

תשובה לשאלה זו אנו מוצאים גם בספר בראשית פרק א’:

“6 ויאמר אלהים, יהי רקיע בתוך המים; ויהי מבדיל, בין מים למים: 7 ויעש אלהים את-הרקיע, ויבדל, בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים, אשר מעל לרקיע; ויהי-כן: 8 ויקרא אלהים לרקיע שמים; ויהי-ערב ויהי-בקר יום שני: פ

כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר

9 ויאמר אלהים, יקוו המים מתחת השמים אל-מקום אחד, ותראה היבשה; ויהי-כן: 10 ויקרא אלהים ליבשה ארץ, ולמקוה המים קרא ימים; וירא אלהים כי-טוב: 11 ויאמר אלהים, תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עשה פרי למינו, אשר זרעו-בו על-הארץ; ויהי-כן: 12 ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עשה-פרי אשר זרעו-בו למינהו; וירא אלהים כי-טוב: 13 ויהי-ערב ויהי-בקר יום שלישי: פ

14 ויאמר אלהים, יהי מארת ברקיע השמים, להבדיל בין היום ובין הלילה; והיו לאתת ולמועדים, ולימים ושנים: 15 והיו למאורת ברקיע השמים, להאיר על-הארץ; ויהי-כן: 16 ויעש אלהים, את-שני המארת הגדלים; את-המאור הגדל לממשלת היום, ואת-המאור הקטן לממשלת הלילה, ואת הכוכבים: 17 ויתן אתם אלהים ברקיע השמים; להאיר על-הארץ: 18 ולמשל ביום ובלילה, ולהבדיל, בין האור ובין החשך; וירא אלהים כי-טוב: 19 ויהי-ערב ויהי-בקר יום רביעי: פ

כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר

20 ויאמר אלהים, ישרצו המים, שרץ נפש חיה; ועוף יעופף על-הארץ, על-פני רקיע השמים: 21 ויברא אלהים, את-התנינם הגדלים; ואת כל-נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם, ואת כל-עוף כנף למינהו, וירא אלהים כי-טוב: 22 ויברך אתם אלהים לאמר; פרו ורבו, ומלאו את-המים בימים, והעוף ירב בארץ: 23 ויהי-ערב ויהי-בקר יום חמישי: פ

כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר

24 ויאמר אלהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמש וחיתו-ארץ למינה; ויהי-כן: 25 ויעש אלהים את-חית הארץ למינה, ואת-הבהמה למינה, ואת כל-רמש האדמה למינהו; וירא אלהים כי-טוב: 26 ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו; וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל-הארץ, ובכל-הרמש הרמש על-הארץ: 27 ויברא אלהים את-האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו; זכר ונקבה ברא אתם: 28 ויברך אתם אלהים, ויאמר להם אלהים, פרו ורבו ומלאו את-הארץ וכבשה; ורדו בדגת הים ובעוף השמים, ובכל-חיה הרמשת על-הארץ: 29 ויאמר אלהים, הנה נתתי לכם את-כל-עשב זרע זרע, אשר על-פני כל-הארץ, ואת-כל-העץ אשר-בו פרי-עץ זרע זרע; לכם יהיה לאכלה: 30 ולכל-חית הארץ ולכל-עוף השמים ולכל רומש על-הארץ, אשר-בו נפש חיה, את-כל-ירק עשב לאכלה; ויהי-כן: 31 וירא אלהים את-כל-אשר עשה, והנה-טוב מאד; ויהי-ערב ויהי-בקר יום הששי:”

כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר

אז ביום הראשון והשני לבריאה אנחנו עדיין לא קוראים על חיים של בעלי חיים או צמחיה. רק ביום השלישי, החמישי והשישי לבריאה אנו קוראים על היווצרות החיים על פני כדור הארץ. כמובן שבשאר הימים אלוהים ברא את התנאים המאפשרים את החיים על פני כדור הארץ.

אז מבריאת כדור הארץ ביום הראשון לבריאה ועד ההיווצרות של חיים (בני אדם, בעלי חיים וצמחים) חלפו שישה ימים.

יש פסוק נוסף בספר שמות המאשר זאת: “כי-ששת ימים, עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ” (שמות פרק לא’ פסוק יז’).

כמה זמן לקח לכדור הארץ להיווצר

ראה גם

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות?

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות? תשובה: אנו …

כתיבת תגובה