יום ראשון , יוני 23 2024
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / לוקס פרק טז’ פסוקים 19-31 – 2012

לוקס פרק טז’ פסוקים 19-31 – 2012

לוקס פרק טז’ פסוקים 19-31  – 2012


לוקס פרק טז’ פסוקים 19-31
 

 

 

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק טז

 

טז   וגם אל-תלמידיו אמר איש עשיר היה ולו סכן על-ביתו וילשינהו אליו כי-מפזר הוא את-קניניו: 2 ויקרא אליו ויאמר מה-זאת שמעתי עליך תן חשבון פקדתך כי לא תוכל להיות עוד סכן לי: 3 ויאמר הסוכן בלבו מה אעשה כי-יקח אדני ממני את הפקדה לעדר לא-אוכל ולחזור על-הפתחים אני בוש: 4 ידעתי מה אעשה למען יאספוני אל-בתיהם בעת אם הוסרתי מפקדתי: 5 ויקרא אל-כל-אחד מהאנשים אשר-נשה בהם אדניו ויאמר אל-הראשון כמה אתה חיב לאדני: 6 ויאמר מאה-בת שמן ויאמר אליו קח את-שטרך ומהר שב וכתבת חמשים:

לוקס פרק טז’ פסוקים 19-31

7 ואל-אחר אמר כמה אתה חיב ויאמר מאת כר חטים ויאמר קח את-שטרך וכתב שמנים: 8 וישבח האדון את-סכן העולה על-אשר הערים לעשות כי בני העולם הזה ערומים הם בדורם מבני האור: 9 וגם-אני אמר לכם קנו לכם אהבים בממונה של-עולה למען יאספו אתכם בעת כלתו אל-משכנות עולם: 10 הנאמן במעט מזער נאמן גם-בהרבה והמעול במעט מזער מעול גם-בהרבה: 11 לכן אם-בממונה של-עולה לא הייתם נאמנים את האמתי מי יפקידנו בידכם: 12 ואם-בדבר אשר לאחרים לא הייתם נאמנים את אשר לכם מי יתן לכם: 13 אין עבד יכל לעבד שני אדנים כי ישנא את-האחד ויאהב את-האחר או ידבק באחד ואת-האחר יבזה לא תוכלו עבד את-האלהים ואת הממון: 14 וישמעו כל-הדברים האלה גם-הפרושים אשר הם אהבי כסף וילעיגו לו:

לוקס פרק טז’ פסוקים 19-31

15 ויאמר אליהם אתם הם המצטדקים לפני האדם ואלהים יודע את-לבבכם כי הגבה באדם תועבה הוא לפני האלהים: 16 התורה והנביאים נתנו עד-יוחנן ומן-אז והלאה בשורת מלכות האלהים וכל-איש ביד חזקה יבוא בה: 17 אבל נקל לשמים ולארץ לעבר מאשר יפל קוץ אחד מן-התורה: 18 כל-המשלח את-אשתו ונשא אחרת נאף הוא וכל-הנשא את-הגרושה מאישה נאף הוא: 19 איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתענג וישמח יום יום: 20 ואיש אביון ושמו לעזר משכב פתח שער ביתו והוא מלא אבעבעות: 21 ויתאו לשבע מן-הפרורים הנפלים מעל שלחן העשיר וגם הכלבים באו וילקו אבעבעותיו: 22 ויהי כאשר מת האביון וישאוהו המלאכים אל-חיק אברהם וגם-העשיר מת ויקבר: 23 ויהי בשאול וכאבו גדול מאד וישא את-עיניו וירא את-אברהם מרחוק ואת-לעזר בחיקו:

לוקס פרק טז’ פסוקים 19-31

24 ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח-נא את-לעזר ויטבל את-ראש אצבעו במים לקרר את-לשוני כי נעצבתי במוקד הזה: 25 ויאמר אברהם בני זכר כי-אתה לקחת טובך בחייך ולעזר לקח את-הרעות ועתה הוא ינחם ואתה במעצבה: 26 ולא עוד אלא שגיא גדול מפריד בינינו וביניכם אשר לא-יוכלו לעבור החפצים ללכת מפה אליכם וגם לא יעברו משם אלינו: 27 ויאמר אם-כן אבי שאל אני מאתך לשלח אתו אל-בית אבי: 28 כי חמשה אחים לי ויעד בהם פן-יבאו גם-הם אל-מקום המעצבה הזה: 29 ויאמר אברהם יש להם משה והנביאים אליהם ישמעון: 30 ויאמר לא-כן אברהם אבי כי אם-יבא אליהם אחד מן-המתים אז ישובו: 31 ויאמר אליו אם-לא ישמעו אל-משה ואל-הנביאים גם כי-יקום אחד מן-המתים לא יאמינו:

לוקס פרק טז’ פסוקים 19-31

 

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן

כתיבת תגובה