יום ראשון , יולי 26 2020
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / לוקס פרק כג – שלמה אוסטרובסקי

לוקס פרק כג – שלמה אוסטרובסקי

לוקס פרק כג  – שלמה אוסטרובסקי


לוקס פרק כג
 

 

 

הבשורה הקדושה על-פי לוקס פרק כג

 

כג   ויקם כל-קהלם ויוליכהו אל-פילטוס: 2 ויחלו לדבר עליו שטנה לאמר את-זה מצאנו מסית את-העם ומנע אותו מתת מס לקיסר באמרו כי הוא מלך המשיח: 3 וישאלהו פילטוס לאמר האתה מלך היהודים ויען ויאמר אתה אמרת: 4 ויאמר פילטוס אל-ראשי הכהנים ואל-המון העם לא-מצאתי אשמה באיש הזה: 5 והם התאמצו לדבר מדיח הוא את-העם בלמדו בכל-יהודה החל מן-הגליל ועד-הנה: 6 ויהי כשמע פילטוס את-שם הגליל וישאל אם-הוא איש גלילי: 7 וכאשר ידע כי-מממשלת הורדוס הוא שלחו אל-הורדוס אשר היה גם-הוא בירושלים בימים האלה: 8 וישמח הורדוס עד-מאד כראותו את-ישוע כי מימים רבים התאוה לראת אתו כי-שמע את-שמעו ויקו לראת אות אשר יעשה:

לוקס פרק כג  – שלמה אוסטרובסקי

9 וירב לשאל אותו והוא לא-השיב אתו דבר: 10 ויעמדו ראשי הכהנים והסופרים ויתחזקו לדבר עליו שטנה: 11 ויבז אתו הורדוס הוא וצבאותיו ויהתל-בו וילבש אותו בגד זהורית וישלחהו אל-פילטוס: 12 ביום ההוא נעשו פילטוס והורדוס אהבים זה לזה כי לפנים איבה ביניהם: 13 ויקרא פילטוס את-ראשי הכהנים ואת-השרים ואת-העם: 14 ויאמר אליהם הבאתם לפני את-האיש הזה כמסית את-העם והנה אנכי חקרתיו לעיניכם ולא מצאתי באיש הזה כל-אשמה מן-הדברים אשר אתם טוענים אתו: 15 וגם-הורדוס לא מצא כי השיבו אלינו והנה אין-חטא מות לאיש הזה: 16 על-כן איסרנו ואתירנו: 17 ולו היה להתיר להם חבוש אחד בימי החג: 18 ויצעקו כל-המונם ויאמרו הסר את-זה והתר לנו את בר-אבא:

לוקס פרק כג  – שלמה אוסטרובסקי

19 והוא היה אסור בית הכלא על-דבר מרד אשר-נהיה בעיר ועל-רצח: 20 ויסף פילטוס וידבר אליהם כי חפץ להתיר את-ישוע: 21 והמה קראו לאמר הצלב אותו הצלב: 22 ויאמר אליהם פעם שלישית מה עשה זה רעה כל-משפט מות לא-מצאתי בו על-כן איסרנו ואתירנו: 23 ויפצרו בו בקול גדול ויבקשו אשר יצלב ויחזק קולם וקול ראשי הכהנים: 24 ויגזר פילטוס אשר תעשה בקשתם: 25 ויתר להם את-הנתון בבית האסורים על-דבר-מרד ורצח את אשר שאלו ואת-ישוע נתן להם לעשות בו כרצונם: 26 וכאשר הוליכהו משם ויחזיקו באיש אחד הבא מן-השדה ושמו שמעון איש קוריני וישימו עליו את-הצלוב לשאת אחרי ישוע: 27 וילכו אחריו המון עם-רב והמון נשים והנה ספדות ומקוננות עליו: 28 ויפן ישוע ויאמר אליהן בנות ירושלים אל-תבכינה עלי כי-על-נפשכן בכינה ועל-בניכן:

לוקס פרק כג  – שלמה אוסטרובסקי

29 כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו ואשרי השדים אשר לא היניקו: 30 אז יאמרו אל-ההרים נפלו עלינו ואל-הגבעות כסונו: 31 כי אם-ככה יעשו בעץ הלח מה-יעשה ביבש: 32 וגם-שנים אחרים אנשי רשע מוצאים למות אתו: 33 ויהי כאשר באו אל-המקום הנקרא גלגלתא ויצלבו אתו שם ואת-אנשי הרשע אחד מימינו ואחד משמאלו: 34 ויאמר ישוע אבי סלח להם כי אינם ידעים מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל: 35 והעם עמד וראה וילעיגו-לו השרים לאמר את-אחרים הושיע יושע-נא נפשו אם-הוא המשיח בחיר האלהים: 36 ויהתלו בו אנשי הצבא ויגשו ויביאו לו חמץ: 37 ויאמרו אם-אתה הוא מלך היהודים הושע נפשך:

לוקס פרק כג  – שלמה אוסטרובסקי

38 וגם-מכתב היה ממעל לו בכתב יוני ורומי ועברי זה הוא מלך היהודים: 39 ואחד מאנשי הרשע התלוים גדף אתו לאמר הלא אתה המשיח הושע עצמך ואתנו: 40 ויען האחר ויגער-בו לאמר הלא תירא את-האלהים כי ענשו ענשך: 41 והנה אנחנו כמשפט כי לקחנו כגמול ידינו והאיש הזה לא-עשה מאומה רע: 42 ויאמר אל-ישוע זכרני-נא אדני בבאך במלכותך: 43 ויאמר ישוע אליו אמן אמר אני לך כי היום תהיה עמדי בגן-עדן: 44 ויהי כשעה הששית והנה-חשך על-כל-הארץ עד השעה התשיעית: 45 ויחשך השמש ופרכת ההיכל נקרעה לשנים קרעים: 46 ויקרא ישוע בקול גדול ויאמר אבי בידך אפקיד רוחי ויהי ככלותו לדבר ויפח נפשו: 47 וירא שר-המאה את אשר נהיתה ויתן כבוד לאלהים ויאמר אכן האיש הזה צדיק היה:

לוקס פרק כג  – שלמה אוסטרובסקי

48 וכל-המון העם אשר התאספו לראות המראה הזה בהביטם אל-כל-אשר נעשה תופפו על-לבם וישובו: 49 וכל-מידעיו עמדו מרחוק וגם-הנשים אשר הלכו אתו מן-הגליל ועיניהן ראות את-אלה: 50 והנה-איש ושמו יוסף והוא מן-היעצים איש טוב וצדיק מן-הרמתים עיר היהודים: 51 אשר לא-נטה אחרי עצתם ופעלם והוא מחכה למלכות האלהים: 52 ויגש אל-פילטוס וישאל ממנו את גוית ישוע: 53 ויורד אתה ויכרכה בסדינים וישימה בקבר חצוב בסלע אשר עדן לא הושם-בו אדם: 54 והיום ערב שבת והשבת הגיעה: 55 ומן-הנשים אשר באו אתו מן-הגליל הלכות אחריו ותראינה את-הקבר ואת אשר הושם-בו גויתו: 56 ותשבנה ויכינו סמים ומרקחות ובשבת שבתו כמצוה:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה