יום שני , נובמבר 23 2020
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

“אני באתי כדי שיהיו להם חיים ובשפע שיהיו להם” (יוחנן י’ 10ב). “המאמין בי כדבר הכתוב, נהרות של מים חיים יזרמו מקרבו” (יוחנן ז’ 38). “כל הנולד מאת אלוהים, מנצח את העולם” (הראשונה ליוחנן ה’ 4). הצהרות מדהימות אלה אודות החיים שיש למאמין באדון ישוע, מובאות בברית-החדשה כנורמה לחיים משיחיים. שלום, שלווה וכח רוחני אינם יוצאי-דפן בקרב המאמינים בישוע המשיח, כי אם תופעה רגילה. האדון לא רק מציע חנינה לעונשנו, ובטחון לחיי-עולם, אלא גם חיים חדשים אשר עובדת בהם רוח קודשו לשנות את התנהגותנו ולחדש את מחשבותינו. אנו יכולים לחיות חיים כאלה,אם מצייתים אנו לכתובים המלמדים כיצד יש לחיות חיים כאלה.
כח וברכה רוחנית אינם דבר אוטומטי אותו מקבל המאמין. הם תלויים לחלוטין בהתנהגותו.

מילים אחדות למאמין החדש
דיברנו על הצורך להיות בטוחים בחיי הנצח שיש לנו דרך אדוננו ישוע המשיח.חשוב שתקוותינו תהיינה מבוססות על הבטחות בדבר ה’ בנוגע אליו. חשוב גם להעיד על חיים אשר שונו כעדות למציאות הקשר שלנו עם האדון ישוע. להלן מספר עצות:

הכרז על ישוע כאדונך, בפני אחרים (אל הרומיים י’ 10-9; לוקס יב’ 8). סרב להיות מאמין בחשאי.

קטע מנהגים רעים, והבא קץ לקשרים חברתיים רעים (תהילים א’; שנייה אל הקורינתיים ו’ 18-14).

חפש מאמין שיוכל להתפלל עמך ולעזור לך (קהלת ד’ 10-9). יש התקדמות גדולה ועידוד עם עזרה כזו.

עקרונות לחיים רוחניים
חיים משיחיים מנצחים אינם מיועדים רק למבשרים ולתלמידים מיוחדים. המשיח רוצה כי כל אנשיו יחיו חיים כאלה (שנייה אל הקורינתיים ב’ 14; אל האפסיים ד’ 13). הנקודות הבאות יובילו לחיים בעלי נצחון יומיומי במשיח:

1.הכנע לישוע המשיח כאדונך יום-יום (אל הקולוסים ב’ 6; שנייה אל הקורינתיים ח’ 5). הוא אינו יכול לברך את ההוא אשר מסרב להשתחוות בפני עליונותו ואהבתו. אנחנו שייכים לו, ולא לעצמנו. (ראשונה אל הקורינתיים ו’ 20-19).

חפש אחר הדרכת רוח הקודש יום יום (אל הרומיים ו’ 13-19, ח’ 14). אל לנו להעציב, לכבות או להתנגד לרוח-הקודש שהוא הממלא אותנו והוא המשיחה שלנו. (אל הרומיים ח’ 9; ראשונה ליוחנן ב’ 27). עלינו להתמלא, להיות נשלטים, ע”י רוח הקודש באופן עקבי (אל האפסיים ה’ 18). מאמין המלא ברוח-הקודש, מהלך בחייו באופן המביא כבוד לאלוהים (אל הקולוסים א’ 10).

נסה לחשוב עד כמה שאפשר על ישוע ולא על עצמך (אל העברים יב’ 2-3). עלינו למקד מחשבותינו בו (אל הקולוסים ג’ 2). חיינו צריכים לסוב סביבו ולא סביב עצמנו. תהליך ההתרחקות מעצמי חשוב לבניית החיים החדשים.

ציית לדבר-אלוהים (יוחנן יד’ 21,15; טו’ 10; ראשונה ליוחנן ג’ 24). לשמוע בקול ה’ חשוב יותר מזבחים (שמואל א’ טו’ 22). כיצד יכולים אנו לקרוא לישוע “אדון” אך מבלי לעשות את אשר הוא אומר לנו לעשות? אל לנו לקרוא לצייתנות לדבר ה’: “חוקיות”. חוקיות היא הוספה לדרישות האלוהיות אם לגבי הישועה, ואם לגבי החיים המשיחיים (חוקיות = הוספת חוקים לגבי דרך בה צריך להוושע או כיצד עלינו לחיות חיים משיחיים, על-פי רעיונות אנושיים).

האמן באלוהים ובטח שימלא את כל צרכיך (אל העברים יא’ 8 , יוחנן יד’ 1). הליכתנו באדון צריכה להיות מבוססת על אמונה (השנייה אל הקורינתיים ה’ 7). האמונה היא מצד אחד מתנה מאלוהים ומצד שני אחריותו של האדם. זוהי הסיבה, בגללה גער ישוע בכמה מתלמידיו על חוסר אמונתם (מתי ח’ 26; לוקס כד’ 25).
שרת ועזור לאחרים, למען ישוע (אל הגלטיים ה’ 13; שנייה אל הקורינתיים ד’ 5; אל הקולוסים ג’ 24-23). “מרווה גם יורא” (המרווה צמאון אחרים, גם צמאונו ירווה. המתרגם. משלי יא’ 25). אף מאמין אינו יכול גדול על ידי ספיגה בלבד, ללא שום נתינה. דוגמא היתולית לכך היא ים-המלח. הוא נקרא גם ים-המוות כי אין בו כל חי. נאמר עליו בהתול, כי הסיבה לכך היא שהוא רק מקבל מים ולא נותן.

חיה חיי משמעת, היא אחד מפירות רוח-הקודש (אל הגלטיים ה’ 23; השנייה לפטרוס א’ 6). למאמין נאמר “להמית” את מעשי הבשר (אל הרומיים ח’ 13; אל הקולוסים ג’ 5).

ההקרבה היומית של גופנו לאלוהים הכרחית היא (אל הרומיים יב’ 1- 2). עלינו להתנגד לשטן (יעקב ד’ 7), לעמוד בפני פיתויים ולהתגבר עליהם (יעקב א’ 12), להיות קנאים למעשים טובים (טיטוס ב’ 14) ולאהוב אחרים (יוחנן יג’ 34). כשאנחנו שוגים עלינו להודות בכך ולהפסיק לחטוא.

עקרונות הרשות להכשל
האם מאמינים נכשלים או שוגים? כמובן שכן. ראה, למשל, אנשים כמו דוד, פטרוס ואנשי אלוהים אחרים. אך חשוב תמיד לתקן, על-מנת שלא נצטרך לבוא תחת ידו המחנכת של אלוהים (אל העברים יב’ 9-5). אלו הם כלי-העזר האלוהיים:

1. מלא את אחריותך.

התוודה ונטוש כל מחשבה והתנהגות שהנך יודע שהם אינם ברצון אלוהים (משלי כח’ 13; ראשונה ליוחנן א’ 9).
השלם עם אחרים עד כמה שאפשר (מתי ה’ 24-23; אל הרומיים יב’ 18).
היה סלחן (מתי ו’ 15-14; יח’ 35). היה סבלני (אל הקולוסים ג’ 13) ואוהב עד כמה שאפשר (ראשונה לפטרוס ד’ 8; ראשונה אל הקורינתיים יג’ 7-4).
חזור חזרה להתחברות מלאה עם אלוהים ע”י קריאה בדברו ותפילה וחזור להתחברות עם המאמינים שסביבך.

2. השען על נצחונו של המשיח. נסה לשבור מעגלים של חטא ווידוי במקרה של חטא שחוזר על עצמו. זכור, ישוע השיג נצחון על החטא, בחיינו:

הוא שבר את כוחו של טבענו החוטא (אל הרומיים ו’ 6) וחרץ את דינו של החטא בבשר (אל הרומיים ח’ 3). אנו, שהיינו פעם עבדים לחטא (אל הרומיים ו’ 20) שוחררנו לחופשי. אין זה אומר כי הטבע החוטא נכחד (אל הגלטיים ה’ 17-16; אל הרומיים ז’ 23,21; מתי כו’ 41) אך כוחו העליון נוצח והוחלש.

המאמינים אינם צריכים לפחד מהשטן. הוא נוצח על הצלב (יוחנן יב’ 31; טז’ 11), וכוחו על המאמינים בוטל (אל הקולוסים ב’ 15; אל העברים ב’ 14). אולם, נאמר לנו כי עלינו להתנגד לו (הראשונה לפטרוס ה’8–9)

העולם בנוי ממערכות ערכים שטניות ומוסריות שטנית בעלת השפעות שליליות שהם אויבי המאמין (ראשונה ליוחנן ב’ 16-15). מערכת זו נוצחה ע”י ישוע אדוננו (יוחנן יב’ 31, הראשונה לקורינתיים יא’ 32). הוא התפלל עבורנו שננצל ממנה (יוחנן יז’ 15). לנו יש נצחון על מערכת זו (ראשונה ליוחנן ד’ 4, ה’ 4).

עקרונות לזמן שמוקדש לאלוהים
כל מאמין חייב לשהות זמן יומי במחיצת אלוהים. חיינו הם בעלי קשר אינטימי עם האדון ישוע. ישנם מאפיינים מסויימים הנראים בחיי מאמין שאלוהים משתמש בו ומברך אותו.

1.זמן שקט. אוזן התלמיד מתעוררת עלמנת לשמוע את קולו של אלוהים (ישעיהו נ’4) היום צריך להתחיל עם אלוהים (מרקוס א’ 35). ערבים או זמנים אחרים טובים לקריאה בכתובים ולמידתם, אך על-פי נסיונם של מאמינים רבים ואף לפי חייו של ישוע נראה כי הכרחי לבלות זמן שקט עם אלוהים בתחילת היום. הזמן הזה מיועד להגות וקשר ישיר עם אלוהים.

2.תפילה. מושיענו אמר “עליהם להתפלל תמיד..” (לוקס יח’ 1). זו לא היתה רשות או אפשרות בחייו עלי אדמות, ואין זו אפשרות עבורנו. זה אמור להיות קשר מתמיד עם אלוהים. אם אין לנו, הרי שלא בקשנו (מתי ז’ 7). התחלה חשובה לכל יום היא הקדשת גופנו לאדון למטרותיו וחפוש אחר הדרכתו עבורנו עבור היום.

3.לימוד בכתובים. הכתובים ניתנו לנו מאלוהים כמזון לנפשותינו (אל העברים ה’ 14-12; תהילים יט’ 11). עלינו לאכול את דבר אלוהים (ירמיה טו’ 16). כיצד יכול מאמין צעיר לטהר את דרכו? “לשמור כדבריך”, ולימוד שיטתי כגון קריאת התנ”ך כולו בזמן אחר, או למוד בנושא כלשהו. חשוב שנדע לקרוא בכתובים ולהשליך השלכות על חיינו אנו. רצוי גם ללמוד פסוקים בעל-פה (תהילים קיט’ 11).

4.עדות. ניתן לנו מאת האלוהים כח להעיד על ישוע המשיח (מעשי השליחים א’ 8). הדרך הטבעית להעיד היא לחלוק עם הסובבים אותנו באמונתנו ובדרך חיינו. כשאנו מתגברים על פחדנו מאנשים, נוכל להעיד על המשיח עם אלו שמסביבנו אשר גורלם הוא נצח ללא משיח.

עקרונות הקהילה
לאדון ישוע ישנה אהבה רבה לקהילתו, על-אף כל חסרונותיה הארציים (אל האפסיים ה’ 25). היא בנוייה מאנשים פדויים. הוא רוצה שהם יתאספו במקומות שונים ויבנו ויעודדו אחד את השני, שישתחוו יחדיו, ילמדו מדברו ויצייתו למצוותיו. הכתובים לא נותנים פתח למאמין לחיות לבד ללא השתחוות עם מאמינים אחרים. פסוקים נבחרים בנושא מופיעים במעשי השליחים ב’ 42-41.פסוקים אלו מציירים פעילות יומיומית ואחריותה של הקהילה.

1.טבילה. ההצהרה הפומבית של אמונה במשיח מצד המאמין הצעיר (מעשי השליחים ח’ 37-36).

2.למוד דבר השליחים. כיום דבריהם נמצאים במסגרת הכתובים, ביחד עם דברי הנביאים מהתנ”ך. הלמוד והדרשה בדבר יהוה הם אחד האמצעים שה’ נתן למאמינים על-מנת שיגדלו באמונתם.הם מאפשרים למוד שיטתי וכן מדריכים ומעודדים ללמוד אישי בבי.
3.התחברות. נאמר למאמינים שלא יזניחו חברתם של מאמינים אחרים (אל העברים י’25). אלו הנוטשים את קהילתם, נאמר עליהם שהם “לא ממנו” (ראשונה ליוחנן ב’ 19). התבודדות והתנכרות אינם חלק מהחיים המשיחיים הבריאים. שים-לב כיצד חיו בצוותא המשיחיים מהמאה הראשונה (מעשי השליחים ב’ 44- 47). שים-לב גם כיצד פותחות כל האגרות.

4.בציעת הלחם. מדובר בסעודת זכרון של לחם ויין שמוסדה ע”י האדון בלילה בו נמסר לידי אוייביו (לוקס כב’ 20-19). הסעודה קויימה ע”י המאמינים הראשונים (מעשי השליחים כ’ 7; הראשונה לקורינתיים יא’ 23- 24).

5.תפילות. ישנו מקום לתפילה ציבורית, עם מאמינים אחרים, כפי שיש מקום לתפילת היחיד (מעשי השליחים א’ 14). ישנו אספקט נוסף לתפילת רבים (מתי יח’ 19). מאורועות גדולים ארעו כשמאמינים התפללו יחדיו.
אולי מסרת את חייך לאדון ישוע. אם כן, זוהי התחלה טוב. כעת עליך להתמסר אליו, על-מנת שיחיה בתוכך יום יום (אל הגלטיים ב’ 20). אז הוא ינצח דרכך ובתוכך.

לחיות חיים חדשים שיעור מס’ 13

הלידה החדשה הנה רק התחלה לחיים החדשים של המאמין. קשורות בהם זכויות וחובות רבים. חשוב לכם להבין את הנקודות הבאות:

1.ישוע המשיח בא על מנת לתת למאמין (בחר אחת מן התשובות)

חיי עולם.
חיים בשפע.
נצחון על העולם ופיתוייו.
כל התשובות נכונות.

2. אדם המתחיל להאמין בישוע, חשוב שהוא (בחר בשלוש תשובות)

ישנה את אופיו.
יצהיר לפני אחרים על אמונתו.
ינטוש דרכים וחברויות מזיקות.
יחפש עזרה ממאמין בוגר יותר.

3. כתוב במילים שלך ראשונה אל הקורינתיים ו’ 20-19.

כיצד משפיע קטע זה עליך באופן אישי?

4. זהה את המפתח לחיי נצחון משיחיים בפסוקים הבאים:

יוחנן יד’ 21

אל הרומיים יב’ 2-1

השנייה אל הקורינתיים ד’ 5

אל האפסיים ה’ 18

אל הקולוסים ג’ 2

אל העברים יא’ 6

5. סמן בעגול נכון או לא נכון

ישנה אפשרות לחטוא לאחר שהפכנו משיחיים (נכון/לא נכון)
אנחנו חייבים לחטוא (נכון/לא נכון)
אין זה משנה אם אנו חוטאים או לא, מפני שפעם שנושענו, ותמיד נשאר נושעים (נכון/לא נכון)
אין לנו צורך להתוודות על חטאינו, מפני שכשנושענו אלוהים סלח לכל חטאינו בעבר בהווה ובעתיד (נכון/לא נכון)

6.מה חלקו של אלוהים ושל האדם בחזרה בתשובה ובסליחה של המאמין (ראשונה ליוחנן א’ 9)?

7. אילו פעולות מופיעות בפסוקים הבאים, אשר יכולות להעמיק את הקשר שלנו עם האדון?

מרקוס א’ 35

תהילים קיט’ 11-9

מעשי השליחים א’ 8

8. באילו חמישה דברים עסקו ראשוני הקהילה יום יום?

(מעשי השליחים ב’ 42-41) אילו מהם הם חלק מחייך אתה?

9. מה דעתך? מה התרחש לפני שהגעת לאמונה? מהו השינוי המשמעותי ביותר שראית בחייך מאז?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו): “אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

לפי דעתך, מה יותר חשוב למאמין: ללכת לגן עדן או למצות את החיים כאן על הארץ ?
איך היית מתאר את הדרך שבה צריך לחיות מאמין אמיתי ?
האם אתה חושב שזה חשוב למאמין להיות מעורב בקהילה מקומית?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

ראה גם

דמותו של אלוהים – דיון שלישי

דמותו של אלוהים – דיון שלישי “ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו (ישעיה …

כתיבת תגובה