יום שישי , מאי 24 2024
heen
דף הבית / יסודות המשיחיות / מיהו אלוהים – דיון שני

מיהו אלוהים – דיון שני

מיהו אלוהים – דיון שני

“כי אנכי אל, ואין עוד אלוהים, ואפס (אף אחד) כמוני” (ישעיהו מו’ 9) הכתובים מביאים לאוזנינו את קולו של האחד, העליון! רם ונשא, שוכן עד. (ישעיהו נז’ 15). מתוך המסתוריות הנצחית של ישותו המוחלטת, הוא מציג עצמו בפנינו כ “אלוהים חיים” (תהילים מב’ 3; פד’ 3; דניאל ו’ 21; הראשונה אל טימותיאוס ד’ 10; ו’ 16 אל העברים ט’ 14; י’ 31). “גדול יהוה ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר” (תהילים קמה’ 3). גדולתו רבה כל כך, עד כי “בו אנחנו חיים, ומתנועעים וקיימים” (מעשי השליחים יז’ 28). שוב ושוב נשמעת הקריאה “אלוהים, מי כמוך?” (תהילים עא’ 19; פט’ 9; קיג’ 5) התשובה היא “אין כמוך”.

רעיונות מקובלים לגבי אלוהים
השם “אלוהים” תמיד נמצא על שפתי רבים. היו אלה שהתכחשו לקיומו, אלו שקללו בשמו, ואלה אשר הבינו שלא כהלכה מיהו. אתיאיסטים טוענים כי אין אלוהים, וכי הם יכולים להוכיח זאת. האגנוסטים טוענים כי אין אפשרות להוכיח את קיומו, ובחריצות רבה מנסים לשכנע מליונים רבים, להאמין בבורות זו. הפנתאיסטים טוענים כי אלוהים הוא הטבע, הנברא ע”י עצמו, ולאדם חלק בו. הפוליתאיסטים טוענים שאין אל אחד, כי אם רבים. בקטגוריה זו נכללות קבוצות רבות, ביניהן עובדי-האלילים והמורמונים. מושגים רבים נוספים ישנם לגבי אלוהים. למשל, שהכל הינו אלוהים, כשגם אני ואתה נכללים באלוהות זו. או למשל, שהאלוהים הוא בעצם רעיון בלבד, עקרון, כח מסויים, או חוק כללי. יש כאלה הרואים באלוהים משענת פסיכולוגית, או להבדיל, נוירוזה (פחד לא-מוסבר). האדם יצר פסלים ודמויות שיצגו אלילים (מעשי השליחים יט’ 28-23), על-אף שעסוק זה נאסר בתורה (שמות כ’ 5-4). אנשים רבים קראו לעצמם אלים ודרשו שיעבדו אותם. היו אלו, שסירבו להכיר באחריותם כלפי כל ישות עליונה ובעצם נהפכו להיות האלוהים של עצמם.

הוכחה לקיומו של אלוהים
הכתובים אינם מנסים להוכיח את קיום אלוהים. הם מניחים כי הידע לגבי מיהו אלוהים טבועה בהכרתו וישותו של האדם. כתוב כי רק הטיפש יכחיש את קיומו (תהילים יד’ 1; נג’ 2 נבל=טיפש).נאמר שהאדם הרשע מנסה לשכוח את אלוהים (תהילים י’ 4).
בארכיאולוגיה ממצא חשוב המראה על נוכחות אדם בעבר, הוא ראיות עבודת אלוהים (מקדשים וכו’). אף דיקטטורה לא הצליחה עדיין, להשכיח מאנשים את אמונתם באלוהים, על-אף מאמצים רבים. האדם, לאורך ההסטוריה, ידע תמיד כי אלוהים קיים, ושעליו לתת את הדין על מעשיו, בפני האלוהים. “כי מה שנודע על אלוהים גלוי בקרבם. שהרי אלוהים גלה להם. הלא עצמותו הנעלמת היא כוחו הנצחי ואלוהותו, נראית בבירור מאז בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים הברואים, לכן אין להם במה להצטדק” (אגרת אל הרומיים א’ 20-19).
ההכרה הפנימית בקיומו של אלוהים נכחה זמן רב לפני שהחלו להצטבר הוויכוחים בעד ונגד האמונה. רק התקפה שיטתית של המדינה, מערכת החינוך ואמצעי התקשורת, יכולים להחליש את האמונה באלוהים. נראה גם כי, ככל שגוברים הגאווה, יהירות אינטלקטואלית, שחיתות והתפוררות חברתית, כך גם גוברות השאלות לגבי קיומו של אלוהים. ישנם השואלים “למה שנאמין באלוהים? אנו יכולים להסביר הכל על דרך הטבע או האבולוציה’. אלו הרואים עצמם פקחים יותר מהמאמינים באלוהים צריכים לשקול את המשפטים הבאים:

1.אין דבר הנברא מעצמו. שום עבודה מדעית לא הוכיחה אפשרות של דבר הנברא מעצמו והוא בעל המשכיות. למעשה לא קיים “יש מאין”. הכתובים אומרים “הן כל בית, יש לו בונה, אך בונה הכל הוא האלוהים” (אל העברים ג’ 4).
2.מבנים מורכבים דורשים יוצר או מתכנן. האיברים בגוף האדם כגון העיניים או המוח, מורכבים יותר ממחשב או שעון. אולם אף אחד לא יעלה על דעתו שאלה האחרונים הגיעו לידי קיום במקרה.

השקפת הכתובים על אלוהים
1.ישנו רק אלוהים אחד. גם התנ”ך וגם הברית-החדשה, טוענים שיש רק אלוהים אחד (דברים ו’ 4; ישעיהו מה’ 5; ראשונה אל טימותיאוס ב’ 5). היהדות והאיסלם בדעה אחת עם המשיחיות בנושא זה. לעתים אנו שומעים אנשים מדברים על אלוהים אחרים (ראשונה אל הקורינתיים ח’ 6-5). וגם הכתובים משתמשים לעתים במילה אלוהים כדי להראות עליונות של מישהו על אחר (שמות ז’ 1; תהילים פב’ 6), אך ישנו רק אלוהים אמיתי אחד.
2.אלוהים קיים בשלוש אישיויות. השם אלוהים מצביע על רבים ולא על יחיד. הוא אחד בקיומו, אך הכתובים מפרידים אותו לרבים, על-פי תכונותיו הרבות. השם אלוהים מופיע בתנ”ך 2600 פעמים. על-אף צורת הרבים שלו, הפעלים המצורפים לשם מופיעים בלשון יחיד. דברים פרק ו’ פסוק 4 הוא האישור היהודי הקלאסי לכך שיש רק אלוהים אחד. אנו קוראים לפעמים בתנ”ך שאלוהים מדבר על עצמו בלשון רבים (בראשית א’ 26; ג’ 22). לא היה שום מלך בישראל שדיבר על עצמו בצורה כזאת. ישנם פסוקים העושים הבדלה בין “אלוהים לאלוהים”(תהילים מה’ 8-7; אל העברים א’ 8 או “נאום יהוה לאדוני תהילים קי’ 1; מתי כב’ 46-42). ההתגלות המלאה יותר של אלוהים, כפי שהיא קיימת באב, בבן וברוח-הקדוש ניתנת לנו בברית-החדשה. כל אחד מהם נקרא אלוהים, על-אף שהברית-החדשה פוסקת שישנו אלוהים אחד.

האב הוא אלוהים. ראה ראשונה לתסלוניקים א’ 1; שנייה לפטרוס א’ 17.
רוח-הקודש היא אלוהים. ראה מעשי השליחים ה’ 4-3 שנייה אל הקורינתיים ג’17.
הבן הוא אלוהים. ראה הראשונה ליוחנן ה’ 20; טיטוס ב’ 13; יוחנן א’ 1; יוחנן א’ 14; יוחנן כ’ 28-26; מעשי השליחים כ’ 28; אל הרומיים ט’ 5; אל הקולוסים ב’ 9-8; ראשונה אל טימותיאוס ג’ 16; אל העברים א’ 8; ההתגלות א’ 8; ההתגלות א’ 18-17.

כל התכונות האלוהיות מיוחסות לשלושתם. המעלות של: רצון, רגש והגיון מיוחסים גם הם לשלושתם. האב, הבן ורוח-הקודש מובדלים הם זה מזה, אך באותה עת, מצורפים הם יחד בישות אלוהית אחת. (ראשונה לפטרוס א’ 2; אגרת יהודה פס’ 21-20). שמותיהם שזורים בנוסחת הטבילה (מתי כח’ 19), ובברכת הפרידה של השליח פולוס (שנייה אל הקורינתיים יג’ 14). אפשר לזהותם בטבילתו של ישוע (מתי ג’ 17-16). בנאום בספר יוחנן (יוחנן יד’ 20-16; טו’ 26; טז’ 16-7). האחידות גם היא מוצגת. (יוחנן יד’ 9; יז’ 22). הם נקראים אישיויות של האלוהות, אך אין הכוונה לאישיות כפי שאנו מבינים את המונח. אין הכוונה לשלשה אלים שונים, או לאלוהים בעל שלושה ראשים. האלוהים הוא אחד בישותו. המונח “השילוש” הומצא כדרך נוחה לתאר את האלוהות, אך הוא אינו מופיע בכתובים. הדבר נכון גם לגבי הביטוי “האל המשולש”. מכיוון שאין לנו אפשרות להשוות את האלוהים לשום דבר, בנושא זה, הרי שאין בשפתנו ביטויים שיתארו אמת זו באופן מדויק. הכתובים לא מסבירים אמת זו. לכן עלינו לקבל את הצהרות הכתובים בנושא זה ולהסתפק בכך.

3.אלוהים הוא רוח. ראה יוחנן ד’ 24. הוא מופיע בצלם אנוש וגם שומעים את קולו. הוא מראה עצמו באירועים בטבע כגון רעם או ברק, אולם הוא למעשה ישות רוחנית בלתי-נראית, שאינה מוגבלת ע”י זמן, שטח וצורה.

4.לאלוהים ישנה אישיות. הוא איננו עקרון או רעיון. מיוחסות לו תכונות כגון ידע (ראשונה ליוחנן ג’ 20), רגישות והרגשות (בראשית ו’ 6). רצון ונקיטת עמדה (יעקב א’ 18). קיימים בו אהבה וכעס. הוא זוכר או בוחר לשכוח. הוא קובע חוקים ומכריז על העתיד. הוא אינו מכונה. נחמה רבה יש למאמין בידיעה שאלוהים הוא אהבה (ראשונה ליוחנן ד 8, 16). שום עיקרון או כוח עליון בלתי-אישי יוכל להצדיק הצהרה כגון “השליכו עליו כל יהבכם (דאגתכם) כי הוא דואג לכם” (ראשונה לפטרוס ה’ 7). אלוהים נקרא גם: יהוה,יהוה צבאות,הבורא,המושיע, הגואל ושמות רבים אחרים. השם יהוה נחשב לשם המקודש ביותר של אלוהים. שם זה לא בוטא מעולם וניקודו המלא ואופן ביטויו ניתנים להשערות בלבד.
אף אחד אינו יכול להתבסס על הכתובים ולומר שקימת מילה אחת ויחידה שמתאימה לאלוהים. חשוב שנכיר את אלוהי הכתובים שצווה עלינו, להכיר את בנו, ישוע המשיח, שהוא הדרך היחידה אל אלוהים (יוחנן יד’ 6).

 

מיהו אלוהים? שיעור מס’ 2

חשוב לדעת במי אנו מאמינים. כיצד הוא מתואר? האם יש לך רעיונות מוטעים לגביו?

1. אלוהים הוא (בחר אפשרות אחת)

רעיון
כח עליון
אדם
רוח

2. איזה מהבאים יתאר בדיוק מירבי את תפיסתך לגבי אלוהים. הוא כמו:

שוטר
מנהל
אביך עלי האדמות
מכונה
אף תשובה אינה מתאימה

3. כיצד היית מסביר מיהו אלוהים לאדם, שאף-פעם לא שמע עליו?

4. האם הכתובים מתיימרים להוכיח את קיומו של אלוהים, או האם הם רואים את עובדת קיומו כמובנת מאליה (בראשית א’ 1)?

כיצד יכול לדעת אדם על קיומו של אלוהים גם ללא הכתובים (תהילים יט’ 5-2; אל הרומיים א’ 20-19)?

מדוע אתה מאמין שאלוהים קיים?

5. הכתובים מלמדים כי:

יש אלוהים אחד.
ישנם שלושה אלוהים.
ישנם אלוהים רבים.
כולנו משתחווים לאותו אל.

6. כיצד מתייחסים הכתובים לאלים אחרים להם סוגד האדם (ראשונה אל הקורינתיים ח’ 6-5)? רשום במילים שלך פסוק זה.

1.כיצד היית מסביר למישהו את המשפטים הבאים: האב הוא אלוהים, הבן הוא אלוהים, הרוח הוא אלוהים, יש רק אלוהים אחד ?

8. אלוהים הוא רוח, פירושו:
אין לנו אפשרות להכירו.
אין לנו אפשרות לראותו.
הוא אינו יכול להראות עצמו.
הוא אינו אישי.

9. מה דעתך? מכיוון שהאלוהים הוא אישיות, ישנה אפשרות למערכת יחסים אישית עמו. האם היית יכול לתאר את מערכת היחסים שלך בהווה עם אלוהים?

10. מה דעתם של האחרים? צור קשר עם לפחות שלושה אנשים ושאל אותם את השאלות הבאות: (אולי תרצה לומר משהו כמו): ” אני מעורב בקבוצת לימוד הכתובים ב:(שם העיר). התוכל/י לעזור לי בכך שתאמר/י לי מה דעתך בקשר לשלוש שאלות חשובות ?

כיצד היית מגדיר את אלוהים ?
לפי דעתך, מהי ההוכחה הגדולה ביותר לקיומו של אלוהים? (אם הוא אינו מאמין בקיומו של אלוהים, שאל :מדוע)?
אם היית יכול לבקש מאלוהים כל דבר, מה היית מבקש ?

תודה רבה לך על עזרתך, האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק של תוצאות הדיון? תודה לך ” רשום את שמם ואת כתובתם על כרטיס. רשום את תשובותיהם מאחורי הכרטיס וציין אם הם מעונינים לקבל את תוצאות הדיון. הבא עמך את הכרטיסים לשעור הבא. תוצאות הדיון ישלחו ע”י מנחה השיעורים לאנשים המעונינים בתוצאות הדיון.

 

“דברך אמת” – דיון ראשון
מיהו אלוהים – דיון שני
דמותו של אלוהים – דיון שלישי
הבנת האדם – דיון רביעי
בעית החטא – דיון חמישי
הרהורים לגבי הנצח – דיון שישי
ישוע המשיח-מתת אל דיון שביעי
משמעות הצלב – דיון שמיני
הלידה החדשה – דיון תשיעי
ישועה ע”י חסד דיון עשירי

 

 

אמונה בישוע המשיח – דיון אחד עשר
הבטחון שבישועה – דיון שנים עשר
לחיות חיים חדשים – דיון שלושה עשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראה גם

הבנת האדם – דיון רביעי

הבנת האדם – דיון רביעי “מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו?” שואל המשורר …

כתיבת תגובה