יום שישי , דצמבר 3 2021
heen

מירוץ האמונה – 2011

מירוץ האמונה  – 2011


מירוץ האמונה
 

 

אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק ט

ט   טהלא שליח אנכי הלא חפשי אנכי הלא ראיתי את-ישוע המשיח אדנינו הלא פעלי אתם באדנינו: 2 ואם-אינני שליח לאחרים לכם שליח אני כי חותם שליחותי אתם באדנינו: 3 וכנגד הדנים אותי אני אמר: 4 האין רשות בידנו לאכל ולשתות: 5 האין רשות בידנו להוליך עמנו אחות לאשה כשליחים האחרים וכאחי האדון וכמו כיפא: 6 אם-לי לבדי ולבר-נבא לא נתנה רשות לחדל לעשות מלאכה: 7 מי יצא בצבא ופרנסתו עליו מי נטע כרם ולא יאכל את-פריו מי רעה עדר ומחלב העדר לא יאכל:

מירוץ האמונה

8 הכדרך בני אדם אני מדבר כזאת הלא גם-התורה אמרת כן: 9 כי כתוב בתורת משה לא-תחסם שור בדישו: 10 הלשורים חושש האלהים או רק-למעננו מדבר אכן למעננו נכתב כי החרש יחרש אלי-תקוה והדש ידוש אלי-תקוה לקחת חלקו בתקוה: 11 אם-זרענו בכם עניני הרוח הדבר גדול הוא שנקצר מכם עניני הבשר: 12 ואם לאחרים יש רשות עליכם הלא יותר לנו אבל לא עשינו כרשות הזאת כי אם-סבלנו את-הכל לבלתי-שום מעצר לבשורת המשיח: 13 הלא ידעתם כי עבדי עבדת הקדש אכלים מן-הקדשים ומשרתי המזבח לקחים חלקם במזבח: 14 כן תקן אדנינו גם-הוא שיחיו המבשרים מן-הבשורה: 15 ואנכי לא עשיתי כאחת מאלה וגם לא-כתבתי זאת למען יעשה-לי כן כי-טוב לי המות מאשר ישים איש את-תפארתי לריק: 16 אם-אבשר את-הבשורה אין-לי להתפאר כי-החובה מטלת עלי ואוי לי אם-לא אבשר:

מירוץ האמונה

17 כי אם-ברצוני אעשה יהיה-לי שכר ואם-שלא ברצוני פקדת משמרתי היא: 18 ועתה מה-שכרי הלא שאבשר בשורת המשיח בלא-מחיר לבלתי השתמש להנאת עצמי ברשות הנתנה–לי בבשורה: 19 כי בהיותי חפשי מכל עשיתי עצמי עבד לכל-אדם לקנות את-הרבים: 20 ואהי ליהודים כיהודי לקנות היהודים אשר הם תחת התורה להם הייתי כמי שתחת התורה אף כי-אני אינני תחת התורה למען קנות אותם שהם תחת התורה: 21 לאתם שאין להם תורה הייתי כמי שאין לו תורה אף על-פי שאינני בלא-תורת אלהים כי-תורת המשיח תורתי למען קנות אותם שאין להם תורה: 22 ולחלשים הייתי כחלש לקנות את-החלשים הכל לכלם נהייתי למען אושיע אחדים על כל-פנים:

מירוץ האמונה

23 ואת-זאת אני עשה בעבור הבשורה למען יהיה חלקי בה: 24 הלא ידעתם כי-הרצים באצטדיון כלם רצים ואחד יזכה בשכר הנצחון כן רוצו למען תזכו בו: 25 וכל-העמד להתגושש ינזר מכל-דבר המה לקחת כתר נפסד ואנחנו לקחת כתר אשר איננו נפסד: 26 לכן הנני רץ לא כמו בחשכה הנני נלחם לא כהולם רוח: 27 כי אם-אדכא את-גופי ואשעבדנו שלא-אהיה אני הקורא לאחרים נאלח בעצמי:

מירוץ האמונה

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה