יום ראשון , פברואר 28 2021
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / מעשי השליחים פרק ג – שלמה אוסטרובסקי

מעשי השליחים פרק ג – שלמה אוסטרובסקי

מעשי השליחים פרק ג – שלמה אוסטרובסקי


מעשי השליחים פרק ג
 

 

 

מעשי השליחים פרק ג

 

ג   ופטרוס ויוחנן היו עלים יחדו אל-המקדש לתפלת המנחה בשעה התשיעית: 2 ואיש אחד פסח מבטן אמו הובא שמה אשר הושיבהו יום יום לפני שער המקדש הנקרא שער המהדר לשאל מתנות מאת באי המקדש: 3 ויהי כראתו את-פטרוס ואת-יוחנן באים אל-המקדש ויבקש מאתם צדקה: 4 ויסתכל-בו פטרוס וגם-יוחנן ויאמר אליו הביטה אלינו: 5 וישם פניו אליהם ויקו לקחת מאתם מתנה: 6 ויאמר פטרוס כסף וזהב אין-לי ואשר בידי אתו אתננו לך בשם-ישוע המשיח הנצרי קום התהלך: 7 ויאחז ביד ימינו ויקימהו ויחזקו פתאם רגליו וקרסליו: 8 ויקם על רגליו ויהלך ויבא אתם אל-המקדש והוא מתהלך ומדלג ומשבח את-האלהים:

מעשי השליחים פרק ג

9 ויראהו כל-העם מתהלך ומשבח את-האלהים: 10 ויכירו אותו כי הוא הישב לשאל צדקה בשער המקדש המהדר וימלאו שמה ותמהון על הנעשה לו: 11 ויהי הוא מחזיק בפטרוס וביוחנן וירץ אליהם כל-העם אל-האולם הנקרא אולם של-שלמה וישתוממו: 12 וירא פטרוס ויען ויאמר אל-העם אנשי ישראל מה אתם תמהים על-הדבר הזה ומה-תסתכלו בנו כאלו בכחנו ובחסידותנו הוא מהלך: 13 אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלהי אבותינו הוא פאר את-עבדו ישוע אשר אתם מסרתם וכחשתם בו בפני פילטוס כשהיה דן לפטרו: 14 אבל אתם כחשתם בקדוש ובצדיק ושאלתם כי-ינתן לכם איש רצח בבקשתכם: 15 ואת-שר החיים המתם אשר האלהים הקים מן-המתים ואנחנו עדיו:

מעשי השליחים פרק ג

16 ועל אמונת שמו חזק שמו את-האיש הזה אשר אתם ראים ומכירים ואמונתנו בו העלתה-לו את-הארכה הזאת לעיני כלכם: 17 ועתה אחי ידע אני כי בבלי-דעת עשיתם גם-אתם גם-ראשיכם: 18 והאלהים ככה מלא את אשר הגיד מקדם בפי כל-נביאיו כי יענה המשיח: 19 לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם: 20 למען אשר-יבאו ימי רוחה מלפני יהוה וישלח את-אשר יעדו לכם מקדם את-ישוע המשיח: 21 אשר צריך שיקבלו אתו השמים עד-ימי שוב כל-הדברים לתקונם כאשר דבר האלהים בפי-נביאיו הקדושים מימי עולם:

מעשי השליחים פרק ג

22 הן משה אמר אל-אבותינו נביא יקים לכם יהוה אלהיכם מקרב אחיכם כמני אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם: 23 והיה כל-הנפש אשר לא תשמע אל-הנביא ההוא ונכרתה מעמיה: 24 וגם כל-הנביאים משמואל ואשר נבאו אחריו כלם הגידו מראש את-הימים האלה: 25 אתם בני הנביאים ובני הברית אשר כרת האלהים עם-אבותינו באמרו אל-אברהם ונברכו בזרעך כל משפחות האדמה: 26 לכם בראשונה העמיד האלהים את-עבדו ישוע וישלחהו לברך אתכם בשובכם איש מרע מעלליכם:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה