יום שלישי , נובמבר 24 2020
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / מעשי השליחים פרק יב – שלמה אוסטרובסקי

מעשי השליחים פרק יב – שלמה אוסטרובסקי

מעשי השליחים פרק יב  – שלמה אוסטרובסקי


מעשי השליחים פרק יב
 

 

 

מעשי השליחים פרק יב

 

יב   בעת ההיא שלח המלך הורדוס את-ידו להרע לאנשים מן-הקהל: 2 וימת את-יעקב אחי יוחנן בחרב: 3 וירא כי-טוב הדבר בעיני היהודים ויוסף לתפש גם-את-פטרוס והימים ימי חג-המצות: 4 ויאחז אתו ויתנהו במשמר וימסרהו לארבע מחלקות של-ארבעה אנשי צבא לשמרו כי אמר להעלותו אחרי הפסח לפני העם: 5 פטרוס היה עצור במשמר והקהילה העתירה בעדו בחזקה אל-האלהים: 6 ויהי בלילה אשר אמר הורדוס להביאו מחר לדין ויישן פטרוס בין-שני אנשי צבא והוא אסור בשנים זקים ושמרי הפתח שמרים את-המשמר:

מעשי השליחים פרק יב

7 והנה מלאך יהוה נצב עליו ואור נגה בחדר ויספק על-ירך פטרוס ויעירהו לאמר קום מהרה ויפלו מוסרותיו מעל ידיו: 8 ויאמר אליו המלאך חגר מתניך והנעל את-רגליך ויעש כן ויאמר אליו עטה מעילך ולך אחרי: 9 ויצא וילך אחריו ולא ידע אם-אמת הוא הנעשה-לו על-ידי המלאך כי כמראה היה בעיניו: 10 ויעברו דרך המשמרת הראשונה והשניה ויבאו עד-שער הברזל אשר יצאו בו העירה ויפתח השער לפניהם מאליו ויצאו החוצה ויעברו רחוב אחד ויעל המלאך מעליו פתאם:

מעשי השליחים פרק יב

11 ויהי בשוב דעתו עליו ויאמר פטרוס עתה זה ידעתי באמת כי האלהים שלח את-מלאכו ויפלטני מיד הורדוס ומכל-מזימת עם היהודים: 12 הוא חשב כזאת והוא בא עד-בית מרים אם יוחנן המכנה מרקוס אשר נקהלו-שם רבים והם מתפללים יחד: 13 וידפק על-דלת השער ותגש נערה להקשיב ושמה רודי: 14 ותכר את-קול פטרוס ומשמחתה לא-פתחה לו את-דלת השער ותרץ הביתה ותגד להם כי-פטרוס עמד על-הפתח: 15 ויאמרו אליה משגעת את והיא מתאמצת כי-כן הדבר ויאמרו מלאכו הוא: 16 ופטרוס דפק עוד ויפתחו ויראהו ויתמהו: 17 וירמז להם בידו לחשות ויספר להם אשר-הוציאו האדון מן-המשמר ויאמר הגידו את-זאת ליעקב ולאחים ויצא וילך-לו למקום אחר:

מעשי השליחים פרק יב

18 הבקר אור ומבוכה רבה היתה בין אנשי הצבא על-פטרוס ויאמרו מה-היה לו: 19 ויהי כאשר בקש אותו הורדוס ולא מצאו חקר את-השמרים ויצו להוציאם למות וירד מיהודה אל-קיסריה וישב שם: 20 והורדוס אז נטר את-בני-צור וצידון ויבאו אליו לב אחד ויפתו את-בלסטוס אשר על-חדר המלך ויבקשו שלום יען לקחו מחית ארצותם מארץ המלך: 21 ויהי ביום המועד וילבש הורדוס לבוש מלכות וישב על-כסא המשפט ויטף אליהם אמרתו: 22 ויריעו לו העם לאמר קול אלהים הוא ולא קול אדם:

מעשי השליחים פרק יב

23 ויכהו מלאך-יהוה פתאם עקב אשר לא-נתן כבוד לאלהים ויאכלהו תולעים וימת: 24 ודבר אלהים הולך ורב: 25 וישובו בר-נבא ושאול מירושלים אחרי כלותם את-השמוש ויקחו אתם את-יוחנן המכנה מרקוס:

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה