יום שלישי , אוגוסט 9 2022
heen

רומיים ז

רומיים ז


רומיים ז

 

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים פרק ז

ז   או הלא ידעתם אחי כי לידעי התורה אני מדבר כי התורה תשלט על-האדם כל-ימי חייו: 2 כי אשת איש מן התורה זקוקה לבעלה בחייו ובמות בעלה פטורה היא מדין בעלה: 3 ועל-כן אם-תהיה לאיש אחר בחיי בעלה נאפת יקרא לה ובמות בעלה חפשית היא מן-התורה ואיננה נאפת בהיותה לאיש אחר: 4 וכן אחי גם-אתם הייתם כמתים לתורה בגוית המשיח להיות לאחר לאשר נעור מן-המתים למען נעשה-פרי לאלהים: 5 כי בעת היותנו בבשר תשוקות החטאים אשר התעוררו על-ידי התורה היו פעלות באברינו לעשות פרי למות: 6 אבל עתה פטורים אנחנו מן-התורה כי מתנו לאשר היינו זקוקים לו למען נעבד מעתה לפי חדוש הרוח ולא לפי-ישן הכתב: 7 אם-כן הנאמר שהתורה חטא היא חלילה אלא לא ידעתי את-החטא בלתי על-ידי התורה כי לא-הייתי יודע החמוד לולי אמרה התורה לא תחמד:

רומיים ז

8 והחטא מצא לו סבה במצוה לעורר בקרבי כל-חמוד כי מבלעדי התורה החטא מת הוא: 9 ואני הייתי חי מלפנים בלא תורה וכשבאה המצוה ויחי החטא: 10 ואני מתי ונמצא שהמצוה אשר נתנה לחיים היתה לי למות: 11 כי-מצא החטא סבה במצוה להתעות אתי וימיתני על-ידה: 12 ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה: 13 הכי הטובה היתה-לי למות חלילה אלא החטא כדי שיראה החטא בהביאו לי המות מן-הטובה כדי שיהיה החטא לחטאה יתרה על-ידי המצוה: 14 כי ידעים אנחנו שהתורה רוחנית ואני בשר ונמכר ביד-החטא: 15 כי את-אשר אני פעל לא ידעתי כי אינני עשה את אשר-אני רצה בו כי אם-אשר שנאתי אתו אני עשה: 16 ובעשותי את אשר לא-רציתי הנני מודה כי התורה טובה היא: 17 ועתה לא-אני עוד הפעל אתו כי אם-החטא השכן בקרבי: 18 כי ידעתי אשר-בי בבשרי לא ישכן טוב כי רצה אני לעשות הטוב ולא אמצא:

רומיים ז

19 כי אינני עשה הטוב אשר-אני רצה כי אם-הרע אשר אינני רצה אותו אני עשה: 20 ואם את-אשר לא-רציתי אני עשה לא-עוד אני הפעל כי אם-החטא השכן בקרבי: 21 ובכן מצא-אני בי זה החק אנכי רצה לעשות הטוב ודבק-בי הרע: 22 כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים: 23 אבל ראה-אני באברי חק אחר הלחם לחק-שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באברי: 24 אוי-לי האדם העני מי יצילני מגוף המות הזה: 25 אברכה את-האלהים בישוע המשיח אדנינו: 26 ובכן בשכלי הנני עבד לתורת האלהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא:

רומיים ז

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן

כתיבת תגובה