יום שני , ינואר 24 2022
heen

שמעון פטרוס

שמעון פטרוס


שמעון פטרוס

 

 

הבשורה הקדושה על-פי יוחנן פרק כ

כ   ויהי באחד בשבת לפנות הבקר בעוד חשך ותבא מרים המגדלית אל-הקבר ותרא והנה-האבן מוסרה מעל הקבר: 2 ותרץ ותבא אל-שמעון פטרוס ואל-התלמיד האחר אשר ישוע אהבו ותאמר אליהם הנה נשאו את-האדון מקברו ולא ידענו איפה הניחהו: 3 ויצא פטרוס והתלמיד האחר וילכו אל-הקבר: 4 וירוצו שניהם יחדו וימהר התלמיד האחר לרוץ ויעבר את-פטרוס ויבא ראשונה אל-הקבר: 5וישקף אל-תוכו וירא את-התכריכין מנחים ולא נכנס: 6 ויבא שמעון פטרוס אחריו והוא נכנס אל-הקבר וירא את-התכריכין מנחים: 7והסודר אשר היתה על-ראשו איננה מנחת אצל התכריכין כי אם-מקפלת לבדה במקום אחד: 8 והתלמיד האחר אשר בא ראשונה אל-הקבר גם-הוא נכנס וירא ויאמן: 9 כי עדן לא-הבינו את-הכתוב אשר קום יקום מעם המתים:

שמעון פטרוס

10 וישובו התלמידים וילכו אל-ביתם:11 ומרים עמדה מחוץ לקבר והיא בוכיה ויהי בבכותה ותשקף אל-תוך הקבר: 12 ותרא שני מלאכים לבושי לבנים ישבים במקום אשר שמו שם את-גופת ישוע אחד מראשותיו ואחד מרגלותיו: 13 ויאמרו אליה אשה למה תבכי ותאמר אליהם כי נשאו מזה את-אדני ולא ידעתי איפה הניחהו: 14 ויהי ככלותה לדבר זאת ותפן אחריה ותרא והנה ישוע עמד ולא ידעה כי ישוע הוא: 15 ויאמר אליה ישוע אשה למה תבכי את-מי תבקשי והיא חשבתהו לשמר הגן ותאמר אליו אדני אם-אתה נשאת אתו מזה הגידה-נא לי איפה הנחתו ולקחתיו משם: 16 ויאמר אליה ישוע מרים ותפן ותאמר אליו רבוני הוא מורה: 17 ויאמר אליה ישוע אל-תגעי בי כי עוד לא עליתי אל-אבי ולכי-נא אל-אחי והגידי להם אני עלה אל-אבי ואביכם ואל-אלהי ואלהיכם:

שמעון פטרוס

18 ותבא מרים המגדלית ותספר אל-התלמידים את אשר-ראתה את-האדון וכזאת דבר אליה: 19 ויהי ביום ההוא והוא אחד בשבת לעת-ערב כאשר נסגרו דלתות הבית אשר-נקבצו שם התלמידים מיראת היהודים ויבא ישוע ויעמד ביניהם ויאמר אליהם שלום לכם:

20 ואחרי דברו זאת הראם את-ידיו ואת-צדו וישמחו התלמידים בראותם את-האדון: 21 ויסף ישוע ויאמר אליהם שלום לכם כאשר שלח אתי האב כן אנכי שלח אתכם: 22 ואחרי דברו זאת ויפח בהם ויאמר אליהם קחו לכם את-רוח הקדש: 23 והיה כל-אשר תסלחו לחטאתם ונסלח להם ואשר תאשימו יאשמו: 24 ותומא אחד משנים העשר הנקרא דידומוס לא-היה בתוכם כבוא ישוע: 25 ויגידו לו התלמידים הנשארים לאמר ראה ראינו את-האדון ויאמר אליהם אם-לא אראה בידיו את-רשם המסמרות ואשים את-אצבעי במקום המסמרות ואשים את-ידי בצדו לא אאמין: 26 ויהי מקצה שמונת ימים ותלמידיו שנית בבית ותומא עמהם ויבא ישוע והדלתות מסגרות ויעמד ביניהם ויאמר שלום לכם: 27 ואחר אמר אל-תומא שלח אצבעך הנה וראה את-ידי ושלח את-ידך הנה ושים בצדי ואל-תהי מחסר אמונה כי אם-מאמין: 28 ויען תומא ויאמר אליו אדני ואלהי: 29 ויאמר אליו ישוע יען ראית אתי האמנת אשרי המאמינים ואינם ראים:

שמעון פטרוס

30 והנה גם-אתות אחרים רבים עשה ישוע לעיני תלמידיו אשר לא-נכתבו בספר הזה: 31 ואלה נכתבו למען תאמינו כי ישוע הוא המשיח בן-אלהים ולמען יהיו לכם חיים בשמו באמונתכם:

 

 

ראה גם

תהלים מג

תהלים פרק מג

תהלים פרק מג http://www.2echad.com/drashot/nosim/2019/yair_psalm_43.mp3 מג שָׁפְטֵנִי אֱלֹהִים וְרִיבָה רִיבִי, מִגּוֹי לֹא־חָסִיד; מֵאִישׁ־מִרְמָה וְעַוְלָה תְפַלְּטֵנִי׃ 2 כִּי־אַתָּה אֱלֹהֵי …

כתיבת תגובה