יום ראשון , מאי 19 2024
heen
דף הבית / תשובות לשאלות כלליות / איפה כתוב נעשה ונשמע? – נעשה ונשמע פירוש

איפה כתוב נעשה ונשמע? – נעשה ונשמע פירוש

איפה כתוב נעשה ונשמע? – נעשה ונשמע פירוש

תשובה:

בספר שמות פרק כד’ כתוב:

“ואל-משה אמר עלה אל-יהוה, אתה ואהרן נדב ואביהוא, ושבעים מזקני ישראל; והשתחויתם מרחק: 2 ונגש משה לבדו אל-יהוה, והם לא יגשו; והעם לא יעלו עמו: 3 ויבא משה, ויספר לעם את כל-דברי יהוה, ואת כל-המשפטים; ויען כל-העם קול אחד ויאמרו, כל-הדברים אשר-דבר יהוה נעשה: 4 ויכתב משה, את כל-דברי יהוה, וישכם בבקר, ויבן מזבח תחת ההר; ושתים עשרה מצבה, לשנים עשר שבטי ישראל: 5 וישלח, את-נערי בני ישראל, ויעלו עלת; ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים: 6 ויקח משה חצי הדם, וישם באגנת; וחצי הדם, זרק על-המזבח: 7 ויקח ספר הברית, ויקרא באזני העם; ויאמרו, כל אשר-דבר יהוה נעשה ונשמע: 8 ויקח משה את-הדם, ויזרק על-העם; ויאמר, הנה דם-הברית אשר כרת יהוה עמכם, על כל-הדברים האלה:”

איפה כתוב נעשה ונשמע

יש פרושים מוטעים לגבי פסוק זה.

יש כאלה שטוענים שזוהי אמירה שלילית, כאילו שהעם עושה לפני שהוא שומע במקום קודם לשמוע ולאחר מכן לעשות.

אך מי שמכיר את ספר התנ”ך ידע שפירוש המילה “לשמוע” אינו רק להקשיב אלא גם לציית. הרי אנו אומרים לילדים שעליהם לשמוע בקול הוריהם. כך גם בני ישראל התחייבו לעשות את מה שאלוהים ביקש מהם ולציית (לשמוע) למצוותיו.

איפה כתוב נעשה ונשמע

תשובות לשאלות נוספות:

איפה כתוב והגית בו יומם ולילה? – פירוש הפסוק והגית בו יומם ולילה
איפה כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? – מקור הפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
איפה כתוב ואהבת לרעך כמוך? – איפה כתוב בתורה ואהבת לרעך כמוך?
איפה כתוב על המשיח? – היכן בספר התנ”ך כתוב על המשיח?
איפה כתוב אשת חיל מי ימצא? – אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה פירוש
איפה כתוב אישה בונה אישה הורסת? – חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ; וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ
איפה כתוב איש איש באמונתו יחיה? – צדיק באמונתו יחיה או איש באמונתו יחיה?
איפה כתוב שצריך לצום ביום כיפור? למה צמים ביום כיפור?
איפה כתוב בתורה שאסור משכב זכר? – איפה כתוב בתורה על משכב זכר?
איפה כתוב בתורה שצריך לחבוש כיפה? – האם צריך להיות כיסוי ראש לגברים?
איפה כתוב נעשה ונשמע

ראה גם

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת? – איפה כתוב בתורה לשמור את השבת?

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת? – איפה כתוב בתורה לשמור את השבת? איפה כתוב …

כתיבת תגובה