יום שלישי , אפריל 20 2021
heen
דף הבית / תשובות מספר בראשית / בן כמה היקום שלנו? האם ניתן להעריך את גילו של כדור הארץ? האם הוא תמיד היה קיים?

בן כמה היקום שלנו? האם ניתן להעריך את גילו של כדור הארץ? האם הוא תמיד היה קיים?

בן כמה היקום שלנו? האם ניתן להעריך את גילו של כדור הארץ? האם הוא תמיד היה קיים?

תשובה:


מקריאה בפרק ה’ בספר בראשית אנו יכולים לחשב את גיל כדור הארץ היות שספר בראשית אומר לנו כמה שנים חי כל אדם ומתי נולדו לו ילדים. הנה הפרק:

בראשית פרק ה
ה זה ספר, תולדת אדם; ביום, ברא אלהים אדם, בדמות אלהים עשה אתו: 2 זכר ונקבה בראם; ויברך אתם, ויקרא את-שמם אדם, ביום הבראם: ס 3 ויחי אדם, שלשים ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו; ויקרא את-שמו שת: 4 ויהיו ימי-אדם, אחרי הולידו את-שת, שמנה מאת שנה; ויולד בנים ובנות: 5 ויהיו כל-ימי אדם אשר-חי, תשע מאות שנה, ושלשים שנה; וימת: ס 6 ויחי-שת חמש שנים ומאת שנה; ויולד את-אנוש:

בן כמה היקום שלנו

7 ויחי-שת, אחרי הולידו את-אנוש, שבע שנים, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 8 ויהיו כל-ימי-שת, שתים עשרה שנה, ותשע מאות שנה; וימת: ס 9 ויחי אנוש תשעים שנה; ויולד את-קינן: 10 ויחי אנוש, אחרי הולידו את-קינן, חמש עשרה שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 11 ויהיו כל-ימי אנוש, חמש שנים, ותשע מאות שנה; וימת: ס 12 ויחי קינן שבעים שנה; ויולד את-מהללאל: 13 ויחי קינן, אחרי הולידו את-מהללאל, ארבעים שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 14 ויהיו כל-ימי קינן, עשר שנים, ותשע מאות שנה; וימת: ס 15 ויחי מהללאל, חמש שנים וששים שנה; ויולד את-ירד:

בן כמה היקום שלנו

16 ויחי מהללאל, אחרי הולידו את-ירד, שלשים שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 17 ויהיו כל-ימי מהללאל, חמש ותשעים שנה, ושמנה מאות שנה; וימת: ס 18 ויחי-ירד שתים וששים שנה ומאת שנה; ויולד את-חנוך: 19 ויחי-ירד, אחרי הולידו את-חנוך, שמנה מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 20 ויהיו כל-ימי-ירד, שתים וששים שנה, ותשע מאות שנה; וימת: פ

21 ויחי חנוך, חמש וששים שנה; ויולד את-מתושלח: 22 ויתהלך חנוך את-האלהים, אחרי הולידו את-מתושלח, שלש מאות שנה; ויולד בנים ובנות:

בן כמה היקום שלנו

23 ויהי כל-ימי חנוך; חמש וששים שנה, ושלש מאות שנה: 24 ויתהלך חנוך את-האלהים; ואיננו כי-לקח אתו אלהים: פ

25 ויחי מתושלח, שבע ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד את-למך: 26 ויחי מתושלח, אחרי הולידו את-למך, שתים ושמונים שנה, ושבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות: 27 ויהיו כל-ימי מתושלח, תשע וששים שנה, ותשע מאות שנה; וימת: פ

28 ויחי-למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד בן: 29 ויקרא את-שמו נח לאמר; זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו, מן-האדמה, אשר אררה יהוה:

בן כמה היקום שלנו

30 ויחי-למך, אחרי הולידו את-נח, חמש ותשעים שנה, וחמש מאת שנה; ויולד בנים ובנות: 31 ויהי כל-ימי-למך, שבע ושבעים שנה, ושבע מאות שנה; וימת: ס 32 ויהי-נח בן-חמש מאות שנה; ויולד נח, את-שם את-חם ואת-יפת:

מבראשית פרק ז’ אנו לומדים שהמבול היה כאשר נוח היה בן שש מאות שנה.

“ונח בן-שש מאות שנה; והמבול היה, מים על-הארץ”

לאחר המבול יש לנו בפרק יא בבראשית רשימה נוספת עם גילאים עד אברהם.

בן כמה היקום שלנו

“אלה תולדת שם, שם בן-מאת שנה, ויולד את-ארפכשד; שנתים אחר המבול: 11 ויחי-שם, אחרי הולידו את-ארפכשד, חמש מאות שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    12 וארפכשד חי, חמש ושלשים שנה; ויולד את-שלח: 13 ויחי ארפכשד, אחרי הולידו את-שלח, שלש שנים, וארבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    14 ושלח חי שלשים שנה; ויולד את-עבר: 15 ויחי-שלח, אחרי הולידו את-עבר, שלש שנים, וארבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות:

בן כמה היקום שלנו

ס    16 ויחי-עבר ארבע ושלשים שנה; ויולד את-פלג: 17 ויחי-עבר, אחרי הולידו את-פלג, שלשים שנה, וארבע מאות שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    18 ויחי-פלג שלשים שנה; ויולד את-רעו: 19 ויחי-פלג, אחרי הולידו את-רעו, תשע שנים ומאתים שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    20 ויחי רעו, שתים ושלשים שנה; ויולד את-שרוג: 21 ויחי רעו, אחרי הולידו את-שרוג, שבע שנים ומאתים שנה; ויולד בנים ובנות:    ס

בן כמה היקום שלנו

22 ויחי שרוג שלשים שנה; ויולד את-נחור: 23 ויחי שרוג, אחרי הולידו את-נחור מאתים שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    24 ויחי נחור, תשע ועשרים שנה; ויולד את-תרח: 25 ויחי נחור, אחרי הולידו את-תרח, תשע-עשרה שנה ומאת שנה; ויולד בנים ובנות:    ס    26 ויחי-תרח שבעים שנה; ויולד את-אברם, את-נחור ואת-הרן:”

כך ניתן לחשב את השנים מאדם ועד אברהם ומגיעים בערך לאלפיים שנה.

ומאברהם ועד היום חלפו כמעט ארבעת אלפים שנים.

זאת אומרת שספר בראשית מלמד אותנו שהיקום וכדור הארץ הם בני 6 אלפים שנים.

בן כמה היקום שלנו

 

 

ראה גם

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות?

כיצד חיו אנשים יותר מתשע מאות שנה בספר בראשית? האם זה יכול להיות? תשובה: אנו …

כתיבת תגובה